Pressmeddelanden

Utlysning i humaniora/konstvetenskap

2013-05-27 14:21 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderberg stiftelse inbjuder i år alla som bedriver forskning och utvecklingsarbete i konstvetenskap att söka medel för projekt upp till 1 miljon kronor. Projekten kan bedrivas vid universitet såväl som museer. Ansökningsperiod 6 augusti–30 augusti (kl. 15.00).

Första heltäckande studien av Vänsterpartiets uppgörelse

2013-05-27 08:15 CEST Umeå universitet I en ny avhandling uppmärksammas Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia. Studien visar hur Vänsterpartiet har fått kämpa för att hantera sitt historiska arv mot bakgrund av ett starkt yttre tryck. Undersökningen är den första heltäckande studie som belyser det moderna Vänsterpartiets tillblivelse och de infekterade konflikter som rasade inom Vänsterpartiet 2003-2006.

Nordens historia under förhandling

2013-05-20 08:15 CEST Umeå universitet I en ny avhandling från Umeå universitet står föreningarna Nordens försök att säkerställa att de nordiska läroböckerna i historia skrevs i en nordistisk anda i centrum. Studien visar hur försöken att arbeta fram en gränsöverskridande historia utvecklades till ett försvar av den nationella historien med fokus på just de gränser som skulle överskridas.

2013-05-15 13:54 CEST Umeå universitet Välkomna till ett panelsamtal om kulturjournalistikens och det kritiska samtalets framtid.

Skinnstrumpa, Hjortfot och de andra – 100 år av svenska indianböcker

2013-05-13 08:15 CEST Umeå universitet Säg Skinnstrumpa eller Hjortfot och många äldre män får något nostalgiskt i blicken. Generation efter generation av framförallt pojkar slukade indianböcker och omsatte dem i lekar där man tillverkade fjäderskrudar, målade ansiktet med grälla färger och sköt med pilbågar. I en ny avhandling, beskrivs utvecklingen av indianböcker i Sverige med fokus på svenska indianboksförfattare.

Tonsättarprojektet The Voice Harvester till Paris

2013-04-22 12:54 CEST Umeå universitet Det interaktiva röstinspelningsinstrumentet som skapats av Interactive institute Umeå i samarbete med tonsättaren Anders Lind, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, har valts ut att visas vid 2013 års CHI (Computer-human-Interaction) konferens i Paris.

I gränslandet mellan skönlitteratur, vetenskap och etik

2013-04-22 08:00 CEST Umeå universitet I en ny avhandling, "Glaspärlespelaren: Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner", rör sig Britt Johanne Farstads forskning i gränslandet mellan skönlitteratur, vetenskap och etik, när hon undersöker framtidsvisioner av astronomen och författaren Peter Nilson (1937-1998) i relation till vetenskapsetiska och genusteoretiska frågeställningar.

Författaren Per Olov Enquist kommer till Umeå universitet på Världsbokdagen

2013-04-19 10:59 CEST Umeå universitet Den 23 april är det Världsbokdagen och det uppmärksammar Umeå universitet genom att bjuda in författaren Per Olov Enquist. Han kommer att berätta om sin nya roman Liknelseboken som på flera sätt kan sägas ta vid där memoarromanen Ett annat liv slutade.

HUMlab och Kulturverket satsar tillsammans  - unikt samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet

2013-04-09 09:05 CEST Umeå universitet HUMlab och Kulturverket är två framgångsrika organisationer som nu väljer att satsa tillsammans. Genom gemensamma projekt, utbyte av personella och fysiska resurser och gemensamma mål skapar de ett unikt samarbete mellan kommunen och universitetet.

Då litteraturens onyttighet skulle komma till nytta

2013-04-08 08:32 CEST Umeå universitet – Sven Lindqvist är en författare som knappt går att komma runt för den som intresserar sig för svensk litteratur och kulturdebatt från 1960-talet till i dag, menar Ragnar Haake, som i en ny doktorsavhandling i litteraturvetenskap utforskar hur Sven Lindqvist i sitt tidiga författarskap hanterar den svårbesvarade frågan om litteraturens roll i samhället