Pressmeddelanden

 Shirley Clamp gör årets låt till förmån för World Aids Day Galan 2014

2014-10-15 16:14 CEST Subito Stiftelsen World Aids Day Galan är stolt över att presentera årets låt till förmån för World Aids Day Galan 2014. Låten ”Din vinge” släpps 15 oktober 2014.

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Den 20 - 25 juli pågår den årliga internationella aidskonferensen i Melbourne, Australien. Läkare Utan Gränser säger i ett pressmeddelande att höga priser fortfarande utgör ett stort hinder, såväl för tillgången till hivläkemedel som till test för virusmätning. Virusmätning är det bästa sättet att kontrollera om behandlingen fungerar. Detta visar två rapporter som släpps idag.

RFSU på plats under världsaidskonferensen i Melbourne

2014-07-14 10:44 CEST RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning I helgen inleds världsaidskonferensen, AIDS 2014 World Aids Conference, i Melbourne Australien. Konferensen som är en av världens största i sitt slag samlar vetenskap, civilsamhälle och politik för att söka svar på de utmaningar som finns när det gäller frågor om hiv och aids. Konferensen pågår 20-25 juli och RFSU kommer vara på plats.

2014-06-09 08:47 CEST Health Solutions AB Vid Universitetssjukhuset i Helsingfors behandlas mer än hälften av Finlands HIV-patienter. Sedan början av året har man effektiviserat verksamheten genom att använda sig av Health Solutions beslutsstöd för diagnosen - InfCare HIV.

Pressinbjudan: Kampanj ska göra sex på resan säkrare

2014-05-05 14:54 CEST Malmö stad Många smittas av könssjukdomar utanför Sverige. Samtidigt reser vi skåningar allt oftare utomlands på semester eller affärsresor. Kampanjen Säker på resan vill göra det lika naturligt för oss att packa ner kondomer som solskyddsfaktor i resväskan.

2014-04-28 12:38 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 april. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

2014-03-13 09:40 CET MSD Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt. Studien utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades på CROI 2014 i Boston.

2014-03-06 18:15 CET Läkare Utan Gränser I områden där många har tillgång till hivbehandling minskar antalet nya hivinfektioner. Det visar två nya studier som Läkare Utan Gränsers forskningscenter Epicentre gjort i södra Afrika. Studierna är några av mycket få som undersökt hur behandling med antiretrovirala läkemedel i stor skala i områden med hög förekomst av hiv i Afrika söder om Sahara inverkar på antalet nya fall av sjukdomen.

Lyckat jubileumsår för Rotarys Läkarbank

2014-02-28 13:16 CET Rotary Sverige Det blev ett lyckat år för Rotarys Läkarbank som firade 25 år under 2013. I Kenya fick 33.352 barn och vuxna hjälp av Läkarbankens jeepläkare och vid verksamhetens kliniker. Sammanlagt var ett 80-tal läkare och tandläkare som Rotarysvolontärer i Kenya. De bedrev omfattande verksamhet med tester gällande HIV och malaria. Som ett led att bekämpa malaria delade Rotarys Läkarbank ut 2.480 myggnät.

Ny UNDP-rapport: Lärdomar i arbetet mot hiv kan parera nya hälsohot

2014-01-30 15:37 CET UNDP Många av de metoder som används för att minska hiv-infektioner i Asien och Stillahavsområdet kan vara effektiva även för att hejda icke-smittsamma sjukdomar – som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar – men också andra hot mot utvecklingen, säger en den nya UNDP-rapporten ”A Post-2015 Development Agenda: Lessons from Governance of HIV Responses in Asia and the Pacific”.