Pressmeddelanden

Hembygd - någonstans i Sverige, till Kulturmagasinet i Åmål

2014-06-03 11:38 CEST Västarvet Hur ser unga människor på sin hembygd? Vill de förändra något? Har de makt att påverka? Vad är Sverige för dem? Välkommen till en utställning med fotografier, berättelser och tankar kring hembygd ur ungdomars perspektiv.

Thailändska Paviljongen utvecklas med Destination Ragundadalen som arrendator

2014-06-02 16:11 CEST Destination Ragundadalen Från och med den 1 juni är det Destination Ragundadalen som arrenderar den Thailändska Paviljongen i Utanede.

Stor familjefest när Lödöse museum firar 20 år.

2014-06-02 13:56 CEST Västarvet Den 14 juni är det tjugo år sedan den nuvarande museibyggnaden i Lödöse invigdes. Det ska förstås firas med en stor familjefest, då vi bjuder på tårta, musik, lekar, poängpromenad och bokbytardag med mera. Samtidigt invigs sommarens två utställningar i vår medeltidsinspirerade Örtagård.

2014-05-27 09:46 CEST Möllegården kultur Den 7 juni öppnar vi utställningen Hästkraft på Möllegården kultur i Åkarp. Bland de medverkande finns hästfotografen Nikolina Arcini, som ställer ut sina starka hästporträtt.

2014-05-27 06:59 CEST Södertörns högskola Den 2 juni föreläser polska och tyska ambassadörerna i Södertörns högskolas bibliotek. Samtidigt invigs två internationella utställningar från de båda länderna som skildrar Europas dramatiska 1900-tal. Den tyska utställningen skildrar demokrati och diktatur i 1900-talets Europa och den polska skildrar det dramatiska 1980-talet från de fackliga demonstrationerna till Polens första halvfria val.

Women Making History – nu skriver vi om Malmös historia

2014-05-26 08:00 CEST Malmö stad Den 31 maj invigs utställningen Women Making History på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer. Utställningen berättar om utlandsfödda kvinnors historia i Malmö under 100 år. Deras liv och arbete utgör en viktig del av stadens historia, men alltför mycket av kvinnornas erfarenheter saknas i den officiella historieskrivningen.

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

2014-05-23 09:08 CEST Umeå universitet En ny avhandling vid Umeå universitet visar hur man med hjälp av bevarade växtrester som hittats i samband med arkeologiska utgrävningar kan bidra med ny kunskap om järnålderns åkerbruk.

Stiftelsen Jamtli etablerar världsarvsbolag i Ragundadalen

2014-05-22 16:50 CEST Destination Ragundadalen Den 20 maj 2014 godkände Stiftelsen Jamtlis styrelse etableringen av Ragundadalen Världsarv AB.

Mellan kaos och kontroll

2014-05-21 08:59 CEST Umeå universitet I en ny avhandling från Umeå universitet med titeln "Mellan kaos och kontroll", får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap i den svenska flottan under 1600-talets senare del och tidigt 1700-tal, för första gången en ordentlig genomlysning.

Benediktinermunkars manuskript ger nya perspektiv på upplysningsfilosofernas Encyklopedi

2014-05-21 08:00 CEST Umeå universitet Linn Holmberg, Umeå universitet, visar i en ny avhandling att benediktinmunkar i 1700-talets Paris påbörjade ett vetenskapsencyklopediskt projekt precis samtidigt som upplysningsfilosoferna.