Pressmeddelanden

2013-09-04 16:12 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Frågan om kvinnors myndighet började som en kamp för att få förvalta sitt eget gods, men blev under 1800-talet en viktig identitetsfråga. Det visar historikern Britt Liljewall i sitt projekt Myndiga kvinnor och omyndiga män.

Ny bok om att vara biten av vampyrhistorier

2013-09-04 08:15 CEST Umeå universitet I boken Fanged Fan Fiction – Variations on TWILIGHT, TRUE BLOOD and THE VAMPIRE DIARIES (ungefär ”Fan Fiction med bett”) berättar Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson, Umeå universitet, om hur stort fenomenet fan fiction på temat vampyrer blivit och genom närläsningar av ett urval av dessa fan fictions visar de på olika strategier och berättartekniska grepp hos fan fiction-författarna.

2013-09-02 16:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Sent i våras fattade Riksbankens Jubileumsfond beslut om att anta Elizabeth Coppock, Rodney Edvinsson, Virginia Langum och Maarten van Zalk som Pro Futura-forskare 2013. De fyra forskarna välkomnas nu under en högtidlig ceremoni på SCAS i Uppsala då riksdagsledamot Björn von Sydow, och professorn i moralfilosofi Johan Broome vid universitetet i Oxford deltar.

Ny bok: "Vägar till vetenskapen"

2013-08-29 10:49 CEST Umeå universitet Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet, är redaktör och medförfattare i en ny bok om hur man blir forskare och vad som krävs för att lyckas. De är 21 unga forskare som i boken berättar om egna erfarenheter, ger råd och bidrar med inspiration.

Gotlands storbönder lät ingen adel gro

2013-08-09 08:30 CEST Umeå universitet – Det speciella med Gotlands storbönder var att de var så talrika, uppemot en 1/3 av bondeklassen. Och när gårdarna växte delade storbönderna gårdarna istället för att låta dem växa. På så sätt skapades ingen adel, berättar Tryggve Siltberg, som i september doktorerar med avhandlingen ”Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid - Skatterna, gårdarna och befolkningen”, Umeå universitet.

2013-06-27 13:43 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Den 1 juli arrangeras SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Framstående forskare samtalar under ledning av journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma med politiker från de flesta politiska partier om aktuella samhällsfrågor.

Ny bok om läsning släpps i Almedalen

2013-06-27 13:14 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond släpper sin nya årsbok Läsning måndagen den 1 juli på SAMspråk, Strand Hotel, Visby. I boken undersöker författare och forskare – zoologer, pedagoger, litteraturvetare, medievetare, språkvetare och historiker – läsningens mysterier.

Mediespanarna möter vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt

2013-06-25 10:06 CEST Umeå universitet Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, Umeå universitet, har med sin podcast "Mediespanarna" landat vid västerbottenskusten och mött vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Ett samtal om allt från medier till politisk triangulering, hur arbetarrörelsen ska hantera frågor som också finns på Sverigedemokraternas agenda och om Vänsterpartiet verkligen kan hantera en eventuell maktställning?

Förra årets vinnare avslöjar årets almedalskampanj

2013-06-19 12:33 CEST Umeå universitet En av förra årets stora snackisar på Almedalen var ett jämställdhetstest på Twitter. I avsnitt 84 av podcasten Mediespanarna avslöjar nu en av kampanjens upphovspersoner, Ida Östensson, planerna för årets Almedaldsvecka.

Birgitta Egerbladh en av tre nya hedersdoktorer

2013-06-18 10:59 CEST Umeå universitet Kompositören, dansaren och koreografen Birgitta Egerbladh har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till en av tre hedersdoktorer 2013. De övriga två är Deborah Brandt, professor vid University of Wisconsin-Madison, USA och Kenneth J. Knoespel, professor vid Georgia Institute of Technology.