Pressmeddelanden

Vernissage: Field

Vernissage: Field

2015-03-19 11:25 CET
Vilka konsekvenser får våra val? Den interaktiva konstinstallationen Field är en unders...

Ny bok: Idrott, tävling och allvar

Ny bok: Idrott, tävling och allvar

2015-03-10 08:00 CET
Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet, analyserar i en ny bok den beteend...

Satsning på miljöhumaniora får sammanlagt 40 miljoner

Satsning på miljöhumaniora får sammanlagt 40 miljoner

2015-02-17 16:18 CET
Linköpings universitet har tilldelats ytterligare 20 miljoner kronor för bygga upp en v...

Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

2015-02-17 13:15 CET
Mistra och Formas finansierar ett forskningsprogram inom miljöinriktad humaniora som sk...

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

2015-02-17 08:00 CET
Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1...

Ny bok går igenom begreppet samtidskonst

Ny bok går igenom begreppet samtidskonst

2015-01-27 16:49 CET
I sin nya bok "Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid" gör Dan Karlhol...

Klimatfrågorna måste upp på agendan

Klimatfrågorna måste upp på agendan

2014-12-11 08:00 CET
Människoskapade utsläpp av klimatstörande växthusgaser förändrar våra livsbetingelser r...

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

2014-12-09 13:52 CET
Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget sy...

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

2014-12-09 13:45 CET
I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Maria Levlin hur elever med lässvårighete...

Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

2014-12-09 06:04 CET
Att använda berättelser för att nå ut med olika budskap har blivit allt mer populärt bl...