Pressmeddelanden

Radio för nyfikna på forskning

2013-03-13 09:50 CET Örebro universitet I dag lanserar Örebro universitet poddradio. Forskare inom humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap står bakom satsningen tillsammans med institutionens innovationsråd.

Läsupplevelser är sinnliga upplevelser

2013-03-11 11:01 CET Umeå universitet Hur kommer det sig att man som läsare kan få så starka sinnesintryck av skönlitteratur? Det är frågan Tove Solander försöker besvara i sin doktorsavhandling, med utgångspunkt i den amerikanska författaren och multimediakonstnären Shelley Jacksons verk.

2013-02-27 14:20 CET Södertörns högskola Kandidatutbildning i svenska/nordiska språk på Södertörns högskola är en av två i landet som får omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Umeåforskare utsedd till årets Zornstipendiat

2013-02-25 09:19 CET Umeå universitet Anna Sténs, historieforskare vid Umeå universitet och verksam inom bland annat forskningsprojektet Future Forests, har av Sverige-Amerika Stiftelsen utsetts till årets Zornstipendiat.

Hög kvalitet på Umeå universitets utbildning i spanska

2013-02-20 11:45 CET Umeå universitet Kandidatutbildningen i spanska vid Umeå universitet får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, en av två nya myndigheter inom högskoleområdet.

Kreativ lek med unikt och nytt instrument

2013-02-18 11:45 CET Umeå universitet Välkommen till visning av instrumentet The Voice Harvester och ett möte med kompositören och skaparen av instrumentet Anders Lind, onsdag 20 februari, mellan kl 10.00-14.00 i Ljusgården, Lärarhögskolan, Umeå universitet. Med The Voice Harvester spelas röster in och skapar intressanta mönster i glitter, få vätska att bubbla eller pulver att skaka som ett skälvande vulkanutbrott!

Flexit-forskare fortsätter sammanföra forskare och näringsliv

2013-02-13 15:25 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) satsning på att sammanföra forskare inom hum/sam med näringslivet har gett gott resultat. Som ett resultat av Flexit har ett forskningsnätverk för tillämpad samhälls- och kulturanalys utvecklats vid Högskolan i Halmstad.

Det autonoma barnet – en svensk litterär innovation

2013-01-28 07:27 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För 200 år sedan flyttade barndomen på allvar in i litteraturen. Det blev viktigt att skildra uppväxten, barndomen och vuxenblivandet. Det hänger samman med romantiken menar litteraturvetaren Karin Nykvist.Nyligen avslutade hon sitt projekt ”Barn blir till. Konstruktionen av barnet i svensk litteratur 1800-2000” som stötts av Riksbankens Jubileumsfond.

2013-01-10 10:16 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 lärosäten har nominerat 22 forskare till elitsatsningen Pro Futura VIII, som skapats av Riksbankens Jubileumsfond och SCAS. Nu vidtar arbetet med att bedöma vilka som slutligen ska utses till Pro Futura-forskare 2013, och därmed ges en unik möjlighet att forska i en internationell elitmiljö. Lika många kvinnor som män har blivit nominerade. Tre utländska universitet har nominerat forskare.

Hiv öppnar debatten om islam

2012-12-26 13:51 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Hiv och aids har både fungerat som utgångspunkt för en radikal islamtolkning och som ett argument för ett traditionellt islamiskt samhälle. Det menar religionsvetaren Jonas Svensson som studerat den nutida inom-muslimska debatten. Radikala krafter har till och med använt sjukdomen för att idka textkritik av koranen. Men vanligast har förstås varit att se aids som ett straff från Gud.