Pressmeddelanden

2015-01-27 11:13 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Det är ont om läromedel med inriktning på bland annat gymnasiesärskolan. Pedagogerna i verksamheter som möter elever inom gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna (tidigare Särvux) samt träningsskolan, ges nu möjlighet att få en överblick av vad som faktiskt finns på marknaden. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anordnar en pedagogisk tematräff om detta i Malmö den 29 januari.

Så här blev Alfons Åberg tillgängligt för alla

2014-11-19 11:14 CET Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg Detta projekt bidrar till att dels skapa tillgång till kulturupplevelser för barn med funktionsnedsättningar, men även till att skapa interaktion mellan barn med och utan funktionsnedsättningar genom lek och lärande.

2014-11-19 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När personalen behöver ett utökat stöd och mer kunskap kan de vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hur det kan gå till får förskolechefer i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län veta mer om i konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan”.

Pressinbjudan: Så här blev Alfons Åberg tillgängligt för alla

2014-11-18 09:37 CET Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg Den 19 november presenterar Alfons Åbergs Kulturhus och HSO i Göteborg sitt arbete med att göra Alfons Åbergs Kulturhus mer tillgängligt för barn med funktionsnedsättning.

2014-11-14 09:25 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. Men ibland räcker inte förskolans egna kunskaper till. Kompletterande stöd kan då förmedlas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bland programpunkterna på konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan”, som hålls i Malmö den 18 november, berättar företrädare för en förskola i Växjö om ett sådant samarbete med SPSM.

2014-11-04 11:36 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Inför flytten av Östervångsskolan i Lund till Tunaskolan är det många beslut som behöver fattas. Elevernas medverkan i det som rör deras vardag är viktig. Just nu deltar alla Östervångsskolans elever aktivt i valet av sina nya skolbänkar och i färgsättningen av de nya klassrummen.

TV4 NYHETSMORGON Söndag 2 november gästas av författaren Stefan Di-Omnia

2014-10-28 01:47 CET BOKFÖRLAGET LE för LIVET Med min bok HJÄRNVILJA en fajt mot STROKEDJÄVULEN gästar jag TV4 NYHETSMORGON nu på söndag.

2014-10-24 11:29 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi leder till bra stöd och individuellt anpassade alternativa verktyg – det är vad som förespråkas. Men hur gör skolan när verkligheten slår till?

2014-10-23 15:11 CEST Handikappförbunden Regeringsförklaringen innehöll flera förslag som många inom funktionshinderrörelsen uppskattade. Den tillsammans med löften som partierna lämnat före valet bidrog till att förväntningarna på statsbudgeten var höga.

2014-10-20 16:48 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Ett svårlöst dilemma som fått allt mer uppmärksamhet, är den växande grupp elever som under långa perioder sitter hemma, istället för att gå i skolan. Det handlar inte om att dessa elever skolkar genom att dra runt på stan, beteendet och orsaken är oftast en helt annan. Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolorna specialpedagogiskt stöd, baserat på erfarenhet, för att hjälpa eleverna tillbaka.