Pressmeddelanden

Nya hastigheter i Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Hissjö, Innertavle och Tavelsjö

2014-04-25 11:36 CEST Umeå kommun Under våren har förslag på nya hastighetsplaner för Bodbyn, Botsmark, Bullmark, Hissjö, Innertavle och Tavelsjö varit ute på remiss. Nu har tekniska nämnden beslutat att genomföra hastighetsplanerna. Omskyltning beräknas ske under 2014. Redan genomförda hastighetsändringar har lett till lägre hastigheter på kommunens gator. Rätt hastighet räddar liv.

Flest kör för fort på 40-väg

2014-04-24 12:44 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Totalt sett var det 63 procent av den studerade trafiken som höll gällande hastighetsgräns år 2013. Sämst var det på gator med hastighetsbegränsningen 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken håller hastighetsgränsen

Fortsatt dålig respekt för 40-skylten i tätort

2014-04-24 09:00 CEST NTF Hastighetsefterlevnaden i tätort är fortfarande på en oacceptabel låg nivå och långt ifrån de nationellt uppställda målen för 2020. Höga hastigheter i tätort medför onödigt höga risker för gående och cyklister. För andra året i rad genomför NTF mätningarna i tätort på uppdrag av Trafikverket för underlag till officiell statistik.

Hög hastighet och löst grus farligt för MC‐åkare

2014-04-11 09:00 CEST NTF Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året och att höga hastigheter i kombination med löst grus ofta är problemet.

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

2014-03-31 08:00 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser. Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare på VTI. Resultat av en simulatorstudie visar att den genomsnittliga sänkningen blir 9–17 km/h större med ljudvarning än utan.

Ingen skillnad med färre kantstolpar

2014-03-18 13:18 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att trafikantbeteendet inte ändras även om kantstolparna står glesare än de idag gör längs Sveriges vägar. Forskarna rekommenderar att stolparna sätts med 100 meters avstånd och att reflektorerna ska ha ett synavstånd på högst 200 meter. Resultaten visar också att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 km/h.

Fullvärdigt ISA system nu helt gratis!

2014-02-20 15:30 CET NTF 2012 lanserades NTF Rätt fart. Det första smarta stödet för hastighetsanpassning i sitt slag. Systemet har redan idag över 4000 användare. Nu blir NTF Rätt fart det första fullvärdiga ISA systemet som är helt gratis för användaren.

Trafikåtgärder på Östersjövägen och Östra Fädriften i Höllviken

2014-02-04 21:12 CET Vellinge kommun Vellinge kommun har fått in flera olika konstruktiva synpunkter på trafiken längs Östersjövägen och Östra Fädriften. Bland annat handlar det om att trafikrytmen kan bli bättre och att en del av de förträngningar som finns försämrar framkomligheten.

Sämre belysning sänker hastigheter

2014-01-27 13:50 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Vid en halvering av vägbelysningen sänker bilister hastigheten något, men inte tillräckligt. Konsekvensen av en olycka minskar men samtidigt ökar risken för påkörning av en oskyddad trafikant.

Nya hastigheter i Sörmjöle

2013-08-23 10:56 CEST Umeå kommun Bashastigheten 50 km/timme ska fortsätta att gälla på Norrmjölevägen genom Sörmjöle. Vid skolan behålls 30 km/timme. Övriga villagator får hastigheten 30 km/timme. Hastighetsändringen genomförs för de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet räddar liv.