Pressmeddelanden

Det är inte kört - folkhögskolan erbjuder möjligheter för hemmasittare

Det är inte kört - folkhögskolan erbjuder möjligheter för hemmasittare

2018-12-05 14:48 CET
Den ökande andelen hemmasittare i den svenska grundskolan kräver fler alternativ för an...

Skolfrånvaro kostar samhället enorma summor

Skolfrånvaro kostar samhället enorma summor

2018-12-05 14:24 CET
Ett år av utanförskap kostar samhället en halv miljon per person som drabbas. Kostnad...

Inget barn väljer att bli en hemmasittare

Inget barn väljer att bli en hemmasittare

2018-12-03 15:36 CET
Hemmasittare är barn och unga som vill gå i skolan, men inte vågar eller förmår gå till...

Förebyggande arbete lösningen på samhällsmisslyckande

Förebyggande arbete lösningen på samhällsmisslyckande

2018-12-03 15:24 CET
Samhällsprogrammet ”Kalla Fakta” som sänds på TV4 har gjort en granskning som visar att...

Dataspel som drivkraft ska få hemmasittare i sysselsättning

Dataspel som drivkraft ska få hemmasittare i sysselsättning

2018-04-27 07:00 CEST
Högskolan i Skövde har fått medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra ...

Närvaroteam ska minska antalet hemmasittare

Närvaroteam ska minska antalet hemmasittare

2018-03-14 10:23 CET
Det finns barn och unga som av olika anledningar inte slutför sin skolgång eller som le...

Spelifiera för att få unga hemmasittare i sysselsättning

Spelifiera för att få unga hemmasittare i sysselsättning

2017-09-14 07:00 CEST
131 500 ungdomar är "hemmasittare" i Sverige – ungdomar som varken arbetar eller studer...

20 000 elever går inte till skolan - hur kan vi vända frånvaro till närvaro?

20 000 elever går inte till skolan - hur kan vi vända frånvaro till närvaro?

2017-01-31 08:50 CET
​Statistiken är oklar, men någonstans runt 20 000 elever har en problematisk skolfrånva...

Det krävs åtgärder och det krävs nu!

2016-06-22 18:42 CEST
Autism & Aspergerföreningen Stockholms Län, har tillsammans med Attention Stockholm...

Välkomna att bevaka årets viktigaste skoldag

Välkomna att bevaka årets viktigaste skoldag

2016-04-05 12:40 CEST
14 april arrangerar föräldranätverket Barn i Behov ett nytt seminarium i Sveriges Riksd...