Pressmeddelanden

Umeåforskare del i unikt projekt gör folkräkningar tillgängliga

2012-11-15 13:45 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet har beviljat 5 626 000 kr till forskningsprojektet SweCens II. Projektet som hittills letts av Per Axelsson, forskare vid Centrum för samisk forskning/Vaartoe, Umeå universitet, har därmed gått in i en andra fas. SweCens fas II avser att fokusera insatserna på folkräkningen 1930.

Ny forskning ska kartlägga attityder till vaccinering

2012-11-14 15:42 CET Umeå universitet Sommaren 2010 rapporterades från Läkemedelsverket att personer drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix. Britta Lundgren, professor, etnologi, Umeå universitet, har beviljats 5 miljoner från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett fyraårigt projekt, ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar”

2012-11-09 10:21 CET ESBRI Innovation, innovation, och mer innovation. Det är vad som efterfrågas i en ganska enkelspårig debatt. Innovation är nödvändigt, men som grund för en kunskapspolitik är det otillräckligt, anser professor Sverker Sörlin, KTH. Han föreläser på Estrad måndag 12 november.

2012-11-06 15:54 CET Umeå universitet Med Spectaculum Spectatoris skapar Francesco Jodice ett visuellt arkiv över de människor som ger liv åt konsten på museer världen över. Från fredag 16 november visas hans videoporträtt av Bildmuseets besökare, bland annat projicerade på byggnadens fönster.

"Storforskning" granskas i ny studie

2012-11-06 10:45 CET Umeå universitet Etnologen Helena Pettersson, Umeå universitet, har tillsammans med kollegorna Olof Hallonsten, Kerstin Sandell och Sven Widmalm vid universiteten i Uppsala och Lund erhållit 4 980 000 från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet ”Storforskning i kunskapssamhället: Den heterogena processen att etablera ESS i Lund”.

2012-11-01 13:01 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet har i dag beslutat att ge drygt 143 miljoner kronor i stöd till 37 nya forskningsprojekt vid Umeå universitet. Här presenteras hela listan.

2012-10-29 09:49 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond säkrar dåtiden för framtiden genom att satsa 40 mijoner på åtta projekt om förmodernitet och 30 miljoner på ett större program sprunget ur samma satsning. Eftersom fonden krävt medfinansiering av universietet bidrar satsningen till att väsentligt stärka fältet. Svensk forskning om förmodernitet kan återigen bli internationellt framträdande.

Varför är våldtäkter vardag i deckarlitteraturen?

2012-10-29 08:00 CET Umeå universitet Stieg Larssons karaktär Lisbeth Salander sticker ut. Våldtäkter finns med som en betydelsefull del i det som formar hennes person och handlingar. Hur hon själv och andra kvinnor som utsatts för våldtäkt blir till en drivkraft för utvecklingen av Lisbeth Salanders psykiska och fysiska styrka. Två forskare från Umeå universitet står bakom en ny bok om våldtäkter i deckarlitteraturen.

2012-10-25 16:48 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 332 miljoner kronor till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga projekt presenteras på RJ:s webbplats. Genom att ge ökade bidrag till nödvändiga kringkostnader hoppas RJ öka forskarnas handlingsfrihet.

2012-10-19 15:01 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond För medeltidens judar som levde i minoritet i Europa fungerade sexualiteten som ett sammanhållande kitt. Samtidigt påverkades synen på sexualiteten av det omgivande majoritetssamhället. En kontrollerad sexualitet blev viktig, liksom att inte ha sex med någon utanför gruppen. Detta visar teologen Lena Roos i sitt forskningsprojekt, som nu slutrapporterats till Riksbankens Jubileumsfond.