Pressmeddelanden

Riskbedömningarna brister på tre av fyra vårdarbetsplatser

2015-08-25 10:32 CEST Feministiskt Perspektiv På tre av fyra arbetsplatser inom vård och omsorg brister arbetsgivaren i riskbedömningar och åtgärder för att minska faran för belastningsskador. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner på 700 företag och organisationer som arbetar med hemtjänst, personlig assistans eller hemsjukvård, särskilda boenden och inom sjukvården, rapporterar Ina Blomster.

About Time och Hogia i partnerskap för bättre stöd till städföretag

2015-08-21 08:12 CEST About Time About Time foch Hogia i samarbete för att kunna erbjuda städ- och hemservicebranschen kraftfullt stöd för all sin administration kopplat till kund och personal.

2015-06-18 14:27 CEST Linköpings kommun Denna gång genomfördes presskonferensen efter avslutat nämndmöte.

2015-06-17 13:00 CEST Eskilstuna kommun Sedan sommaren 2014 har flera patienter som skrivits ut från sjukhuset inte kunnat få den vård de behöver, då det inte funnits korttidsplatser inom kommunens verksamheter och de varit för sjuka för att komma till ordinärt boende. Vård- och omsorgsförvaltningens lösning är inte fler korttidsplatser, utan bättre rehabilitering hemma och bättre samverkan med landstinget.

Kalmar – bland de mest äldrevänliga kommunerna

2015-06-17 12:30 CEST Alla tiders Kalmar Det var inte länge sen Kalmar placerade sig som den elfte bästa kommunen att bo i för äldre i Fokus kommunrankning för år 2014. När PRO:s gedigna Äldrebarometern 2015 presenteras hamnar Kalmar bland de mest äldrevänliga kommunerna, nämligen på plats åtta av 181 jämförda kommuner.

2015-06-10 11:25 CEST Trosa ​Medborgare i åldern 65-79 år ökar sedan flera år. Det ställer krav på goda förutsättningar för att kunna stödja den enskilde i hemmet, samt på en alltmer kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård. För att möta upp utvecklingen föreslås i budget 2016 0,8 Mkr till arbetet med att säkerställa att personer med förmågan att bo kvar hemma ska ha möjlighet till det även om omsorgsbehovet blir större.

2015-05-28 14:31 CEST Bodens kommun Socialförvaltningen har utvecklat ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten. Genom detta kommer såväl kvaliteten på biståndsbedömningen som utförandet av hemtjänstinsatsen att förbättras.

2015-04-28 18:34 CEST Halmstads kommun Jennie Vidal blir ny förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen från den 1 juni. Hon har arbetat inom hemvårdsförvaltningen sedan 2008. De första åren som enhetschef för äldreboenden. Sedan 2012 har hon varit biträdande äldreomsorgschef och stabschef. I den rollen har hon varit delaktig i förvaltningens övergripande planering- och strategiarbeten, budgetarbete och personalstrategiska arbete.

Nya villkor omöjliggör värdig hemtjänst i Mölndal

2015-04-09 07:00 CEST Göteborgs kyrkliga stadsmission ​Den 27 februari valde Mölndals stads Vård- och omsorgsnämnd att säga upp Göteborgs kyrkliga stadsmissions gällande avtal för hemtjänst. Det är med sorg i hjärtat som vi gör bedömningen att det kommer att vara omöjligt att utföra hemtjänstinsatser på ett för oss värdigt sätt. Dessutom är det helt oförenligt med de kvalitetskrav som vi själva och kommunen ställer på våra tjänster.

2015-03-04 13:19 CET Eskilstuna kommun Under 2015 kommer hemtjänsten i Eskilstuna att införa ett nytt arbetssätt när det gäller inköp av matvaror och hushållsartiklar. Det innebär ett större sortiment av varor för brukarna och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.