Pressmeddelanden

För att uppnå ett hållbart samhälle krävs världsledande forskning som kommer till användning

2015-10-26 10:00 CET
Mänskligheten står inför stora utmaningar med stigande medeltemperatur, minskande biolo...

 Drop-in Art på återSKAPA@ STPLN

Drop-in Art på återSKAPA@ STPLN

2014-02-04 07:00 CET
På återSKAPA får skräp nytt liv som skapande material. Till detta återbrukscenter skänk...