Pressmeddelanden

2012-11-01 13:01 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet har i dag beslutat att ge drygt 143 miljoner kronor i stöd till 37 nya forskningsprojekt vid Umeå universitet. Här presenteras hela listan.

2012-10-29 09:49 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond säkrar dåtiden för framtiden genom att satsa 40 mijoner på åtta projekt om förmodernitet och 30 miljoner på ett större program sprunget ur samma satsning. Eftersom fonden krävt medfinansiering av universietet bidrar satsningen till att väsentligt stärka fältet. Svensk forskning om förmodernitet kan återigen bli internationellt framträdande.

Varför är våldtäkter vardag i deckarlitteraturen?

2012-10-29 08:00 CET Umeå universitet Stieg Larssons karaktär Lisbeth Salander sticker ut. Våldtäkter finns med som en betydelsefull del i det som formar hennes person och handlingar. Hur hon själv och andra kvinnor som utsatts för våldtäkt blir till en drivkraft för utvecklingen av Lisbeth Salanders psykiska och fysiska styrka. Två forskare från Umeå universitet står bakom en ny bok om våldtäkter i deckarlitteraturen.

2012-10-25 16:48 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 332 miljoner kronor till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga projekt presenteras på RJ:s webbplats. Genom att ge ökade bidrag till nödvändiga kringkostnader hoppas RJ öka forskarnas handlingsfrihet.

2012-10-19 15:01 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För medeltidens judar som levde i minoritet i Europa fungerade sexualiteten som ett sammanhållande kitt. Samtidigt påverkades synen på sexualiteten av det omgivande majoritetssamhället. En kontrollerad sexualitet blev viktig, liksom att inte ha sex med någon utanför gruppen. Detta visar teologen Lena Roos i sitt forskningsprojekt, som nu slutrapporterats till Riksbankens Jubileumsfond.

Jämställdhet och social rättvisa bakom ökat antal skilsmässor

2012-10-15 08:15 CEST Umeå universitet I en ny avhandling presenteras den första studien som i ett längre historisk perspektiv letar orsakerna till ökningen av skilsmässor under 1900-talet. Avhandlingen undersöker vilka samhällsförändringar som drivit på utvecklingen från mycket stabila äktenskap i början av 1900-talet till en skilsmässofrekvens på 50 % som var verkligt 1975 och fortfarande råder idag.

2012-10-09 16:09 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Litteraturvetaren Anna Gunder har i sin undersökning om Nobelpriset i litteratur vederlagt myten om att Nobelpriset skulle innebära en myt. Dessutom visar hon med all tydlighet att priset spelar en viktig roll för spridningen av nobelprisförfattarnas verk till nya språk. Mest effekt har priset för de okända författarna.

2012-10-08 14:45 CEST Södertörns högskola Den 12 oktober arrangeras Humanistdagen på Södertörns högskola. Förmiddagens föreläsningar handlar om vad humaniora är, humanioras roll i samhället, humaniorastudier och arbetsmarknaden för humanister. Under eftermiddagen bjuds det på introduktioner till totalt fjorton humanistiska ämnen. Fri entré! www.sh.se/humanistdagen

Språkforskare prisad för pionjärinsats

2012-10-02 15:16 CEST Umeå universitet Språkforskaren Anna Greggas Bäckströms avhandling: "Ja bare skrivar som e låter" - En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på SMS, har inspirerat Kungliga Gustav Adolfs Akademien att tilldela henne ett pris ur Anders Diös' fond för svensk hembygdsforskning.

2012-09-25 14:25 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Tre forskare har under högtidliga former välkomnats som Pro Futura-forskare på SCAS i Uppsala. Spetsforskningsprogrammet karaktäriseras som en professorskuvös. I och med cermonin startar dessutom nästa års ansökningsomgång. Ett antal universitet har redan blivit inbjudna att nominera forskare till nästa års Pro Futura.