Pressmeddelanden

Fler barn på väg till skolan - extra viktigt att hålla hastigheten.

2015-08-14 08:16 CEST NTF Nästa vecka fokuserar Polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller. Insatsveckan sammanfaller med skolstart för närmare en miljon barn. I år fyller över 117 000 barn 6 år och börjar därmed i förskoleklass, så många 6-åringar har Sverige inte haft sedan år 2000. För alla dessa barn är det första gången i en ny skola med en mer eller mindre okänd skolväg.

2 av 3 mopeder går för fort

2015-05-18 09:34 CEST NTF NTF:s enkätundersökning bland 15-åringar visar att 2 av 3 mopeder går för fort. Närmare 15 procent av mopederna gör över 80 km/tim. och det är en hastighet varken fordon eller förare är utrustat att hantera.

Nästan hälften kör för fort på 40-vägar !

2015-05-05 08:51 CEST NTF Nationella hastighetsmätningar på kommunala gator 2014 genomförda på 23 orter visar på bristande respekt för hastighetsgränserna. Totalt 37 procent av den studerade trafiken körde för fort. Trots stor förekomst av gående och cyklister i trafikmiljön respekterar nästan hälften inte 40-skylten.

Sänkta hastigheter för ökad säkerhet

2015-04-10 09:29 CEST Linköpings kommun Den 16 april börjar nya hastigheter gälla på flera ställen i Västra Valla, Lambohov och Mjärdevi. Då kommer också samtliga infarter till Vallarondellen att ha hastigheten 40 kilometer i timmen, även infarten från E4:an.

Fler hastighetskontroller nästa vecka

2015-04-10 08:25 CEST NTF Det går för fort på våra svenska vägar. Enligt Trafikverket kör 53 procent för fort, det vill säga fortare än skyltad hastighet och vissa vägar är extra utsatta. Därför fokuserar polisen nästa vecka på extra hastighetskontroller just på problemvägarna.

2014-12-10 13:06 CET Linköpings kommun Torsdag 11 december införs de nya hastigheterna i Innerstaden, Vasastaden, Gottfridsberg, Östra Valla, Ekkällan, Garnisonen, Ramshäll, Hejdegården, Vimanshäll och Johannelund.som får ett lägre trafiktempo. Att anpassa hastigheten på gator och vägar ger möjlighet att skapa en attraktivare stad för människors möten, liv och rörelse.

2014-11-21 09:14 CET Linköpings kommun

De förädlar framtidens musiktjänster

2014-10-29 08:54 CET KTH Trött på att få vilseledande tips i musiktjänster som Spotify eller Grooveshark? Snart kan det problemet vara löst. Forskare på KTH har nämligen tagit fram ett nytt sätt att beskriva och kategorisera musik som kan ligga till grund för hur framtidens musiktjänster ger låttips till lyssnarna.

2014-10-14 14:58 CEST Länsstyrelsen Värmland Idag den 14 oktober 2014 har Länsstyrelsen beslutat att, i enlighet med Trafikverkets ansökan, sänka hastigheten till 80 km/tim på E18 vid Sörmon.

Skolbarn snart på väg – Men alltför många bilister håller inte 30 km/tim!

2014-08-15 08:39 CEST NTF Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.