Pressmeddelanden

2013-08-13 09:41 CEST Framfot AB Framfot har genomfört en undersökning för att kartlägga vilka utmaningar HR-avdelningar upplever. Fram träder en bild av otydliga organisationer, individer som saknar rätt förutsättningar, utbildning och svårigheter att behålla kompetent personal. Samtidigt finns ett starkt driv hos de som söker sig till personalavdelningar att driva organisationsförbättringar.

2012-01-26 14:03 CET Palm & Partners Vi på Palm & Partners är väldigt måna om att våra medarbetare trivs på sina arbetsplatser och ger ett bra resultat. Närmare 80% av våra medarbetare inom bemanning är som helhet mycket nöjda med sin arbetssituation. Det kan jämföras med riksgenomsnittet för anställda som normalt ligger strax över 70 % nöjda. Mycket bra betyg alltså!