Pressmeddelanden

Sverige vid skampålen igen – nu Mörbylånga kommun

2016-09-29 13:07 CEST
Ännu en svensk hemundervisande familj hotas nu med höga vitesbelopp – 50 000 kr. Men så...

Utbildningsminister Gustav Fridolin: Fortsatt förbud mot hemundervisning

2015-08-23 14:14 CEST
Alliansregeringen förbjöd hemundervisning genom den nya skollagen som började tillämpas...

Hemundervisande svenskar kan få politisk asyl i USA

2015-03-04 14:35 CET
I USA:s representanthus diskuteras idag ett lagförslag som skulle förenkla politisk asy...

Hemundervisning – ny överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

2015-01-08 10:58 CET
Ännu en hemundervisande familj i Sverige överklagar nu den nya skollagen om hemundervis...

100 000 kronors vitet är nu överklagat till Europadomstolen

2014-04-24 16:03 CEST
Hösten 2013 krävdes en svensk hemundervisande familj på 100 000 kronor i vite med indri...

100 000 kronors-vitet drivs nu in av Kronofogden

2013-09-11 22:55 CEST
Högsta förvaltningsdomstolen fastställde för några veckor sedan ett vite på 100 000 kr ...

En fond för familjen med 100 000 kr i vite

2013-08-22 20:57 CEST
Många människor har hört av sig till ROHUS och är upprörda över det vite på 100 000 kr ...

100 000 kr i vite för hemundervisning

2013-08-18 21:55 CEST
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt vitesbeloppet 100 000 kr för ett års hemund...

Barn riskerar isolering efter dom om hemundervisning

Barn riskerar isolering efter dom om hemundervisning

2012-10-22 11:34 CEST
I Göteborg har kammarrätten beslutat att en familj som tillhör en konservativ del av en...

Kronofogden kräver 40 000 kr i vite för hemundervisning

2012-10-21 22:01 CEST
En svensk familj krävs i dagarna av Kronofogdemyndigheten på 40 000 kr i vite för hemun...