Pressmeddelanden

Fortsatt positiv framtidstro i handeln

2011-04-15 13:35 CEST
Framtidstron i handeln är fortsatt stark visar Handelsbarometern för april. Andelen han...

Handlarna ser ljust på framtiden

2011-03-15 08:55 CET
Framtidstron i handeln stärks visar Handelsbarometern för mars. Andelen handlare som fö...

Handlarna positiva – både på kort och lång sikt

2011-02-15 08:45 CET
Handlarnas framtidstro är fortsatt positiv, det visar Handelsbarometern för februari. A...

Handeln försiktigt positiv i sin framtidstro

2011-01-17 09:16 CET
Handlarna är försiktigt positiva inför framtiden. Det visar Handelsbarometern för decem...

Svensk Handels indikator visar på positiv inledning på hösten

2010-09-15 08:57 CEST
Hösten och det nya arbetsåret har precis tagit sin början. Den svenska ekonomin återhäm...

Handeln optimistisk trots rekordvärmen

2010-07-15 08:35 CEST
Handelsbarometern för juli visar på en framtidstro till utvecklingen i den egna butiken...

Handeln ser positivt på sommarförsäljningen

2010-06-15 08:51 CEST
Handelsbarometerns panel är optimistisk inför sommarförsäljningen. Drygt hälften av för...

Handeln känner av den ökade framtidstron

2010-05-17 08:54 CEST
Optimismen stiger i den svenska ekonomin och så även i handeln. Handelsbarometern för m...

Osäkerhet inför hösten bland svenska handlare

2009-08-17 09:15 CEST
Handelsbarometern för augusti månad visar att handlarnas optimism för första gången sed...

Sommareffekt ger stärkt optimism

2009-07-15 08:52 CEST
Handelsbarometern för juli månad visar på en framtidstro både för branschen som helhet ...