Pressmeddelanden

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

2014-03-13 09:40 CET MSD Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt. Studien utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades på CROI 2014 i Boston.

2014-03-06 18:15 CET Läkare Utan Gränser I områden där många har tillgång till hivbehandling minskar antalet nya hivinfektioner. Det visar två nya studier som Läkare Utan Gränsers forskningscenter Epicentre gjort i södra Afrika. Studierna är några av mycket få som undersökt hur behandling med antiretrovirala läkemedel i stor skala i områden med hög förekomst av hiv i Afrika söder om Sahara inverkar på antalet nya fall av sjukdomen.

Lyckat jubileumsår för Rotarys Läkarbank

2014-02-28 13:16 CET Rotary Sverige Det blev ett lyckat år för Rotarys Läkarbank som firade 25 år under 2013. I Kenya fick 33.352 barn och vuxna hjälp av Läkarbankens jeepläkare och vid verksamhetens kliniker. Sammanlagt var ett 80-tal läkare och tandläkare som Rotarysvolontärer i Kenya. De bedrev omfattande verksamhet med tester gällande HIV och malaria. Som ett led att bekämpa malaria delade Rotarys Läkarbank ut 2.480 myggnät.

Ny UNDP-rapport: Lärdomar i arbetet mot hiv kan parera nya hälsohot

2014-01-30 15:37 CET UNDP Många av de metoder som används för att minska hiv-infektioner i Asien och Stillahavsområdet kan vara effektiva även för att hejda icke-smittsamma sjukdomar – som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar – men också andra hot mot utvecklingen, säger en den nya UNDP-rapporten ”A Post-2015 Development Agenda: Lessons from Governance of HIV Responses in Asia and the Pacific”.

2013-12-10 09:06 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2013.

HIV testing week varje vecka

2013-12-02 07:30 CET Hiv-Sverige/Riksförbundet för hivpositiva Förra veckan, inför Internationella aidsdagen, genomfördes European HIV testing week, där Sverige deltog. Syftet var att få fler att testa sig och därmed få behandling samt att minska antalet sena diagnoser, vilket ökar risken för aids. Hiv-Sverige hoppas på tradition, men vill också uppmana alla som har utsatt sig för risk att hivtesta sig, oavsett vecka på året. Det är anonymt och gratis.

2013-11-30 04:25 CET World Aids Day Galan Det är ett stort nöje och en riktig glädje att få en sådan samfälld respons från alla Stockholms teatrar som genom sin sponsring tar ett gemensamt ansvar för Sveriges ungdomar då temat för galan i år är ungdomar och säkrare sex, säger Mikael Aringsjö, projektledare för World Aids Day Galan 2013

2013-11-29 03:20 CET World Aids Day Galan “Att tacka ja till ett nytt samarbete med Diamond Dogs var en självklarhet, framför allt när det handlade om ett sådant behjärtansvärt ändamål” säger Susie Päivärinta, känd som den ena syskonhalvan av legenderna Lili & Susie och just nu aktuell med ett bidrag till Melodifestivalen 2014.

Dödsfall i aids ökar bland barn och unga

2013-11-29 01:00 CET UNICEF Sverige Dödsfallen i aids bland barn mellan 10 och 19 år har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt har man gjort stora framsteg när det gäller att hindra att mammor överför hivsmitta till sina barn vid födseln. Det visar en ny rapport från UNICEF om hur barn drabbas av aids.

2013-11-27 22:06 CET World Aids Day Galan Genom L´Oréals internationella välgörenhetsinitiativ Hair Dressers against Aids så har ett långvarigt samarbete med World Aids Day Galan påbörjats.