Pressmeddelanden

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 300 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap

2014-10-16 16:50 CEST
I dag, den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nä...

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

2014-10-06 08:01 CEST
Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom...

Bildämnet – lika mycket för alla, men kanske lite mer för tjejer?

Bildämnet – lika mycket för alla, men kanske lite mer för tjejer?

2014-09-29 08:00 CEST
Vad har kön för betydelse, när elever har ämnet Bild i skolan? Det har Stina Wikberg, U...

Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

Ny avhandling: Sovjetnostalgin banade väg för dagens Ryssland

2014-09-29 04:17 CEST
Efter järnridåns fall tog den västerländska kulturen över i Ryssland. Det ledde till en...

Kultur – tema för höstens Vetenskapsluncher

2014-09-25 08:00 CEST
Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk. Skönhet i matematik. Hälsa för musike...

Levda läsningar - tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

Levda läsningar - tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

2014-09-24 15:13 CEST
Sara Lidmans omfångsrika författararkiv finns samlat i Forskningsarkivet vid Umeå unive...

Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet

Ny avhandling: Science fiction speglar kulturellt paradigmskifte i Sovjet

2014-09-23 05:01 CEST
Från det rationella till det irrationella. Från en teknologiskt orienterad optimism til...

Ny avhandling: Flöjtskeppens besättning levde tillsammans

2014-09-17 06:11 CEST
Skeppsvrak på Östersjöns botten visar hur levnadsförhållandena ombord såg ut för 400 år...

Museet som konservator eller progressiv kraft

Museet som konservator eller progressiv kraft

2014-09-15 08:00 CEST
Under 1960-talet lanserades en ny svensk kulturpolitik där staten utmanade svenska muse...

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

Forskning für alle i RJ:s nya skriftserie

2014-09-11 10:43 CEST
De tidigaste av Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram börjar slutföras. Först ut...