Kontaktpersoner

Joaquín Cestino

Joaquín Cestino

2015-04-07 11:49 CEST

 Paul Nystedt

Paul Nystedt

2015-04-01 08:45 CEST

Hamid Jafari

Hamid Jafari

2014-12-12 08:30 CET

Kristofer Månsson

Kristofer Månsson

2014-04-08 13:39 CEST

Astrid Löfdahl

Astrid Löfdahl

2014-03-10 12:55 CET

Berit Hartmann

Berit Hartmann

2014-01-15 13:35 CET

Presentationssida: http://hj.se/jibs/en/research/persons/berit-hartmann-.html

Lars Hartvigson

Lars Hartvigson

2013-09-23 11:42 CEST

Sören Eriksson

Sören Eriksson

2013-06-11 11:28 CEST

http://hj.se/jibs/en/research/persons/soren-eriksson.html

Cristina Trenta

2013-05-16 07:22 CEST

Hans Westlund

Hans Westlund

2013-04-24 15:39 CEST

http://hj.se/jibs/en/research/persons/hans-westlund.html