Pressmeddelanden

2015-09-24 15:13 CEST Linköpings kommun Äldreminister Åsa Regnér inleder sin äldreresa i Linköping fredag 25 september. Åsa Regnér kommer att studera hur Linköpings kommun arbetar för att utveckla äldreomsorgen och kommer även att besöka servicehuset Aspen. I programmet ingår även en pressträff.

2015-09-24 13:16 CEST Linköpings kommun Linköpings kommun inför ett nytt arbetssätt inom hemtjänst och hemsjukvård, bland annat det gäller att hantera nycklar. Det nya arbetssättet ska öka den enskildes trygghet.

2015-09-23 13:07 CEST Linköpings kommun Ny strategi ska snabba på utbyggnaden av gruppbostäder och servicebostäder. Delårsrapport för perioden maj–augusti visar underskott. Det ska bli mer fokus på barnperspektivet när barnfamiljer beviljas hemtjänst. Dessa ärenden togs upp vid presskonferens inför omsorgsnämndens sammanträde.

Riskbedömningarna brister på tre av fyra vårdarbetsplatser

2015-08-25 10:32 CEST Feministiskt Perspektiv På tre av fyra arbetsplatser inom vård och omsorg brister arbetsgivaren i riskbedömningar och åtgärder för att minska faran för belastningsskador. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner på 700 företag och organisationer som arbetar med hemtjänst, personlig assistans eller hemsjukvård, särskilda boenden och inom sjukvården, rapporterar Ina Blomster.

About Time och Hogia i partnerskap för bättre stöd till städföretag

2015-08-21 08:12 CEST About Time About Time foch Hogia i samarbete för att kunna erbjuda städ- och hemservicebranschen kraftfullt stöd för all sin administration kopplat till kund och personal.

2015-06-18 14:27 CEST Linköpings kommun Denna gång genomfördes presskonferensen efter avslutat nämndmöte.

2015-06-17 13:00 CEST Eskilstuna kommun Sedan sommaren 2014 har flera patienter som skrivits ut från sjukhuset inte kunnat få den vård de behöver, då det inte funnits korttidsplatser inom kommunens verksamheter och de varit för sjuka för att komma till ordinärt boende. Vård- och omsorgsförvaltningens lösning är inte fler korttidsplatser, utan bättre rehabilitering hemma och bättre samverkan med landstinget.

Kalmar – bland de mest äldrevänliga kommunerna

2015-06-17 12:30 CEST Alla tiders Kalmar Det var inte länge sen Kalmar placerade sig som den elfte bästa kommunen att bo i för äldre i Fokus kommunrankning för år 2014. När PRO:s gedigna Äldrebarometern 2015 presenteras hamnar Kalmar bland de mest äldrevänliga kommunerna, nämligen på plats åtta av 181 jämförda kommuner.

2015-06-10 11:25 CEST Trosa ​Medborgare i åldern 65-79 år ökar sedan flera år. Det ställer krav på goda förutsättningar för att kunna stödja den enskilde i hemmet, samt på en alltmer kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård. För att möta upp utvecklingen föreslås i budget 2016 0,8 Mkr till arbetet med att säkerställa att personer med förmågan att bo kvar hemma ska ha möjlighet till det även om omsorgsbehovet blir större.

2015-05-28 14:31 CEST Bodens kommun Socialförvaltningen har utvecklat ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten. Genom detta kommer såväl kvaliteten på biståndsbedömningen som utförandet av hemtjänstinsatsen att förbättras.