Pressmeddelanden

2015-09-02 09:34 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Skånska skoldatatek får på torsdag den 3 september för första gången någonsin en skräddarsydd fortbildningsdag kring hur de kan ge stöd till elever med andra behov än läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller adhd.

2015-09-02 05:30 CEST Myndigheten för delaktighet Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till kriterierna. I en förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

2015-08-19 12:57 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

2015-07-22 22:20 CEST MCS Sweden

Klara Zimmergren moderator för DAI 2015

2015-07-17 08:48 CEST Sociala Tjänstehundar i Sverige AB Klara Zimmergren blir moderator för DAI2015, känd komiker, programledare i både radio och tv med ett stort intresse för djur och djurassisterade interventioner.

Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen

2015-06-30 10:55 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som idag presenteras i Almedalen och vi delar i stort rapportens slutsatser. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper.

2015-05-21 17:07 CEST MCS Sweden

2015-05-15 14:15 CEST Sociala Tjänstehundar i Sverige AB Sociala Tjänstehundar i Sverige (STHS) arrangerar Sveriges andra årligen återkommande forum för DjurAssisterade Interventioner (DAI). En mötesplats för kunskap, utveckling, inspiration och affärer. Arbetar du med eller har intresse av att införa besökshund, vårdhund, terapihund, läshund, fadderhund eller annan arbetande hund i din verksamhet.

2015-05-12 10:39 CEST Handikappförbunden Härmed bjuder vi in till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".

2015-05-12 10:22 CEST Riksförbundet Cystisk Fibros Ludvig Larsson som närmast kommer från Rud Pedersen Public Affairs tillträdde den 1:a maj som kanslichef på riksförbundet för personer med den ärftliga, kroniska sjukdomen cystisk fibros (CF).