Pressmeddelanden

Nära hälften av alla personalansvariga upplever att HR inte värderas tillräckligt högt

2013-08-13 09:41 CEST
Framfot har genomfört en undersökning för att kartlägga vilka utmaningar HR-avdelningar...

Bemanning : Nöjdare än andra anställda

2012-01-26 14:03 CET
Vi på Palm & Partners är väldigt måna om att våra medarbetare trivs på sina arbetsplats...