Pressmeddelanden

Resestipendium förstärker forskning

2012-12-19 09:50 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Nils-Erik Svensson var mångårig chef vid Riksbankens Jubileumsfond. Varje år delas stipendier (NES-stipendier) ut i hans namn i syfte att underlätta för unga, svenska forskare att verka vid framstående europeiska forskningsmiljöer. Årets NES-stipendier går till fyra forskare som får 100 000 kronor var: Linn Axelsson, Per Becker, Anders Olof Larsson samt Johanna Ringarp.

2012-12-02 07:30 CET Kungl. biblioteket Svensk historisk bibliografi nu på nätet

Vad var det Eyvind Johnson ville berätta?

2012-11-28 08:15 CET Umeå universitet I en ny doktorsavhandling, "Till en berättelse om tröst: Eyvind Johson omläst", rotar Mats Tormod i komposten av överblivet och ignorerat, av faktiskt skytt material; i refuser, bortglömda noveller, brev och annat misskänt spana efter sprickor i den polerade bilden av olympiern och där söka verktyg för att öppna de Johnsonska texterna – också de stora romanerna – för nya och friare tolkningar.

Sveriges första kvinnliga doktor i naturvetenskap

2012-11-26 08:15 CET Umeå universitet Kiselalgskännare, kemist, kvartärgeolog, katolik. Fjällvandrare, fru, fembarnsmor, frånskild. Pionjär, populärvetenskapare, politiker, pedagog. Det är några etiketter som beskriver Astrid Cleve von Euler (1875–1968), som 1898 blev Sveriges första kvinnliga filosofie doktor i ett naturvetenskapligt ämne. I en ny avhandling och vetenskaplig biografi berättas om pionjären Astrid Cleve von Euler.

2012-11-16 14:32 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond I ett nyligen avslutat projekt från Riksbankens Jubileumsfond visar forskarna Marina Svensson och Johan Lagerkvist hur undersökande journalistik mot alla odds växer fram i Kina.

Umeåforskare del i unikt projekt gör folkräkningar tillgängliga

2012-11-15 13:45 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet har beviljat 5 626 000 kr till forskningsprojektet SweCens II. Projektet som hittills letts av Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning/Vaartoe, Umeå universitet, har därmed gått in i en andra fas. SweCens fas II avser att fokusera insatserna på folkräkningen 1930.

Ny forskning ska kartlägga attityder till vaccinering

2012-11-14 15:42 CET Umeå universitet Sommaren 2010 rapporterades från Läkemedelsverket att personer drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix. Britta Lundgren, professor, etnologi, Umeå universitet, har beviljats 5 miljoner från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett fyraårigt projekt, ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar”

2012-11-09 10:21 CET ESBRI Innovation, innovation, och mer innovation. Det är vad som efterfrågas i en ganska enkelspårig debatt. Innovation är nödvändigt, men som grund för en kunskapspolitik är det otillräckligt, anser professor Sverker Sörlin, KTH. Han föreläser på Estrad måndag 12 november.

2012-11-06 15:54 CET Umeå universitet Med Spectaculum Spectatoris skapar Francesco Jodice ett visuellt arkiv över de människor som ger liv åt konsten på museer världen över. Från fredag 16 november visas hans videoporträtt av Bildmuseets besökare, bland annat projicerade på byggnadens fönster.

"Storforskning" granskas i ny studie

2012-11-06 10:45 CET Umeå universitet Etnologen Helena Pettersson, Umeå universitet, har tillsammans med kollegorna Olof Hallonsten, Kerstin Sandell och Sven Widmalm vid universiteten i Uppsala och Lund erhållit 4 980 000 från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”Storforskning i kunskapssamhället: Den heterogena processen att etablera ESS i Lund”.