Pressmeddelanden

Ny förstudie Svenska Healthy Cities nätverket, Ingvar Nilsson Anders Wadeskog. Samhällskostnader utfirån bostadsområde ej individer.

2013-02-21 15:27 CET
Om de stora kostnadernas osynlighet och de kortsiktigt goda beslutens långsiktiga ineff...

Healthy Cities-nätverket kartlägger utanförskap i bostadsområden

2013-02-08 15:52 CET
Det Nationella Healthy Cities-nätverket har sin årskonferens på hotell Hallandia i Halm...