Pressmeddelanden

Hamnsaneringsprojektet bjuder in till Öppet hus och fotoutställning den 14 oktober

2015-10-05 14:50 CEST Oskarshamn kommun Nu är deponin i Storskogen färdigställd och i samband med det bjuder vi in till öppet hus för att informera om projektet och inviga en fotoutställning på Kulturhuset i Oskarshamn som berättar om den utförda entreprenaden. Passa på att mingla med oss, ställa frågor och se de fina fotona som tagits i samband med byggandet av deponin i Storskogen. Välkomna den 14 oktober kl.18.30 www.renhamn.se

Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2015-10-01 10:17 CEST Oskarshamn kommun Oskarshamns kommun har nu därför skrivit kontrakt för muddring av hamnbassängen i Oskarshamn med entreprenören Envisan. I hamnbassängen finns mer än 1000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner som sprids ut i Östersjön. Nu ska det åtgärdas, 500 000 kubikmeter sediment ska muddras ur hamnbassängen, avvattnas och transporteras till Storskogen.

2015-05-30 11:25 CEST Oskarshamn kommun Den 31 maj mellan 10.00-15.00 finns hamnsaneringsprojektet på plats vid Hamnens dag i Oskarshamn för att berätta om den kommande hamnsaneringen. Följ med på guidade bussturer i hamnens område och ställ frågor om hamnsaneringen. Vi ordnar fiskdamm för barnen. Dessutom finns möjlighet att se hamnen från hisnande höjder och kliva om bord på bogserbåten Herbert. Varmt välkomna!

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng presenteras vid Havs- och vattenforum 2015

2015-05-25 11:02 CEST Oskarshamn kommun Den 27 maj presenteras saneringen av Oskarshamns hamnbassäng vid Havs- och vattenforum i Göteborg. Förberedelser inför muddring av den inre hamnen. Vid knytkonferensen berättar vi om ramarna kring projektet ur ett beställarperspektiv samt beskriver åtgärdsförberedelserna och de utmaningarna projektet står inför vad gäller att ta upp muddermassorna för att hantera dem på land. www.renhamn.se

2015-03-06 11:56 CET Oskarshamn kommun Upphandlingen av entreprenör för muddring av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats och Förvaltningsrätten har kommit fram till att vinnande anbudsgivare inte uppfyller de krav som har ställts avseende språkkrav. Kommunen har haft två olika alternativ att välja mellan, att överklaga domen eller göra om upphandlingen. Kommunen har valt att gå in med ett överklagande.

2015-02-18 12:34 CET Oskarshamn kommun Upphandlingen av entreprenör för muddringen av Oskarshamns hamnbassäng har överprövats av NCC och rätten har kommit fram till att vinnande anbud inte uppfyller de krav som ställts på att kommunicera på svenska. Kommunen anser dock att upphandlingen har genomförts korrekt. Det finns nu två alternativ för kommunen, det ena är att överklaga domen och det andra är att göra om upphandlingen.

Visning av hamnsaneringsprojektets deponi i Storskogen den 8 november

2014-11-03 14:59 CET Oskarshamn kommun Lördagen den 8 november har Oskarshamns kommun och hamnsaneringsprojektet visning av den deponi som nu byggs vid Storskogens avfallsanläggning. Det blir information, rundvandring på området och möjlighet att ställa frågor. Vi samlas klockan 10.30 vid entrén till Storskogens avfallsanläggning. Läs mer på www.renhamn.se eller kontakta Anna Kinch på 0491-76 42 78 Varmt välkomna

Högsta Domstolens beslut: tillstånd för hamnsanering vinner laga kraft

2013-12-16 13:49 CET Oskarshamn kommun I somras beviljade MMÖD tillstånd för muddring av Oskarshamns hamnbassäng samt nyttiggörande av sediment för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. Beslutet överklagades av närboende till Högsta Domstolen (HD). Den 13 december meddelade HD att prövningstillstånd inte kommer att lämnas. Detta innebär att tillståndet för åtgärderna i hamnbassängen nu vinner laga kraft.

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

2013-10-07 11:46 CEST Oskarshamn kommun Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön.

Positiva besked för Oskarshamns kommun

2013-06-28 14:38 CEST Oskarshamn kommun MMÖD meddelar att Oskarshamns kommun beviljas tillstånd för att muddra Oskarshamns hamnbassäng samt använda muddermassor för att skapa nya ytor för hamnens verksamhet. De är främst tre frågor som varit principiella i överprövningen, nyttiggörande av muddermassor, samprövning med hamnensverksamhet och avslagsyrkande för Grimskallen. På alla tre punkter har MMÖD gått på kommunens linje.