Bilder

Henric Johnson, vicerektor BTH

Henric Johnson, vicerektor BTH

2011-03-01 13:26 CET

Henric Johnson, vicerektor på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sedan mars 2011.