Pressmeddelanden

Regeringen föreslår 2 miljoner till utbildning om samer och samisk kultur

2016-09-23 10:22 CEST
Utbildning och ökad kunskap om samer är en fråga som är central för den samiska ungdoms...

Starka band mellan hiphop i Chile och Sverige

2016-09-19 10:14 CEST
Svenska hiphopartister, med chilenskt ursprung, har mycket gemensamt och stort utbyte m...

Museibesökare får följa forskning om unik ringbrynjehuva

2016-09-19 07:45 CEST
Vid Enköpings museum finns en ringbrynjehuva som är unik i sitt slag i Sverige. Huvan h...

Dömd till döden - Dödsstraffet i går, i dag, i verkligheten

Dömd till döden - Dödsstraffet i går, i dag, i verkligheten

2016-09-16 10:00 CEST
Dömd till döden handlar om dödsstraffets historia, med fokus på Europa, och dödsstraffe...

Ny bok: Labyrinten – Vilhelm Scharps minnen från mellankrigstidens Tyskland

2016-09-14 14:49 CEST
​Vilhelm Scharp var litteraturvetare och historiker och rörde sig i intellektuella kret...

Malmö Konstmuseum öppnar Samhällsmaskinen

Malmö Konstmuseum öppnar Samhällsmaskinen

2016-09-14 08:00 CEST
Utställningen Samhällsmaskinen – industriåldern ur konstens perspektiv tecknar ett port...

Desertörerna

Desertörerna

2016-09-13 10:00 CEST
”Det är väl fullständigt klart. Ingen ansvarskännande människa kan vara med om galenska...

När Konfucius kom till FN

När Konfucius kom till FN

2016-09-12 11:21 CEST
En biografi över den kinesiske diplomaten och filosofen Peng Chun Chang som var en de v...

Trolleri som konst och kultur

Trolleri som konst och kultur

2016-09-12 10:00 CEST
Trolleri som konst och kultur förklarar trollerikonstens historia och utveckling. Förfa...

#36 FREDAG: Tiggandet i Sverige gav barnen skor, skola och bättre bostad

#36 FREDAG: Tiggandet i Sverige gav barnen skor, skola och bättre bostad

2016-09-09 11:39 CEST
En svensk delegation med representanter från bland annat Svenska kyrkan och Göteborgs s...