Pressmeddelanden

Hemlig trädgård av krossat porslin blir mosaikutsmyckning i Botkyrka

2015-06-29 16:17 CEST Folkuniversitetet Under tre veckor kommer ungdomar från St Botvids gymnasiesärskola att göra en mosaikutsmyckning utomhus i samarbete med Botkyrka kommun.

2015-06-15 09:00 CEST Skolverket 70 000 heltidstjänster - så stort är behovet av att rekrytera nya lärare, förskollärare och fritidspedagoger de närmaste fem åren. Det visar en ny prognos från Skolverket.

2015-06-03 09:00 CEST Skolverket Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls. Skillnaderna är stora visar en ny rapport från Skolverket. Rapporten visar också i vilken utsträckning varje enskild kommun använder de statliga bidragen.

Karlstads bästa gymnasium – för fjärde året i rad

2015-06-03 08:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg För fjärde året i rad har Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad fått det bästa resultatet i kommunens kund- och brukarundersökning för gymnasieskolorna.

2015-06-02 07:37 CEST Fria Läroverken Hösten 2015 lanserar Fria Läroverken i Karlstad det nya EU-projektet New Opportunities in Multimedia and IT som innebär att utvalda elever och lärare på skolans El- och energiprogram kommer att besöka olika länder i Europa för att göra praktik.

​Ridsportgymnasiet Strömsholm firar studenten på kunglig mark

2015-06-01 09:21 CEST Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge Strömsholm Wången Snart är det dags för Ridsportgymnasiet Strömsholms första studentfirande som friskola. Den 5 juni springer de 29 eleverna ut från slottstrappan på Strömsholms slott och möter vänner och familjs lyckönskningar.Det är ett sammansvetsat gäng som under tre år har studerat, bott och utvecklats ihop som nu springer ut ifrån slottet under fredagens under Nationaldagstävlingarna på Strömsholm.

Lärarbristen kräver nationell kraftsamling

2015-05-25 09:39 CEST Skolverket Lärarbristen är alarmerande och nu behövs åtgärder. Nya vägar in i läraryrket, långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och nationell samordning för att tillvarata nyanländas kompetens i den svenska skolan. Åtgärderna föreslås i Skolverkets nya lägesbedömning om situationen i skolan.

Budget 2016: Huddinge stärker lärarlönerna

2015-05-22 11:00 CEST Huddinge kommun - politik I den politiska ledningens budget avsätts 6,3 miljoner kronor extra med fokus på att premiera Huddinges skickliga, behöriga och legitimerade lärare. Syftet är att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolorna.

Donner Out West 2015

2015-05-19 15:00 CEST PPS AB Tisdagen den 9 juni drar Donner Out West ​festivalen igång. För tredje året i rad arrangerar elever och personal på Donnergymnasiet en kulturfestival, i år med tema Pride och HBTQIA. Alla intäkter från festivalen går oavkortat till Amnesty, och deras arbete rörande HBTQIA och mänskliga rättigheter.

Kungstensgymnasiet skriver digital historiebok med sex andra skolor i Europa

2015-05-19 09:34 CEST Folkuniversitetet I veckan får Kungstensgymnasiet besök av elever och lärare från sex gymnasieskolor i Malaga, Rom, Paris, Berlin, Krakow och Tallinn. Tillsammans ska eleverna arbeta fram de sista avsnitten i en digital europeisk historiebok som de arbetat med under två år. Projektet går under namnet Travelling Across Europe Through History och är ett Comeniusprojekt, finansierat med EU-medel.