Pressmeddelanden

Motivation är grunden för all förändring

Motivation är grunden för all förändring

2010-02-15 18:37 CET
Motiverande samtal, MI är en samtalsmetod som har fått stort genomslag på flera områden...