Pressmeddelanden

De är vinnare av MedTech Award 2015

De är vinnare av MedTech Award 2015

2015-11-12 13:21 CET
I går kväll delade MedTech Magazine ut utmärkelser i MedTech Award för första året. Bla...

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

2014-10-07 10:51 CEST
Risken att drabbas av katastrofala privata sjukvårdsutgifter och därför hamna under fat...

Varför dröjer introduktionen av nya cancermediciner i Sverige?

Varför dröjer introduktionen av nya cancermediciner i Sverige?

2014-05-09 10:59 CEST
Det har på senare år skett en explosionsartad kunskapsutveckling när det gäller förståe...

Euro Accident tar ytterligare steg för att skapa ett friskare Sverige

Euro Accident tar ytterligare steg för att skapa ett friskare Sverige

2014-04-01 13:00 CEST
Nu lanserar Euro Accident en ny och unik försäkring, Friska Företaget - en hälsoförsäkr...

Avslöjande jämförelse: Ojämlik behandling av sömnapné

Avslöjande jämförelse: Ojämlik behandling av sömnapné

2014-03-13 13:04 CET
Behandling av folksjukdomen sömnapné skiljer sig dramatiskt mellan landstingen. Detta k...

Euro Accident behåller AAA-rating från Soliditet

2013-11-27 09:35 CET
För tredje året i rad erhåller Euro Accident AAA-rating, högsta kreditvärdighet, för ko...

Viktigt att rätt patienter får behandling med nya dyra läkemedel

Viktigt att rätt patienter får behandling med nya dyra läkemedel

2013-11-12 09:42 CET
Genom att identifiera och behandla de patientgrupper med måttlig till svår psoriasis so...

Prognosen för strokedrabbade blir allt bättre – men kostnaderna ökar

Prognosen för strokedrabbade blir allt bättre – men kostnaderna ökar

2013-10-29 08:42 CET
Samhällets kostnader för vård av patienter som nyinsjuknar med stroke uppgår till 16 mi...

Företagens kostnader för ohälsa har ökat med åtta miljarder

Företagens kostnader för ohälsa har ökat med åtta miljarder

2013-10-15 09:23 CEST
Ohälsa kostar företagen miljardbelopp varje år. I hälsoföretaget Euro Accidents senaste...