Pressmeddelanden

Saknar den högre utbildningen relevans?

2013-11-08 08:30 CET Ratio Den 18 november presenterar förra statssekreteraren (S) Agneta Bladh rapporten "Saknar den högre utbildningen relevans?". Bladh föreslår bl a en reformering av resursfördelningssystemet för högre utbildning. Medverkar gör bl a Peter Honeth (FP), statssekreterare i utbildningsdepartementet, och Ibrahim Baylan, riksdagsledamot (S). Rapporten är framtagen av forskningsinstitutet Ratio.

Lilla Motivationsboken & Motivationsboxen för skoltrötta – hjälpmedel för både lärare, elever och föräldrar

2013-08-12 21:00 CEST Kreativ Insikt Kraven på barn och unga ökar i samma takt som den psykiska ohälsan. Samtidigt höjs kritik mot den svenska skolan, om bemöts med ännu fler regler, fler omdömen, betyg och utvärderingar. Samtidigt vet vi att man lär sig bättre när man har roligt, verkligen vill ta in ny kunskap och känner sig stark. Madeleine Åsbrink, mamma till två tonåringar, ilsknade till när hon såg sina barn tappa lusten.

Unikt Högskoleavtal tecknat

2013-02-04 14:58 CET Arbetsgivaralliansen Arbetsgivaralliansen har tecknat ett branschavtal för privata högskolor tillsammans med Akademikerförbunden, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Vision. Avtalstiden är två år, med målsättningen att därefter ingå ett tillsvidareavtal.

2012-12-03 07:30 CET Högskolan på Gotland SWEDESD vid Högskolan på Gotland har beviljats EU-medel för ett samarbete med de fyra europeiska städerna Malmö, Utrecht, Newcastle och Nieuwegein. I samarbetet ska städerna undersöka hur folkbildningsinsatser kring hållbar utveckling bättre kan kombineras med arbete för rättvis handel (Fair Trade).

2012-11-02 11:12 CET Kairos Future Vi är på väg mot en ekonomi där tänkandet och tanken, inte kunskapen i sig, är själva tillväxtmotorn. Ska högskolan vara relevant i detta skifte krävs det att den utvecklar och lär ut tänkandets hantverk i den tappning som arbetslivet kräver, skriver Mats Lindgren, VD Kairos Future, på DN Debatt.

2012-11-02 07:30 CET Högskolan på Gotland Högskolan på Gotland har utsett Christer Gustafsson till professor i kulturvård. Professuren har en inriktning mot hållbar förvaltning av kulturarv.

2012-10-26 07:30 CEST Högskolan på Gotland Aktuell konferens vid Högskolan på Gotland den 13 november 2012 med tema: Östersjöfisket – från stenålder till nutid Arkeologiska fynd och nutida forskning berättar om förändringar i fisket, fiskbestånd, miljö och klimat.

2012-10-19 07:30 CEST Högskolan på Gotland Anmälningsstatistik för vårterminen 2013 har kommit. Antalet individer som sökt till en kurs vid Högskolan på Gotland har ökat med mer än 50% jämfört med vid samma tid förra året.

2012-09-10 15:20 CEST Högskolan på Gotland Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) vid Högskolan på Gotland ingår i projektet ENERGY EFFICIENCY FOR EU HISTORIC DISTRICTS SUSTAINABILITY som är en del av EU:s sjunde ramprogram. Målet för projektet är att utveckla och prova anpassade lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

2012-07-06 13:20 CEST BostadsPortal.se BostadsPortal.se visar de hyresbostäder som finns tillgängliga i hela Sverige, därmed också i studentstäderna och strax utanför dessa. Vår undersökning visar hur bostadssituationen ser ut just nu i de områden som har den största andelen högskolestudenter i Sverige. Är man beredd att bo inom pendlingsavstånd till studieorten eller att betala en något högre hyra så ökar chanserna till ett boende.