Pressmeddelanden

Högre utbildning - är det värt besväret?

Högre utbildning - är det värt besväret?

2017-02-15 09:00 CET
Högre utbildning - är det värt besväret? Den svenska högskolan har växt mycket i moder...

Universitet under uppsikt av Lars Engwall

Universitet under uppsikt av Lars Engwall

2016-11-23 09:59 CET
Boken är ett inlägg i den aktuella debatten om universitetens och högskolornas organisa...

​Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

​Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

2015-06-10 09:49 CEST
Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- ...

Akademi och näringsliv samverkar inom området biomarkörer

2015-06-03 12:50 CEST
Området biomarkörer är brett och applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fun...

​Forskare från Högskolan i Skövde bidrar till Kammarkollegiets vägledning för upphandling av IT-system

2015-05-28 16:05 CEST
Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka stan...

Wundies AB i nytt projekt med Smart Textiles i Borås - kalsong för män med inkontinens

Wundies AB i nytt projekt med Smart Textiles i Borås - kalsong för män med inkontinens

2015-04-07 06:00 CEST
Wundies AB har blivit tilldelade ett nytt stöd av Smart Textiles i Borås. Nu för att ta...

Louise Stjernberg blir ny rektor på Röda Korsets Högskola

Louise Stjernberg blir ny rektor på Röda Korsets Högskola

2015-03-27 14:35 CET
I augusti tillträder Louise Stjernberg som rektor på Röda Korsets Högskola. Hon är doce...

Saknar den högre utbildningen relevans?

Saknar den högre utbildningen relevans?

2013-11-08 08:30 CET
Den 18 november presenterar förra statssekreteraren (S) Agneta Bladh rapporten "Saknar ...

Lilla Motivationsboken & Motivationsboxen för skoltrötta – hjälpmedel för både lärare, elever och föräldrar

Lilla Motivationsboken & Motivationsboxen för skoltrötta – hjälpmedel för både lärare, elever och föräldrar

2013-08-12 21:00 CEST
Kraven på barn och unga ökar i samma takt som den psykiska ohälsan. Samtidigt höjs krit...