Pressmeddelanden

2014-09-03 07:30 CEST Växjö kommun Mer tid för arbetet hemma hos omsorgstagarna. Det är målet med ett arbete som nu startar i hemtjänsten i Växjö kommun.

2014-08-15 13:47 CEST Ren Omsorg

MP: 30 miljoner kr för att förebygga undernäring hos äldre

2014-07-08 08:26 CEST Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Alla äldre med hemtjänst som har behov av sällskap vid måltid ska få det, anser Miljöpartiet i Stockholms stad. Det är nödvändigt för en god hälsa för många äldre och för att förebygga undernäring.

2014-07-07 11:50 CEST Västerås stad Nu lanserar vi webbtjänsten Jämför service, som gör det enkelt att jämföra kvaliteten på olika verksamheter i Västerås stad. I den första versionen erbjuder vi möjlighet att jämföra hemtjänst och olika boendeformer som gruppboende, servicehus och ålderdomshem. I nästa version kommer även förskola, grundskola och gymnasieskola att ingå.

2014-06-17 08:02 CEST Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket har inspekterat 700 arbetsplatser över hela landet för att arbetstagarna ska lyfta och förflytta patienter och brukare inom vård och omsorg på rätt sätt. Över 75 procent av arbetsplatserna fick krav på förbättringar.

2014-05-22 15:33 CEST Anoto Group AB

2014-05-22 13:43 CEST Linköpings kommun Förstudie om nyckelfri hemtjänst, vite för utebliven egentid på vårdboende och förslag till budget var några av ärendena vid presskonferensen inför äldrenämndens sammanträde.

Attendo presenterar nytt kvalitetsbokslut

2014-05-20 17:07 CEST Attendo Attendo presenterar nu sitt kvalitetsbokslut för 2013. Bokslutet sammanställer resultat på olika nivåer, från det enskilda livsstilsboendet och den enskilda gruppbostaden till företaget i stort. – Kvalitetsbokslutet bidrar även till att uppmärksamma det fantastiska arbete som våra medarbetare gör, säger Margareta Nyström, vice vd i Attendo.

2014-05-20 09:42 CEST BXO Solutions AB Många har läst och upprörts av rapporterna i media om hur brukare kan ha upp till 70 olika hemtjänstvårdare i månaden. Vi fick i uppdrag av en kommun att hjälpa dem att visa hur det egentligen ser ut.

2014-05-14 09:51 CEST Anoto Group AB En digital samarbetslösning för användning inom stora, multinationella företag