Pressmeddelanden

2014-04-17 09:32 CEST Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.) meddelar idag att årsredovisningen för 2013 är offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

2014-04-10 11:11 CEST Västerås stad Sen februari månad har ett flertal av Vård och Omsorgs hemtjänstkunder haft störningar i sina planerade besök från oss. Det har gällt kraftiga förskjutningar i tid på dagen och sämre kontinuitet då kunderna fått besök av flera olika medarbetare. I några enstaka fall har vi uteblivit från besök.

2014-04-02 09:15 CEST Phoniro AB Phoniro och Tieto tecknar ett nordiskt samarbetsavtal som kommer att ge samtliga kommuner i Norden tillgång till en unik mobil helhetslösning för hemtjänsten med digital nyckelhantering. Samarbetet mellan Tieto och Phoniro ökar vårdtagarens trygghet och säkerhet samt förenklar och effektiviserar hemtjänstpersonalens arbete.

2014-04-01 14:37 CEST Tyresö kommun Den 1 april 2014 inför Tyresö kommun kundval enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagarservice.

2014-03-31 08:54 CEST Sigtuna kommun I december 2013 antog kommunfullmäktige en skrivelse till Stockholms läns landsting med krav på återkommunaliserad hemsjukvård. I mitten av mars ställde sig pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun bakom kravet. Nu, efter mer än tre månaders väntan på svar, har kommunfullmäktiges ordförande Gun Eriksson (S) skickat ett öppet brev till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

2014-03-31 08:32 CEST Anoto Group AB

2014-03-27 17:11 CET Seniorval.se Veteranens läsare har utsett Fanny Westerberg, en av initiativtagarna till Seniorval.se till Årets junior. Veteranen är ett av Sveriges största magasin för seniorer. Utnämningen visar att efterfrågan på information och vägledning kring boende för seniorer och äldreomsorg på Internet är stor.

2014-03-18 12:55 CET Innovation push Som ytterligare ett steg mot en tryggare vardag släppte vi nyligen en Alerty-app till smartklockan Pebble. Den tillåter dig att enkelt och diskret starta ett larm direkt från din handled när din telefon inte finns inom räckhåll.

2014-03-10 11:41 CET Anoto Group AB

2014-03-06 14:00 CET Linköpings kommun För att öka säkerheten och förbättra servicen kommer Linköpings kommun under 2014 att bytta ut alla trygghetslarm. Idag bygger de flesta trygghetslarmen på analog teknik. Efter bytet ska alla larm vara digitala. Linköping blir först i landet med denna åtgärd.