Pressmeddelanden

2014-04-06 13:46 CEST Firma Lars Mullback Mullback Bloggar handlar iförsta hand om kampen för att alla Neurologiskt Funktionshindrade ska få den behandling, träning, skola och assistans som de behöver och vill ha. Söndagsbloggarna är mer betraktelser och kan handla om helt olika ämne. I dag handlar den om Charlie Blomquist som överlevde cancer och är tillbaka som Sverige egen cowboy

2014-04-03 07:30 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Idag presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

2014-04-02 14:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Elever från Internationella skolan i Lund ordnar i morgon, den 3 april, en påskäggsjakt för klasserna F–4 på Östervångsskolan. Det är första gången denna typ av samarbete etableras och eleverna på de båda skolorna ser fram emot aktiviteten med stor spänning.

2014-03-31 17:06 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten En skola som funkar är också en tillgänglig skola, som utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Regeringen har nyligen lagt en proposition till ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering.

2014-03-27 08:05 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten För lärare och specialpedagoger i skolan är det viktigt att få inspiration och påfyllning av sin kompetens. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder dessa grupper ett varierat kursutbud. En av årets stora nyheter, med sikte inställt på framtida teknologi, är en kurs i Malmö om multimodalitet i läromedel i undervisningen. Kursen inleds idag den 27 mars, med professor Staffan Selander.

2014-03-24 14:04 CET GIL Göteborgspolitiken har fått ett nytt parti. Normaldemokraterna. Ett parti vars mål är att göra funktionsvariationer till en prioriterad valfråga. Med 1,8 miljoner svenskar som kan räknas in i gruppen funktionsnedsatta, borde frågan vara högprioriterad för etablerade partier. Partiet listar tre frågor i valprogrammet: Tillgänglighet, rätten till assistans och rätten till ett fördomsfritt bemötande.

2014-03-23 19:15 CET Firma Lars Mullback -VI VANN CP-barnen i Stockholm jublar För drygt ett år sedan rasade CP-barnen i Stockholm när ett poltiskt beslut skulle stänga deras träning. Protesterna blev så kraftigt att ett landstingsmöte fick avbrytas på grund av gråtande och besvikna barn på läktaren. Nu är barnen glada igen. De jublar.

2014-03-04 16:41 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Från Japan kommer en grupp studenter till Lund med en särskild önskan att få besöka Östervångsskolan, för att få veta mer om undervisningen där. Gruppen, som består av 13 studenter från Tokyo Seitoku University, besöker Östervångsskolan på onsdag den 5 mars tillsammans med sin professor.

2014-03-03 14:06 CET Handikappförbunden I dag presenterade integrationsminister Erik Ullenhag en lagrådsremiss som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs i diskrimineringslagen. Enskilda individer kan nu få rätt att driva diskrimineringsärenden om tillgänglighet i domstol.

2014-02-25 11:30 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten En skola som funkar är också en tillgänglig skola, som utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Till det behövs verktyg som fungerar i praktiken. Ett helt paket med sådana verktyg presenteras under Specialpedagogiska skolmyndighetens och Handikappförbundens gemensamma konferens Tillgänglighet får skolan att funka, den 3 april i Stockholm.