Pressmeddelanden

Lärarbristen kräver nationell kraftsamling

2015-05-25 09:39 CEST Skolverket Lärarbristen är alarmerande och nu behövs åtgärder. Nya vägar in i läraryrket, långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och nationell samordning för att tillvarata nyanländas kompetens i den svenska skolan. Åtgärderna föreslås i Skolverkets nya lägesbedömning om situationen i skolan.

Budget 2016: Huddinge stärker lärarlönerna

2015-05-22 11:00 CEST Huddinge kommun - politik I den politiska ledningens budget avsätts 6,3 miljoner kronor extra med fokus på att premiera Huddinges skickliga, behöriga och legitimerade lärare. Syftet är att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolorna.

Donner Out West 2015

2015-05-19 15:00 CEST PPS AB Tisdagen den 9 juni drar Donner Out West ​festivalen igång. För tredje året i rad arrangerar elever och personal på Donnergymnasiet en kulturfestival, i år med tema Pride och HBTQIA. Alla intäkter från festivalen går oavkortat till Amnesty, och deras arbete rörande HBTQIA och mänskliga rättigheter.

Kungstensgymnasiet skriver digital historiebok med sex andra skolor i Europa

2015-05-19 09:34 CEST Folkuniversitetet I veckan får Kungstensgymnasiet besök av elever och lärare från sex gymnasieskolor i Malaga, Rom, Paris, Berlin, Krakow och Tallinn. Tillsammans ska eleverna arbeta fram de sista avsnitten i en digital europeisk historiebok som de arbetat med under två år. Projektet går under namnet Travelling Across Europe Through History och är ett Comeniusprojekt, finansierat med EU-medel.

Fria Läroverken i Linköping får tillstånd att certifiera gymnasieekonomer

2015-05-13 06:00 CEST Fria Läroverken Fredagen den 8 maj fick Fria Läroverken i Linköping sitt ekonomiprogram certifierat som diplomerad gymnasieekonomutbildning. Certifieringen utfärdas av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och gäller i tre år framåt.

​Flighton lanserar en ny utbildningsplattform - Utbildning via entreprenörer

2015-05-08 18:46 CEST Flighton AB Plattformen ligger under jbgymnasiet.se en domän som tidigare tillhörde John Bauer-koncernen. Friskoleverksamheten fanns på runt 20 orter runt om i Sverige, totalt studerade 10 500 elever utspridd på 30 olika skolenheter.

Rekrytering som funkar

2015-05-08 15:13 CEST Dyslexiförbundet FMLS

2015-05-08 09:39 CEST Teamkoncept Inga vikarier eller extratid används. Vi på Teamkoncept kommer till Er, på tider som fungerar för Er, använd mötestid som redan finns i Er planering. Våra utbildare skräddarsyr sedan utbildningen efter Era behov inom dessa områden; feedback, kritik, beröm, konflikthantering, ledarskap/lärarskap, professionella samtal, samspel, återkoppling och grupprocesser. Teamkoncept

​Alströmergymnasiets elever trivs i skolan

2015-04-29 12:23 CEST Alingsås kommun Alströmergymnasiets elever trivs i skolan. Det visar en ny undersökning som gjorts bland elever i Göteborgsregionen.

2015-04-16 09:55 CEST Gymnasium.se Det är dags för omvalet till gymnasiet och det återstår att se om antalet sökande till yrkesprogrammen minskar även i år. En undersökning som Gymnasium.se genomfört visar att många elever anser att det är statusskillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.En återkommande åsikt i undersökningen är att elever som väljer yrkesprogram är ”mindre smarta”.