Pressmeddelanden

Mediespanarna möter vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt

2013-06-25 10:06 CEST Umeå universitet Medieforskarna Erik Lindenius och Jesper Enbom, Umeå universitet, har med sin podcast "Mediespanarna" landat vid västerbottenskusten och mött vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Ett samtal om allt från medier till politisk triangulering, hur arbetarrörelsen ska hantera frågor som också finns på Sverigedemokraternas agenda och om Vänsterpartiet verkligen kan hantera en eventuell maktställning?

Förra årets vinnare avslöjar årets almedalskampanj

2013-06-19 12:33 CEST Umeå universitet En av förra årets stora snackisar på Almedalen var ett jämställdhetstest på Twitter. I avsnitt 84 av podcasten Mediespanarna avslöjar nu en av kampanjens upphovspersoner, Ida Östensson, planerna för årets Almedaldsvecka.

Birgitta Egerbladh en av tre nya hedersdoktorer

2013-06-18 10:59 CEST Umeå universitet Kompositören, dansaren och koreografen Birgitta Egerbladh har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till en av tre hedersdoktorer 2013. De övriga två är Deborah Brandt, professor vid University of Wisconsin-Madison, USA och Kenneth J. Knoespel, professor vid Georgia Institute of Technology.

3,8 miljoner till Umeåetnologer

2013-06-04 14:43 CEST Umeå universitet Etnologerna Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström, Umeå universitet, har tillsammans med Magnus Öhlander, Södertörns högskola, tilldelats 3,8 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för en Kulturanalytisk studie av medicinares internationella yrkesmobilitet.

4,3 miljoner till Umeåarkeologer för ny och innovativ teknik

2013-05-31 14:10 CEST Umeå universitet Johan Linderholm, arkeolog och lektor, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och Paul Geladi, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, har tillsammans beviljats 4,3 miljoner ur Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

2013-05-30 10:23 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fyra forskare har utsetts till 2013 års Pro Futura-forskare, en spjutspetssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap. De forskare som utsetts är lingvisten Elizabeth Coppock, litteraturvetaren Virginia Langum, ekonomhistorikern Rodney Edvinsson och utvecklingspsykologen Maarten van Zalk. Till hösten välkomnas de till SCAS, Uppsala, för att inleda in Pro Futura-tid.

Umeåhistoriker del av 9 miljonersprojekt

2013-05-30 08:15 CEST Umeå universitet Det är Svante Norrhem, professor i historia och Elise Dermineur, postdoktor i historia, båda Umeå universitet, som har del i projektet "Marrying Cultures" med fyra andra sökande, som nu har erhållit 1 miljon EURO av HERA, Humanities in the European Research Area.

Den kulturella blicken påverkar hur vi använder adjektiv

2013-05-29 14:53 CEST Umeå universitet Betydelsen av dimensionsadjektiv, till exempel "stor" och "lång", är allmängiltig oavsett språk. Men trots denna allmängiltighet är vår uppfattning av dimensionsadjektiv inte riktigt densamma på olika språk; till exempel japanska och svenska.

Centrum för samisk forskning får ny föreståndare

2013-05-29 11:26 CEST Umeå universitet Patrik Lantto, professor i historia, är sedan den 1 maj 2013 ny föreståndare för Centrum för Samisk forskning, CeSam – Vaartoe, Umeå universitet. Patrik Lantto har arbetat på CeSam sedan 2007 och har i sin forskning framför allt fokuserat på samernas politiska mobilisering, svensk samepolitik och samisk utbildningshistoria.

Utlysning i humaniora/konstvetenskap

2013-05-27 14:21 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderberg stiftelse inbjuder i år alla som bedriver forskning och utvecklingsarbete i konstvetenskap att söka medel för projekt upp till 1 miljon kronor. Projekten kan bedrivas vid universitet såväl som museer. Ansökningsperiod 6 augusti–30 augusti (kl. 15.00).