Pressmeddelanden

Sänkta hastigheter för ökad säkerhet

2015-04-10 09:29 CEST Linköpings kommun Den 16 april börjar nya hastigheter gälla på flera ställen i Västra Valla, Lambohov och Mjärdevi. Då kommer också samtliga infarter till Vallarondellen att ha hastigheten 40 kilometer i timmen, även infarten från E4:an.

Fler hastighetskontroller nästa vecka

2015-04-10 08:25 CEST NTF Det går för fort på våra svenska vägar. Enligt Trafikverket kör 53 procent för fort, det vill säga fortare än skyltad hastighet och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen nästa vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

2014-12-10 13:06 CET Linköpings kommun Torsdag 11 december införs de nya hastigheterna i Innerstaden, Vasastaden, Gottfridsberg, Östra Valla, Ekkällan, Garnisonen, Ramshäll, Hejdegården, Vimanshäll och Johannelund.som får ett lägre trafiktempo. Att anpassa hastigheten på gator och vägar ger möjlighet att skapa en attraktivare stad för människors möten, liv och rörelse.

2014-11-21 09:14 CET Linköpings kommun

De förädlar framtidens musiktjänster

2014-10-29 08:54 CET KTH Trött på att få vilseledande tips i musiktjänster som Spotify eller Grooveshark? Snart kan det problemet vara löst. Forskare på KTH har nämligen tagit fram ett nytt sätt att beskriva och kategorisera musik som kan ligga till grund för hur framtidens musiktjänster ger låttips till lyssnarna.

2014-10-14 14:58 CEST Länsstyrelsen Värmland Idag den 14 oktober 2014 har Länsstyrelsen beslutat att, i enlighet med Trafikverkets ansökan, sänka hastigheten till 80 km/tim på E18 vid Sörmon.

Skolbarn snart på väg – Men alltför många bilister håller inte 30 km/tim!

2014-08-15 08:39 CEST NTF Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.

Nya hastigheter i Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Hissjö, Innertavle och Tavelsjö

2014-04-25 11:36 CEST Umeå kommun Under våren har förslag på nya hastighetsplaner för Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Hissjö, Innertavle och Tavelsjö varit ute på remiss. Nu har tekniska nämnden beslutat att genomföra hastighetsplanerna. Omskyltning beräknas ske under 2014. Redan genomförda hastighetsändringar har lett till lägre hastigheter på kommunens gator. Rätt hastighet räddar liv.

Flest kör för fort på 40-väg

2014-04-24 12:44 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

Fortsatt dålig respekt för 40-skylten i tätort

2014-04-24 09:00 CEST NTF Hastighetsefterlevnaden i tätort är fortfarande på en oacceptabel låg nivå och långt ifrån de nationellt uppställda målen för 2020. Höga hastigheter i tätort medför onödigt höga risker för gående och cyklister. För andra året i rad genomför NTF mätningarna i tätort på uppdrag av Trafikverket för underlag till officiell statistik.