Pressmeddelanden

Neova förvärvar fjärrvärmeanläggningar av Öresundskraft

Neova förvärvar fjärrvärmeanläggningar av Öresundskraft

2019-07-08 08:20 CEST
Neova tar över mindre anläggningar i Vejbystrand och Hjärnarp; Öresundskraft fokuserar...

Svagare 2018 sporrar Öresundskraft

Svagare 2018 sporrar Öresundskraft

2019-03-27 13:00 CET
"Vi måste jobba på två fronter", säger vd Anders Östlund med anledning av bokslutet för...

Starkt resultat för Öresundskraft 2017

Starkt resultat för Öresundskraft 2017

2018-03-16 16:30 CET
Möter ägardirektiven för soliditet, avkastning och utdelning, liksom elnäts- och fjärrv...

Förorenad jord kartlagd

Förorenad jord kartlagd

2017-10-18 14:00 CEST
Föroreningar upptäckta på Öresundskrafts tomt förra året kartlagda och analyserade. Ing...

Kraftringen och Öresundskraft återtar mätverksamhet

Kraftringen och Öresundskraft återtar mätverksamhet

2017-08-29 13:30 CEST
Avvecklar det gemensamma bolaget Prometera; överför verksamheten till egen regi.

Oförändrat fjärrvärmepris 2018

Oförändrat fjärrvärmepris 2018

2017-06-29 14:07 CEST
Prisdialog resulterar i oförändrat fjärrvärmepris för privatkunder och näringsidkare.

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

2017-03-28 09:50 CEST
Rörelseresultatet upp med 24 procent; ägardirektivets mål uppnådda.

Helia Energisalg A/S avyttrar kundportföljen

Helia Energisalg A/S avyttrar kundportföljen

2017-02-17 11:00 CET
Danska Scanenergi A/S övertar Helias kundportfölj.

Förorenad jord stoppar grävarbete

Förorenad jord stoppar grävarbete

2016-11-18 14:00 CET
Schaktning för elkabel stoppas efter fynd av förorenad jord. Kan härröra från gasverkse...

Hopp när Ängelholm fyller 500

Hopp när Ängelholm fyller 500

2016-07-06 08:20 CEST
Öresundskraft Parkour Camp voltar igång.