Pressmeddelanden

80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

2014-12-01 15:34 CET
Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoend...

Jag vill också vara en ängel

Jag vill också vara en ängel

2014-12-01 10:34 CET
Kunskapen om vilken roll religiösa gemenskaper spelar i funktionshindrades liv är mycke...

Går det att få ihop vardagsliv och sfi-utbildning?

Går det att få ihop vardagsliv och sfi-utbildning?

2014-12-01 08:00 CET
För personer som läser svenska för invandrare (sfi) är deras identiteter viktiga när de...

Föreläsning och pressträff med hedersdoktor Rosa Taikon - 27 nov

Föreläsning och pressträff med hedersdoktor Rosa Taikon - 27 nov

2014-11-26 13:09 CET
Torsdagen den 27 nov håller Södertörns högskolas hedersdoktor Rosa Taikon en öppen före...

Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen

Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen

2014-11-25 08:10 CET
En museiutställning innefattar mycket mer än bara föremål, texter och montrar. Det rum ...

Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla

Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla

2014-11-25 08:05 CET
På vilket sätt lever gamla föreställningar om mansfostran kvar i trä- och metallslöjdsa...

Ny Flexit-utlysning för samman forskare med företag och organisationer

2014-11-24 13:56 CET
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) tar ytterligare ett steg för att föra samman hum/sam-for...

Riksbankens Jubileumsfond utlyser ny omgång av RJ Sabbatical

2014-11-21 10:10 CET
Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) första utlysning av RJ Sabbatical fick ett starkt gensv...

Kulturhuvudstad – och sen då?

Kulturhuvudstad – och sen då?

2014-11-18 11:49 CET
Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Va...

Ny utlysning för ABM-sektorn

2014-11-18 11:16 CET
Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser ett anslag för at...