Pressmeddelanden

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

2014-10-07 10:51 CEST Umeå universitet Risken att drabbas av katastrofala privata sjukvårdsutgifter och därför hamna under fattigdomsgränsen, är stor för äldre-hushållen i Vietnam. Det visar Curt Löfgren i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 10 oktober.

Varför dröjer introduktionen av nya cancermediciner i Sverige?

2014-05-09 10:59 CEST Svenska Läkaresällskapet Det har på senare år skett en explosionsartad kunskapsutveckling när det gäller förståelsen av cancercellers biologi och man ser en glädjande utveckling och effekt av ett flertal nya viktiga cancermediciner. I Sverige dröjer dock ofta introduktionen av dessa läkemedel - varför? Hälsoekonomiska aspekter inom området diskuteras på Läkaresällskapet med bl a Jonas Bergh den 13 maj kl 18. Välkommen!

Euro Accident tar ytterligare steg för att skapa ett friskare Sverige

2014-04-01 13:00 CEST Euro Accident Nu lanserar Euro Accident en ny och unik försäkring, Friska Företaget - en hälsoförsäkring som kan ersätta den traditionella företagshälsovården. För företag med minst 20 anställda skapar hälsoförsäkringen, Friska Företaget, förutsättningar att påbörja ett strategiskt hälsoarbete som bidrar till friskare medarbetare, sänkta kostnader och ökad lönsamhet.

Stockholm och Jönköping börjar vaccinera alla barn mot rotavirus - kommer ditt landsting att göra detsamma?

2014-03-24 07:18 CET GSK Ett sätt att lindra belastningen för barnsjukvården är att vaccinera alla barn mot rotavirus, den vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka hos små barn. Landstingen i Jönköpings och Stockholms län kommer från och med nu i april i år att erbjuda vaccinet gratis. Men hur går diskussionen i ditt landsting?

Avslöjande jämförelse: Ojämlik behandling av sömnapné

2014-03-13 13:04 CET ResMed Sweden Behandling av folksjukdomen sömnapné skiljer sig dramatiskt mellan landstingen. Detta kommer uppmärksammas och diskuteras på World Sleep Day – den 14 mars på en onlinekonferens på hemsidan http://traffpunktsomn.se

Åsa By ny verkställande direktör på Quantify Research

2013-12-09 11:33 CET Quantify Research Åsa By lämnar sin tjänst som kommersiell direktör med ansvar för specialistprodukter på GSK. Hon tillträder den nya tjänsten som VD på Quantify Research i december.

2013-11-27 09:35 CET Euro Accident För tredje året i rad erhåller Euro Accident AAA-rating, högsta kreditvärdighet, för konsekvent ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga. Det beskedet aviserade Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation, AAA Soliditet.

Viktigt att rätt patienter får behandling med nya dyra läkemedel

2013-11-12 09:42 CET Umeå universitet Genom att identifiera och behandla de patientgrupper med måttlig till svår psoriasis som får bäst effekt av så kallade biologiska läkemedel är det möjligt att uppnå högre hälsa i befolkningen utan att kostnaderna ökar. Det konstaterar Jenny Norlin i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 14 november.

Prognosen för strokedrabbade blir allt bättre – men kostnaderna ökar

2013-10-29 08:42 CET Umeå universitet Samhällets kostnader för vård av patienter som nyinsjuknar med stroke uppgår till 16 miljarder kronor varje år och kostnaden för strokevård är högre för kvinnor än den är för män. Det är ett par av resultaten från den avhandling som Ola Ghatnekar försvarar vid Umeå universitet den 31 oktober.

Företagens kostnader för ohälsa har ökat med åtta miljarder

2013-10-15 09:23 CEST Euro Accident Ohälsa kostar företagen miljardbelopp varje år. I hälsoföretaget Euro Accidents senaste kartläggning framgår det att kostnaden för ohälsa har ökat med drygt åtta miljarder för Sveriges 100 största företag – och det bara under de två senaste åren.