Pressmeddelanden

2014-10-20 08:41 CEST Anoto Group AB

2014-10-17 10:44 CEST Nestor FoU-center Lex Sarah-rapporter skrivs inte alltid när det behövs. Ett skäl kan vara att personalen inte känner till vad en lex Sarah-rapportering innebär, eller att vård- och omsorgsutförare inte vill bli förknippade med dåligt skött verksamhet. Det här vill forsknings- och utvecklingscentret Nestor FoU-center ändra på och istället lyfta fram det konstruktiva i att göra lex Sarahrapporteringar.

2014-10-02 15:16 CEST Seniorval.se Hur gör man egentligen när man väljer äldreomsorg och vilken information behöver man? Det fick programledarna Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist tips på när Seniorval.se besökte Nyhetsmorgon i TV4.

2014-09-03 07:30 CEST Växjö kommun Mer tid för arbetet hemma hos omsorgstagarna. Det är målet med ett arbete som nu startar i hemtjänsten i Växjö kommun.

2014-08-15 13:47 CEST Ren Omsorg

MP: 30 miljoner kr för att förebygga undernäring hos äldre

2014-07-08 08:26 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Alla äldre med hemtjänst som har behov av sällskap vid måltid ska få det, anser Miljöpartiet i Stockholms stad. Det är nödvändigt för en god hälsa för många äldre och för att förebygga undernäring.

2014-07-07 11:50 CEST Västerås stad Nu lanserar vi webbtjänsten Jämför service, som gör det enkelt att jämföra kvaliteten på olika verksamheter i Västerås stad. I den första versionen erbjuder vi möjlighet att jämföra hemtjänst och olika boendeformer som gruppboende, servicehus och ålderdomshem. I nästa version kommer även förskola, grundskola och gymnasieskola att ingå.

2014-06-17 08:02 CEST Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har inspekterat 700 arbetsplatser över hela landet för att arbetstagarna ska lyfta och förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg på rätt sätt. Över 75 procent av arbetsplatserna fick krav på förbättringar.

2014-05-22 15:33 CEST Anoto Group AB

2014-05-22 13:43 CEST Linköpings kommun Förstudie om nyckelfri hemtjänst, vite för utebliven egentid på vårdboende och förslag till budget var några av ärendena vid presskonferensen inför äldrenämndens sammanträde.