Pressmeddelanden

Bättre bedömning av miljötillståndet i svenska vatten med nya metoder

Bättre bedömning av miljötillståndet i svenska vatten med nya metoder

2016-10-10 11:06 CEST
Under fem år har ett trettiotal forskare arbetat i forskningssatsningen WATERS för att ...

Smart mat från Västerhavet – Miljöriktigt vattenbruk med stora möjligheter

Smart mat från Västerhavet – Miljöriktigt vattenbruk med stora möjligheter

2016-06-23 08:30 CEST
Havens fiskbestånd är hårt pressade av långvarigt och intensivt fiske, och traditionell...

Fisket hotar matfiskbestånd och biologisk mångfald

Fisket hotar matfiskbestånd och biologisk mångfald

2016-05-24 08:00 CEST
Svenska bestånd av de vanliga matfiskarna torsk, kolja, långa, kummel och hälleflundra ...

Mindre protein och slopade fosfortillsatser i maten minskar övergödningen av havet

2016-05-24 07:07 CEST
Mindre konsumtion och produktion av proteinrika livsmedel kan avsevärt minska övergödni...

Så mår Östersjön

Så mår Östersjön

2016-05-23 09:50 CEST
Torskbeståndet i Östersjön bedöms ha minskat kraftigt - nu ska forskare individmärka to...

Så mår Bottniska viken

Så mår Bottniska viken

2016-05-23 09:45 CEST
Rekordliten havsisutbredning – varmare klimat försvårar vikaresälars fortplantning. Vat...

Så mår havet – ny rapport om ekosystemtjänster

2015-10-28 14:07 CET
På vilka sätt använder vi havets resurser och hur har det påverkat dess förmåga att for...

Pressinbjudan - Hav och samhälle 2015: Åtgärder i samhället för bättre havsmiljö

2015-10-20 12:53 CEST
Övergödning, algblomning, döda havsbottnar, svaga fiskbestånd, plastskräp och mikroplas...

Ökande kryssningsturism och sjöfart ur havsmiljöns perspektiv

2015-06-25 14:51 CEST
Pressinbjudan: På vilka sätt belastar den ökande kryssningsturismen och sjöfarten Öster...

Ökande kryssningsturism och sjöfart ur havsmiljöns perspektiv

2015-06-25 13:35 CEST
Pressinbjudan: På vilka sätt belastar den ökande kryssningsturismen och sjöfarten Öster...