Pressmeddelanden

Ny Verkställande direktör till Specialfastigheter Sverige AB

2013-11-12 11:00 CET
Styrelsen för Specialfastigheter Sverige AB har beslutat att utse Åsa Hedenberg till VD...

Specialfastigheter certifierade enligt ISO/IEC 27001:2005 - Ledningssystem för informationssäkerhet.

2012-12-19 22:58 CET
Certifieringen ISO/IEC 27001:2005 är ett starkt bevis på att Specialfastigheter Sverige...