Bilder

Rikard König

2013-05-14 08:30 CEST Högskolan i Borås Rikard König – Doktorand inom datavetenskap vid Örebro Universitet och adjunkt inom informatik vid HIT. Rikard har under hela sin doktorandperiod varit inblandad i forskningsprojekt med kampanjprognostisering för ICA Sverige AB. Foto: Erik Wasselius

Daniel Yar Hamidi

2012-05-21 09:03 CEST Högskolan i Borås Daniel Yar Hamidi är VD för Inicia AB, ett dotterbolag till Högskolan i Borås Holding AB. Inicia AB har som mål att stödja nyttiggörande av forskningsreslutat och entreprenörskap vid Högskolan i Borås. Daniel är också verksam vid Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås.

Daniel Rudmark

2012-05-07 11:00 CEST Högskolan i Borås Daniel Rudmark är professionsdoktorand på InnovationLab, Högskolan i Borås. Han är en av de inblandade i forskningsprojektet Innovation för hållbart vardagsresande. Foto: Erik Wasselius

Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder

2012-04-18 08:00 CEST Högskolan i Borås Rapport nummer 20 i serien "Vetenskap för profession" från Högskolan i Borås: "Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder" Författare: Karin M Ekström, Eva Gustafsson, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson. Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

Karin M Ekström, Eva Gustafsson, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson

2012-04-18 08:00 CEST Högskolan i Borås Författarna till rapporten "Mot en mer hållbar konsumtion: En studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder" från 2012. Karin M Ekström, Eva Gustafsson, Daniel Hjelmgren och Nicklas Salomonson vid Högskolan i Borås. Foto: Högskolan i Borås

Tina Carlson Ingdahl

2012-03-12 16:52 CET Högskolan i Borås Tina Carlson Ingdahl, forskare på Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås. Disputerar 30 mars 2012 med avhandlingen "Människor, skjortor och siffror – Reducera komplexitet och en order blir till"

Mikael Löfström

2012-01-19 16:37 CET Högskolan i Borås Mikael Löfström, prefekt på Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

Mikael Löfström

2012-01-19 16:35 CET Högskolan i Borås Mikael Löfström, prefekt Institutionen Handels- och IT-högskolan, Högskolan i Borås

Stefan Cronholm

2012-01-16 16:28 CET Högskolan i Borås Stefan Cronholm är professor i informatik på Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås. Projektledare för projektet Design av e-tjänster för alla.