Pressmeddelanden

2013-01-10 10:16 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 lärosäten har nominerat 22 forskare till elitsatsningen Pro Futura VIII, som skapats av Riksbankens Jubileumsfond och SCAS. Nu vidtar arbetet med att bedöma vilka som slutligen ska utses till Pro Futura-forskare 2013, och därmed ges en unik möjlighet att forska i en internationell elitmiljö. Lika många kvinnor som män har blivit nominerade. Tre utländska universitet har nominerat forskare.

Hiv öppnar debatten om islam

2012-12-26 13:51 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Hiv och aids har både fungerat som utgångspunkt för en radikal islamtolkning och som ett argument för ett traditionellt islamiskt samhälle. Det menar religionsvetaren Jonas Svensson som studerat den nutida inom-muslimska debatten. Radikala krafter har till och med använt sjukdomen för att idka textkritik av koranen. Men vanligast har förstås varit att se aids som ett straff från Gud.

Ny bok: Fackförening i storstad

2012-12-21 11:24 CET Umeå universitet I en ny bok beskriver och analyserar Jonny Hjelm, professor i historia, Umeå universitet, hundra år av facklig kamp bland handelsanställda i Stockholm. En av den svenska modellens kännetecken under 1900-talet var att ”alla” arbetare var medlemmar i facket. I boken nyanseras och problematiseras denna bild.

Felaktig sockerstatistik döljer ökat sockerintag

2012-12-20 15:01 CET Södertörns högskola Sockerkonsumtionen har ökat lavinartat sedan 1980-talet, men det är inte enbart det vanliga sockret (sackaros) som är boven i dramat. Varianter av alternativa sockerarter återfinns i lika stor utsträckning i såväl läsk och godis som i mat och bakverk, men kallas inte för ”socker”. Det menar forskaren Kristian Petrov på Södertörns högskola.

Resestipendium förstärker forskning

2012-12-19 09:50 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Nils-Erik Svensson var mångårig chef vid Riksbankens Jubileumsfond. Varje år delas stipendier (NES-stipendier) ut i hans namn i syfte att underlätta för unga, svenska forskare att verka vid framstående europeiska forskningsmiljöer. Årets NES-stipendier går till fyra forskare som får 100 000 kronor var: Linn Axelsson, Per Becker, Anders Olof Larsson samt Johanna Ringarp.

2012-12-02 07:30 CET Kungl. biblioteket Svensk historisk bibliografi nu på nätet

Vad var det Eyvind Johnson ville berätta?

2012-11-28 08:15 CET Umeå universitet I en ny doktorsavhandling, "Till en berättelse om tröst: Eyvind Johson omläst", rotar Mats Tormod i komposten av överblivet och ignorerat, av faktiskt skytt material; i refuser, bortglömda noveller, brev och annat misskänt spana efter sprickor i den polerade bilden av olympiern och där söka verktyg för att öppna de Johnsonska texterna – också de stora romanerna – för nya och friare tolkningar.

Sveriges första kvinnliga doktor i naturvetenskap

2012-11-26 08:15 CET Umeå universitet Kiselalgskännare, kemist, kvartärgeolog, katolik. Fjällvandrare, fru, fembarnsmor, frånskild. Pionjär, populärvetenskapare, politiker, pedagog. Det är några etiketter som beskriver Astrid Cleve von Euler (1875–1968), som 1898 blev Sveriges första kvinnliga filosofie doktor i ett naturvetenskapligt ämne. I en ny avhandling och vetenskaplig biografi berättas om pionjären Astrid Cleve von Euler.

2012-11-16 14:32 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond I ett nyligen avslutat projekt från Riksbankens Jubileumsfond visar forskarna Marina Svensson och Johan Lagerkvist hur undersökande journalistik mot alla odds växer fram i Kina.

Umeåforskare del i unikt projekt gör folkräkningar tillgängliga

2012-11-15 13:45 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet har beviljat 5 626 000 kr till forskningsprojektet SweCens II. Projektet som hittills letts av Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning/Vaartoe, Umeå universitet, har därmed gått in i en andra fas. SweCens fas II avser att fokusera insatserna på folkräkningen 1930.