Pressmeddelanden

MatFröjd - smart app för matglädje på äldre dar får stöd av Arvsfonden

2018-05-29 15:45 CEST
Hushållningssällskapet Väst får stöd från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – M...

Kampanj för att stärka brandskyddet hos äldre

Kampanj för att stärka brandskyddet hos äldre

2018-04-23 10:37 CEST
Alltför många saknar ett säkert brandlarm i sitt hem. Därför delar Attendo i dagarna ut...

Personalkontinuitet i hemtjänsten

Personalkontinuitet i hemtjänsten

2018-04-23 10:18 CEST
Med anledning av senaste tidens artiklar i media gällande personalkontinuitet i hemtjän...

Succé för hemtjänst med hjärtat

Succé för hemtjänst med hjärtat

2018-04-03 09:16 CEST
När Göteborg skulle införa LOV inom hemtjänsten var det flera av de större aktörerna so...

Hemtjänstföretag går i konkurs, men tas över av ny huvudman

2018-03-16 10:29 CET
Camillas Hemtjänst och Service AB, som arbetar med cirka 300 brukare i Upplands Väsby, ...

Unika seniorlägenheter snart färdiga

Unika seniorlägenheter snart färdiga

2018-03-05 08:05 CET
Idag måndag den 5 mars efter kl. 17.00 kommer åtta helt unika seniorlägenheter i Svaln...

Helsingborg bäst i Skåne på kontinuitet för äldre med hemvård

Helsingborg bäst i Skåne på kontinuitet för äldre med hemvård

2018-01-11 10:33 CET
Vid en jämförelse av hur många olika omsorgsmedarbetare en person med hemvård träffar u...

Äldrenämnden: Den enskildes rättigheter och behov grunden i äldreomsorgen

2017-11-23 12:04 CET
Den enskildes rätt att få rätt insatser som tillgodoser behov och önskemål samt metoder...

Nöjda hemtjänstkunder blir nöjdare

Nöjda hemtjänstkunder blir nöjdare

2017-11-16 10:00 CET
För tredje året i rad ökar nöjdheten bland personer med hemtjänst i Norrtälje kommun oc...

Arbete med bemötandefrågor ger resultat

Arbete med bemötandefrågor ger resultat

2017-10-25 08:16 CEST
Sjöbo kommun forsätter att placera sig över snitt för både Skåne och riket i Socialstyr...