Pressmeddelanden

2012-07-24 11:17 CEST Södertörns högskola Den 23-26 augusti anordnas på Södertörns högskola en internationell religionsvetenskaplig konferens, som tros bli den största av sitt slag hittills. Religionsvetenskapen på Södertörns högskola är i år värd för den europeiska religionsvetenskapliga konferensen EASR i Sverige. Det är ett stort intresse för årets konferens, berättar Jenny Berglund som är med i organisationskommittén.

Deras film ger ny bild av humaniora

2012-07-09 08:30 CEST Umeå universitet Som ett led i sin utbildning har några studenter vid Umeå universitet gjort en kortfilm för att visa att studier inom humaniora kan leda till alla typer av jobb, bland annat inom näringslivet och egenföretagande. Filmen ligger uppe på nätet… och i höst ska ett kortare klipp ur filmen visas på bio.

Vetenskapens historia under lupp

2012-06-21 08:15 CEST Umeå universitet Forskargruppen Umeå Studies in Science, Technology and Environment (USSTE) vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet, inleder samarbete med Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Samarbetet handlar först och främst om ett tvåårigt projekt med vetenskapshistorisk inriktning. Göran Gustafssons stiftelse stödjer samarbetet med ett anslag på 3,3 milj. kr.

Från alfabetisering till digitalisering

2012-06-20 08:00 CEST Umeå universitet Fem Umeåforskare medverkar i en ny bok: "Att läsa och skriva – två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800 - 2000", en antologi med 12 artiklar som ger en tvärvetenskaplig belysning av vardagens läsande och skrivande.

Elisabeth Rynell utsedd till hedersdoktor

2012-06-14 11:45 CEST Umeå universitet Poeten och romanförfattaren Elisabeth Rynell har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktor tillsammans med David G. Anderson, professor, Universitetet i Tromsø/University of Aberdeen.

Årets Pro Futura-forskare utsedda

2012-06-14 09:07 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För sjunde gången utser Riksbankens Jubileumsfond och SCAS nya Pro Futura-forskare. Årets 25 nomineringar kom från nio svenska lärosäten samt två europeiska: Köpenhamns och Tartu universitet som för första gången bjudits in att nominera forskare. Nu återstår de fyra som ges möjlighet att under fem år utvecklas som forskare med optimala betingelser för det vetenskapliga arbetet.

2012-06-13 08:15 CEST Umeå universitet Det är sju forskare med respektive forskningsområde, vid Umeå universitet, som totalt har beviljats 32,5 miljoner från Vetenskapsrådet, Forskningsrådet Formas och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för forskning om den samiska urbefolkningen, samerelaterade verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor.


Från runor till sms – forskare undersöker vardagsskrivandet igår och idag

2012-06-04 13:52 CEST Umeå universitet Hur använder vi skrift i vårt vardagliga liv? Hur har vårt sätt att skriva förändrats genom historien? Det är några av de frågor som de deltagande forskarna kommer att diskutera på konferensen ”Vardagligt skriftbruk – igår, idag och imorgon” som anordnas vid Umeå universitet 13-15 juni 2012.

Ny tjänst lanserar Hjalmar Bergmans brev på nätet

2012-05-30 08:25 CEST Umeå universitet I dagarna publiceras delar av Hjalmar Bergmans korrespondens 1900-1930 på nätet. Tanken är att litteraturälskare och forskare på ett smidigt och innovativt sätt skall få tillgång till ett material som speglar en särpräglad författares livsöde. På samma gång ger Bergmans brevväxling med vänner och kulturpersonligheter fördjupad inblick i den livs- och människosyn som präglar hans författarskap.

Outsoursad ideologi - debatt om samhällsentreprenörskap

2012-05-16 08:25 CEST Umeå universitet Vad innebär det när företag drivs utifrån en ideologisk drivkraft? Är det samhällsentreprenörernas roll att värna om välfärden, miljön och ifrågasätta organisationers och företags etik och moral? Detta är temat för en konferens den 23 maj på Umeå universitet, med bl. a Carlos Rojas, samhällsentreprenör som presenterar sin syn på samhällsentreprenörskap och deltar i en debatt med övriga gäster.