Pressmeddelanden

Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen

2015-06-30 10:55 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden välkomnar Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som idag presenteras i Almedalen och vi delar i stort rapportens slutsatser. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper.

2015-05-21 17:07 CEST MCS Sweden

2015-05-15 14:15 CEST Sociala Tjänstehundar i Sverige AB Sociala Tjänstehundar i Sverige (STHS) arrangerar Sveriges andra årligen återkommande forum för DjurAssisterade Interventioner (DAI). En mötesplats för kunskap, utveckling, inspiration och affärer. Arbetar du med eller har intresse av att införa besökshund, vårdhund, terapihund, läshund, fadderhund eller annan arbetande hund i din verksamhet.

2015-05-12 10:39 CEST Handikappförbunden Härmed bjuder vi in till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".

2015-05-12 10:22 CEST Riksförbundet Cystisk Fibros Ludvig Larsson som närmast kommer från Rud Pedersen Public Affairs tillträdde den 1:a maj som kanslichef på riksförbundet för personer med den ärftliga, kroniska sjukdomen cystisk fibros (CF).

Bäst i landet på tillgänglighet igen

2015-05-12 09:06 CEST Osby kommun ​Nyligen publicerade företaget Humana sin ”Tillgänglighetsbarometer 2015”, där man jämför tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 200 svenska kommuner. Osby kommun hamnar på första plats i undersökningen för tredje gången.

2015-05-11 14:19 CEST Idus förlag Livet är ändå värt att leva är en bok som öppet, naket och ärligt beskriver Andreas och hennes familjs känslor, reaktioner, relationer och sätt att hantera dotterns svåra sjukdom Spielmeyer-Vogt.

2015-05-07 11:24 CEST Handikappförbunden Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till Försäkringskassan.

2015-05-04 14:59 CEST MCS Sweden

2015-04-16 09:51 CEST Idus förlag