Pressmeddelanden

Trafikkontoret investerar ytterligare i 210 enheter från BigBelly

Trafikkontoret investerar ytterligare i 210 enheter från BigBelly

2018-03-19 08:31 CET
Stockholms Stad Trafikkontoret investerar ytterligare i 180 st solcellsdrivna, komprime...

Maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel, 3 miljoner sek per år

Maritima säkerheten i Västkusthamnarna kan höjas med små medel, 3 miljoner sek per år

2016-01-07 11:15 CET
Att hamnarna i Göteborg och Brofjorden kan hållas öppna är avgörande för det svenska sa...

Vi vill se över finansieringen av isbrytningen

Vi vill se över finansieringen av isbrytningen

2015-03-12 09:30 CET
Sveriges Hamnar vill se över finansieringen av isbrytningen i Sverige som idag bekostas...

Cisterndagarna 2015 - åter i Göteborg! Få 1000 kr rabatt!

Cisterndagarna 2015 - åter i Göteborg! Få 1000 kr rabatt!

2014-10-27 11:20 CET
För 22 gången i ordningen anordnas mötesplatsen för alla som arbetar inom cisternområde...

Kapellskär växer

Kapellskär växer

2014-07-01 13:22 CEST
Stockholms Hamnar har efter flera års förberedelser påbörjat utbyggnaden av hamnen i Ka...

Båtlivet får bidrag för att hantera latrintömning

2014-04-29 17:31 CEST
Från och med april 2015 införs ett förbud som säger att fritidsbåtar inte får släppa ut...

Trafikverket missar totalt Blekinges möjligheter att lösa Sveriges framtida transportbehov

2013-06-14 15:38 CEST
När Trafikverket idag redovisar sitt förslag till nationell plan för transportsystemet ...

Samlat grepp om infrastrukturbehoven i Småland och Blekinge

2013-04-08 16:49 CEST
"Det är klokt av Sverige att använda det väg- och järnvägsnät som finns i Småland och B...

Oskarshamn är den naturliga södra porten till Gotland

Oskarshamn är den naturliga södra porten till Gotland

2013-01-08 15:33 CET
I många år har Oskarshamn varit den naturliga södra porten till Gotland. Oskarshamn arb...

Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

2012-10-31 09:08 CET
Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning....