Pressmeddelanden

2011-08-01 08:31 CEST Hjälpmedelsinstitutet Arkitektfirman Per Aase AB får 400 000 kr i projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet, för att undersöka vilka förväntningar och farhågor som finns hos HBT-personer inför deras kommande äldreboende.

2011-07-12 14:18 CEST Hjälpmedelsinstitutet Burlövs kommun får projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet, för att arrangera en arkitekttävling om bostäder för äldre i Kronetorpsområdet. Kommunen genomför just nu en förstudie inför tävlingen där man undersöker vilka behov som förväntas uppstå bland äldre. Resultaten kommer att ligga till grund för framtida planering av Kronetorpsområdet.

2011-07-12 13:40 CEST Hjälpmedelsinstitutet Idag råder en bristande bostadsmarknad och andelen otillgängliga bostäder är oroväckande hög. I många kommuner saknas det lägenheter som äldre kan flytta till. Regeringen vill stimulera kommunerna till nytänkande om bostäder för äldre och ett av verktygen är arkitekttävlingar. Regeringuppdraget Bo bra på äldre dar, på Hjälpmedelsinstitutet, ger nu därför stöd till 4 av de sökande kommunerna.

2011-07-12 10:20 CEST Hjälpmedelsinstitutet Enköping Hyresbostäder AB får tillsammans med Kaboom AB 400 000 kr i projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, för att utveckla en planeringsmetodik som gör det möjligt för Sveriges resurssvagare fastighetsägare och kommuner att erbjuda äldre, mindre betalningsstarka, hushåll ett bra och värdigt boende.

2011-07-12 10:05 CEST Hjälpmedelsinstitutet Vilka krav har äldre över 60 år som bor i Laholm när det gäller boende och service? Det ska undersökas av nätverket Aktiv Senior som får 300 000 kronor i projektstöd av regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar.

2011-07-12 08:54 CEST Hjälpmedelsinstitutet Hur ska det skapas bra livsinnehåll och delaktighet i trygghetsboenden för äldre? Det är en av flera frågor som Lunds unversitet ska undersöka i en studie som ska ligga till grund för den fysiska och regionala planeringen av trygghetsboenden i Skåne. Projektet får 100 000 kronor i stöd av regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.

2011-07-11 15:34 CEST Hjälpmedelsinstitutet Micasas Fastigheter i Stockholm AB får 850 000 kr i projektstöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar, som leds av Hjälpmedelsinstitutet, för att utveckla måltidslokaler och restauranger i äldrebostäder. Maten är en central del av vardagen för personer på ett vård- och omsorgsboende och för att den ska upplevas så positiv som möjligt måste många faktorer stämma.

2011-07-05 18:22 CEST Hjälpmedelsinstitutet Välbesökt seminarium i Almedalen ”Äldreboomens utmaningar och framtidens boende – hur kan offentliga och privata aktörer kroka arm?” där talarna Maria Larsson, Carl Jan Granqvist, Ilija Batljan mfl var eniga om behovet av mångfald av boendealternativ för äldre, fler aktörer på marknaden, ensamhetens hot mot hälsan och vikten av att bygga tillgängligt från början.

2011-06-30 12:24 CEST Hjälpmedelsinstitutet Karlskrona Seniorhusförening får stöd till två projekt av regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar. Sammanlagt får föreningen 370 000 kronor i stöd. Det ena projektet handlar om utveckla en webbaserad karttjänst för sökning av tillgängliga lägenheter, det andra för att utveckla boendegemenskap.

2011-06-30 12:15 CEST Hjälpmedelsinstitutet Kommunlförbundet Skåne får tillsammans med kommunerna Kristianstad, Ängelholm och Vellinge projektstöd för att skapa en idékatalog över hur äldre vill bo och vilka behov som finns. Projektet får 500 000 kronor från regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar som drivs av Hjälpmedelsinstitutet.