Pressmeddelanden

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

2014-11-21 10:10 CET
Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensv...

Kulturhuvudstad – och sen då?

Kulturhuvudstad – och sen då?

2014-11-18 11:49 CET
Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Va...

Ny utlysning för ABM-sektorn

2014-11-18 11:16 CET
Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser ett anslag för at...

Vardagligt språkbruk vanligt i ämnesundervisningen

Vardagligt språkbruk vanligt i ämnesundervisningen

2014-11-17 08:54 CET
För att nå framgång i skolan måste elever behärska de olika ämnesspråk som olika skoläm...

Gemensam satsning på globala utmaningar

2014-11-07 12:23 CET
Riksbankens Jubileumsfond utlyser för tredje gångensatsningen Europe and Global Challen...

Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

Politiska journalister tvingas bidra till könsstereotyp mediebild

2014-10-20 05:03 CEST
Medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker. Problemet lig...

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 12 miljoner kronor på att ge forskare tid att forska

2014-10-16 16:52 CEST
RJ har under 2014 påbörjat en treårig satsning, RJ sabbatical, för att fler forskare sk...

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar 300 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap

2014-10-16 16:50 CEST
I dag, den 16 oktober, tog Riksbankens Jubileumsfonds styrelse beslut om att bevilja nä...

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

Internationella korttidsutbyten leder till lärande på djupet

2014-10-06 08:01 CEST
Internationalisering och utbyten i olika former har under 2000-talet ökat kraftigt inom...

Bildämnet – lika mycket för alla, men kanske lite mer för tjejer?

Bildämnet – lika mycket för alla, men kanske lite mer för tjejer?

2014-09-29 08:00 CEST
Vad har kön för betydelse, när elever har ämnet Bild i skolan? Det har Stina Wikberg, U...