Pressmeddelanden

2015-09-17 10:22 CEST Webbs Consulting - Life and Business Empowerment Författare och Livskvalitetsexperten Pia Webb är livs- och karriärcoachen som coachar individer att ta itu med roten till sina problem i direktsändning – live inför publik. Under bokmässan kommer hon att erbjuda live-coaching för journalister i hennes monter, E01:29 kl. 14:30-15:00 varje dag.

2013-06-13 15:48 CEST Högskolan i Halmstad I dag har fakultetsnämnden fattat beslut om att utnämna Maj-Britt Sandlund till hedersdoktor i området hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad. Maj-Britt Sandlund har under alla år varit väldigt engagerad i Högskolan i Halmstads utveckling och profilering och var en av de drivande för att Halmstad i slutet av 1970-talet skulle bli en av de nya högskoleorterna.

2013-04-24 13:55 CEST Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsa och livsstil. Det beskedet kom i dag från Universitetskanslersämbetet.

VIKTIG - FRÅN MATMISSBRUKARE TILL TRÄNINGSFÖREBILD

2013-02-11 19:18 CET The B.A.B.Y. Network Terese Alvén inspirerar varje vecka tusentals till ett hälsosamt liv genom sin populära träningsblogg Spark i baken. Men det har inte alltid varit så. Terese har haft en allvarlig ätstörning som höll på att kosta henne livet ...

2012-05-04 13:08 CEST Högskolan i Halmstad Under parollen "vi lyfter barnets perspektiv i utvecklingen av hälsoinnovationer" har forskare vid Högskolan i Halmstad lanserat en tvärvetenskaplig satsning på barns psykiska hälsa vid Högskolan i Halmstad. Sedan drygt ett år tillbaka pågår en större satsning på forskning om hälsoinnovationer för barns psykiska hälsa vid Högskolan i Halmstad.

2010-05-18 11:28 CEST Högskolan i Halmstad God hälsa beror inte på slumpen utan på hur vi väljer att leva. Det har 25 forskare på Högskolan i Halmstad tagit fasta på och tillsammans författat en bok om hur människan med egen kraft kan påverka sin hälsa i positiv riktning.