Pressmeddelanden

Ljudvarning sänker hastighet vid vägarbeten

2014-03-31 08:00 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut En ljudvarning inne i personbilen ger en stor hastighetssänkande effekt vid vägarbetsplatser. Trafiksäkerheten skulle öka för både vägarbetare och trafikanter om integrerade varningssystem införs konstaterar forskare på VTI. Resultat av en simulatorstudie visar att den genomsnittliga sänkningen blir 9–17 km/h större med ljudvarning än utan.

Ingen skillnad med färre kantstolpar

2014-03-18 13:18 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut En simulatorstudie som gjorts på VTI visar att trafikantbeteendet inte ändras även om kantstolparna står glesare än de idag gör längs Sveriges vägar. Forskarna rekommenderar att stolparna sätts med 100 meters avstånd och att reflektorerna ska ha ett synavstånd på högst 200 meter. Resultaten visar också att kantstolpar längs hela vägen ger en förhöjning av medelhastigheten på cirka 12 km/h.

Trafikåtgärder på Östersjövägen och Östra Fädriften i Höllviken

2014-02-04 21:12 CET Vellinge kommun Vellinge kommun har fått in flera olika konstruktiva synpunkter på trafiken längs Östersjövägen och Östra Fädriften. Bland annat handlar det om att trafikrytmen kan bli bättre och att en del av de förträngningar som finns försämrar framkomligheten.

Sämre belysning sänker hastigheter

2014-01-27 13:50 CET VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Vid en halvering av vägbelysningen sänker bilister hastigheten något, men inte tillräckligt. Konsekvensen av en olycka minskar men samtidigt ökar risken för påkörning av en oskyddad trafikant.

Nya hastigheter i Sörmjöle

2013-08-23 10:56 CEST Umeå kommun Bashastigheten 50 km/timme ska fortsätta att gälla på Norrmjölevägen genom Sörmjöle. Vid skolan behålls 30 km/timme. Övriga villagator får hastigheten 30 km/timme. Hastighetsändringen genomförs för de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet räddar liv.

Ökad belysning ger ökad hastighet

2013-05-27 08:42 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Då en förbättringsåtgärd utförs i vägmiljön finns risken att trafikanterna ökar hastigheten, t ex om belysningsnivån ökar. VTI notat 15-2013 redovisar en studie som i första hand ska ses som en metodstudie som innebär mätning av spontant vald hastighet. Datainsamlingsmetoden fungerade, men är långsam. Resultaten visar på en svag, men tydlig tendens till ökad hastighet med ökad belysningsstyrka.

2013-05-24 11:44 CEST Umeå kommun Ett förslag på nya hastighetsplaner för Brännland, Flurkmark, Stöcke, Sörfors och Överboda har varit ute på remiss. Nu har tekniska nämnden beslutat att genomföra hastighetsplanerna. Omskyltning beräknas ske under 2013.

Nya hastighetsgränser i Huddinge

2013-01-14 07:30 CET Huddinge kommun Huddinge kommun ändrar hastighetsgränserna på kommunens huvudgator och vissa lokalgator i fem etapper under januari och februari för att skapa tryggare och säkrare gatumiljöer för alla. Först ut den 21 januari är Trångsund och Skogås därefter följer Stuvsta, Sjödalen, Glömsta, Fullersta, Flemingsberg, Snättringe och Segeltorp.

Vellinge kommenterar höjd hastighetsgräns utanför Rängbågens förskola

2012-12-17 14:03 CET Vellinge kommun Vellinge kommun har höjt hastighetsgränsen till 40 kilometer i timmen utanför Rängbågens förskola, och samtidigt sänkt den från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen på vissa delar av samma väg. En del föräldrar och boende har hört av sig till kommunen med frågor om detta, och Vellinge kommun vill nu besvara dem.

2012-10-22 08:48 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut På uppdrag av NTF ska VTI utveckla en metodik som kan användas för att följa upp hastigheten på kommunala gator i tätort. Tanken är att den nya metodiken ska vara till hjälp när man ska jämföra hastighet i tätort med hastighet på landsbygd.