Pressmeddelanden

Umeåforskare i samma sällskap som Charles Darwin och Alfred Wallace

2013-10-04 09:43 CEST Umeå universitet Philip Buckland, lektor i miljöarkeologi och biträdande prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har valts in som ”Fellow” av The Royal Entomological Society (FRES) . Ett stort antal internationellt erkända entomologer har varit och är Fellows i sällskapet, däribland Charles Darwin och Alfred Wallace.

Museikunskaper går förlorade med gamla metoder

2013-09-27 08:00 CEST Umeå universitet Museerna sitter kvar i äldre forskningsmetoder och tidigare syn på kunskap som i stor utsträckning formades under 1900-talets första hälft. "Museerna bevarar kunskap om hur människor levde förr i tiden, det vet alla, men museerna bevarar också äldre metoder i sitt sätt att arbeta", säger forskaren Bengt Wittgren, författare till en ny avhandling: Katalogen – nyckel till museernas kunskap?

2013-09-23 11:10 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder en mängd intressanta föredrag på Forskartorgets scen på årets bokmässa i Göteborg. Vi erbjuder alla besökare en mängd intressanta presentationer baserade på aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. På en kvart ger forskarna dig inblick i olika ämnen - allt från Cicero till biologisk psykologi.

En viktig bok helt rätt i tiden

2013-09-23 10:01 CEST Umeå universitet Historikerparet Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørgensen, vid Umeå universitet ger ut volymen New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies. Boken belyser fördelarna med tvärvetenskapligt tänkande och riktar sig mot forskare, studenter och politiska beslutstagare.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 om LÄSNING

2013-09-19 16:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Läsning är den sjätte i en ny serie årsböcker från Riksbankens Jubileumsfond. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. Med 2013/2014 års bok tränger vi in i läsningens mysterium. Boken diskuteras under bokmässan.

2013-09-04 16:12 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Frågan om kvinnors myndighet började som en kamp för att få förvalta sitt eget gods, men blev under 1800-talet en viktig identitetsfråga. Det visar historikern Britt Liljewall i sitt projekt Myndiga kvinnor och omyndiga män.

Ny bok om att vara biten av vampyrhistorier

2013-09-04 08:15 CEST Umeå universitet I boken Fanged Fan Fiction – Variations on TWILIGHT, TRUE BLOOD and THE VAMPIRE DIARIES (ungefär ”Fan Fiction med bett”) berättar Maria Lindgren Leavenworth och Malin Isaksson, Umeå universitet, om hur stort fenomenet fan fiction på temat vampyrer blivit och genom närläsningar av ett urval av dessa fan fictions visar de på olika strategier och berättartekniska grepp hos fan fiction-författarna.

2013-09-02 16:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Sent i våras fattade Riksbankens Jubileumsfond beslut om att anta Elizabeth Coppock, Rodney Edvinsson, Virginia Langum och Maarten van Zalk som Pro Futura-forskare 2013. De fyra forskarna välkomnas nu under en högtidlig ceremoni på SCAS i Uppsala då riksdagsledamot Björn von Sydow, och professorn i moralfilosofi Johan Broome vid universitetet i Oxford deltar.

Ny bok: "Vägar till vetenskapen"

2013-08-29 10:49 CEST Umeå universitet Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet, är redaktör och medförfattare i en ny bok om hur man blir forskare och vad som krävs för att lyckas. De är 21 unga forskare som i boken berättar om egna erfarenheter, ger råd och bidrar med inspiration.

Gotlands storbönder lät ingen adel gro

2013-08-09 08:30 CEST Umeå universitet – Det speciella med Gotlands storbönder var att de var så talrika, uppemot en 1/3 av bondeklassen. Och när gårdarna växte delade storbönderna gårdarna istället för att låta dem växa. På så sätt skapades ingen adel, berättar Tryggve Siltberg, som i september doktorerar med avhandlingen ”Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid - Skatterna, gårdarna och befolkningen”, Umeå universitet.