Nyheter

Hemsjukvård för barn med cancer ingen självklarhet

2015-10-08 14:58 CEST Barncancerfonden ​Möjligheten att få hemsjukvård för barn med cancer varierar stort. En familj med ett cancersjukt barn i Östergötland har till exempel tillgång till väl fungerande hemsjukvård medan motsvarande familj i Uppsala län saknar samma möjlighet. Samtidigt pågår i Stockholm försök att ge viss cytostatikabehandling i hemmet. Sveriges Radio har rapporterat om detta i Ekot, P1 Morgon och Studio Ett.

2014-10-22 12:37 CEST Linköpings kommun Ordförande i omsorgsnämnden Linnéa Darell (FP) tog upp följande ärenden vid presskonferens inför omsorgsnämndens sammanträde: Informationsärende om uppföljning bland annat av stöd till familjer, rapport om införande av hemsjukvårdsreformen och arbetet för att förebygga vräkning.

2014-06-18 11:32 CEST Linköpings kommun Kvalitetsuppföljningar, kompetensutveckling inom hemsjukvården och en ny fältassistenttjänst. Det är de ärenden som omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP) kommneterade vid presskonferensen inför omsorgsnämndens sammanträde.

2013-03-05 13:48 CET Linköpings kommun På presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde tog alliansens kommunalråd bland annat upp ärenden om hur de kommunala bolagen genomfört sina uppdrag under 2012 samt avtal och skatteväxling om hemsjukvårdsreformen

2012-04-18 12:18 CEST Caresafe AB Kontakt med primärvården är många gånger första instansen gällande vård. En utbildningsdag i regi Caresafe AB den 4/9-12 Stockholm riktad till personal inom primärvården.

Förenade Care deltog på Vård- och omsorgsmässa i Vellinge

2011-11-29 09:10 CET Förenade Care AB På uppdrag av Vellinge kommun driver det familjeägda vårdföretaget Förenade Care ett flertal verksamheter inom kommunen som vård- och omsorgsboenden, servicehus med restauranger, hemtjänst och hemsjukvård dygnet runt samt nattinsatser med bl.a. sjuksköterskor.

Förenade Care medverkade på Kvalitetsmässan 2011

2011-11-22 08:59 CET Förenade Care AB Förenade Care medverkade som utställare och bjöd in till montern för samtal, information, utlottning av kvalitativa blodtrycksmätare samt servering av fruktspett & dryck.