Pressmeddelanden

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

2015-02-17 08:00 CET
Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1...

Ny bok går igenom begreppet samtidskonst

Ny bok går igenom begreppet samtidskonst

2015-01-27 16:49 CET
I sin nya bok "Kontemporalism. Om samtidskonstens historia och framtid" gör Dan Karlhol...

Klimatfrågorna måste upp på agendan

Klimatfrågorna måste upp på agendan

2014-12-11 08:00 CET
Människoskapade utsläpp av klimatstörande växthusgaser förändrar våra livsbetingelser r...

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

2014-12-09 13:52 CET
Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget sy...

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

2014-12-09 13:45 CET
I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Maria Levlin hur elever med lässvårighete...

Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

Ny avhandling om storytelling: Organisationer som berättar framstår som vänner

2014-12-09 06:04 CET
Att använda berättelser för att nå ut med olika budskap har blivit allt mer populärt bl...

Filosofer förklarar mänsklig handling

2014-12-08 14:04 CET
Det tredje av Riksbankens Jubileumsfond stora programsatsningar är nu slutrapporterade....

​  Konferensen där presentationsprogram inte är tillåtet

​ Konferensen där presentationsprogram inte är tillåtet

2014-12-04 09:16 CET
​Den 10-12 december samlas ledande forskare inom fältet digital humaniora vid HUMlab, U...

80 miljoner till forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

2014-12-01 15:34 CET
Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoend...

Jag vill också vara en ängel

Jag vill också vara en ängel

2014-12-01 10:34 CET
Kunskapen om vilken roll religiösa gemenskaper spelar i funktionshindrades liv är mycke...