Pressmeddelanden

Näringslivschefer och kulturchefer i gemensam utbildning för att utveckla kulturella och kreativa näringar

2014-06-10 08:15 CEST
Pressmeddelande Region Skåne. Kultur- och näringslivschefer från 16 kommuner har anmält...