Pressmeddelanden

Rekordhögt söktryck till Högskolan i Skövde

2014-04-22 13:38 CEST Högskolan i Skövde Aldrig förr har fler sökt till Högskolan i Skövde. Anmälningstiden för landets högskoleutbildningar har just stängt och Högskolan i Skövde visar på rekordhöga siffror. Igen.

Juristprogrammet vid Stockholms universitet har flest sökande i landet- igen!

2014-04-17 13:00 CEST Stockholms universitet Landets mest sökta utbildning inför höstterminen 2014 är juristprogrammet vid Stockholms universitet med hela 8420 sökande.

2014-04-10 15:38 CEST Högskolan i Skövde I år intog Barnmorskeprogrammet på Högskolan i Skövde första plats på Svenskt Näringslivs rankinglista över samverkan.

2014-04-09 15:53 CEST Naturvetarna Att regeringen inte berör högre utbildning och forskning i vårbudgeten är anmärkningsvärt. Ska Sverige bli en kunskapsnation av världsklass måste kunskapsutveckling prioriteras. Var är visionerna? undrar Naturvetarna.

2014-04-09 09:04 CEST Delsbo Electric

2014-04-08 14:48 CEST Högskolan i Skövde För sjunde året i rad rankar Svenskt Näringsliv samverkan på Sveriges universitet och högskolor. Av de 100 bästa utbildningsprogrammen finns 16 på Högskolan i Skövde när det gäller samverkan med näringslivet.

2014-04-08 08:00 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse

2014-04-07 07:00 CEST Högskolan i Skövde Hur kan vi förstå ungdomar som politiska aktörer? På vilket sätt kan de sociala medierna fungera som politiska grogrunder och utbildningsrum? Frågorna ställs av Erik Andersson, filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde. Onsdagen den 9 april föreläser han på Högskolan i Skövde.

2014-04-03 15:11 CEST Örebro universitet Målet för Linje 14 är att skapa intresse och motivation för högre studier hos ungdomar från studieovana miljöer i Örebro. På tisdag firar projektet 10 år och samtidigt presenteras en statistisk kartläggning av Linje 14. Sifforna visar att projektet har varit framgångsrikt och högstadieungdomar beskriver Linje 14 med ord som engagemang, hopp och möjligheter.

2014-04-02 08:05 CEST Konstfack 32 studenter medverkar i Konstfacks utställning The Talking Table i Milano. Under designveckan i april får nya talanger tillfälle att visa upp sig. Hela den internationella designvärldens uppmärksamhet riktas då mot Milano.