Pressmeddelanden

2014-04-23 10:55 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag Electrolux huvudkontor och verksamheten i Sverige har utsett Hammer & Hanborg till preferred supplier för rekrytering av roller inom marknad, kommunikation och försäljning.

2014-04-01 11:08 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag Program: Rikard Steiber CDO MTG /CEO MTGx Den perfekta organisationen, Johan Attby, CEO & Founder FishBrain, Lotta Fredriksson vd Hammer & Hanborg Resultat Kommunikatören 2014, Michael Björn Head of research Ericsson ConsumerLab Top Ten Consumer Trends 2014.

Hur digital är kriskommunikationen?

2014-03-18 10:00 CET Jansäter Kommunikation Årets Åre Risk Event, med fokus på event, anordnades av RCR på Mittuniversitetet. Ett ämne som Jansäter Kommunikation tog upp under en presentation var: "Hur digital kriskommunikationen?" Bland resultaten märktes att medvetenheten om och förståelsen för digitala krisplaner har ökat. Generellt en grund att stå på inför en kris och när ett evenemang ska genomföras krävs ytterligare krismedvetenhet.

2014-02-05 10:41 CET Hammer & Hanborg Aktiebolag

2014-01-24 14:40 CET Hammer & Hanborg Aktiebolag

2013-07-05 11:04 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag I den uppföljande undersökningen till Kommunikatören 2013 har 900 chefer inom kommunikation och marknad svarat på hur ansvaret för förtroendearbetet fördelas i organisationen och hur man agerar när en förtroendekris uppstår. Genomför man bakgrundskontroller på medlemmarna i ledningsgruppen? Och googlar kommunikationschefen sin VD?

2013-06-17 10:05 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag Den 4 juli presenteras resultatet från Kommunikatören 2.0 och två seminarier fördjupar oss på tema förtroende. Tillsammans med tidningen Resumé bjuder Hammer & Hanborg in till diskussion, bland annat om vad som händer när ett förtroende försvinner och hur man undviker att det förstör ens karriär. Talare är bland andra Staffan Dopping och representanter från Carema och Swedbank.

2013-05-29 10:30 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag Ett företags förtroendekapital är avgörande för framgång. Är det viktigare idag än för fem år sedan? Och vem är ansvarig? För andra gången i år genomför Hammer & Hanborg en studie bland kommunikatörer och marknadsförare. Den här gången är målgruppen chefer inom området och resultatet kommer att presenteras under Almedalsveckan.

Bra bemötande avgörande för att bygga förtroende och klara kriser

2013-03-07 10:00 CET Hammer & Hanborg Aktiebolag Bemötande rankas som den enskilt viktigaste faktorn för att bygga en organisations förtroende. Det visar resultatet i Nordens största undersökning bland kommunikatörer och marknadsförare – Kommunikatören 2013. I undersökningen har även de 3 384 svarande utsett ICA och Skatteverket till det företag respektive offentlig verksamhet som varit bäst på kommunikation.

Bank eller fotbollsklubb kan bli Årets kommunikationsteam

2013-01-24 08:00 CET Hammer & Hanborg Aktiebolag Eskilstuna kommun, Kalmar FF, Procter & Gamble eller Swedbank? Någon av dessa aktörer kommer att utses till Årets kommunikationsteam. I undersökningen Kommunikatören som just gått ut till 27 000 kommunikatörer får man möjlighet att rösta på sin favorit samt dela med sig av sin yrkesroll och upplevelser vad gäller förtroende för företag och organisationer.