Pressmeddelanden

2013-05-30 10:23 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fyra forskare har utsetts till 2013 års Pro Futura-forskare, en spjutspetssatsning inom humaniora och samhällsvetenskap. De forskare som utsetts är lingvisten Elizabeth Coppock, litteraturvetaren Virginia Langum, ekonomhistorikern Rodney Edvinsson och utvecklingspsykologen Maarten van Zalk. Till hösten välkomnas de till SCAS, Uppsala, för att inleda in Pro Futura-tid.

Umeåhistoriker del av 9 miljonersprojekt

2013-05-30 08:15 CEST Umeå universitet Det är Svante Norrhem, professor i historia och Elise Dermineur, postdoktor i historia, båda Umeå universitet, som har del i projektet "Marrying Cultures" med fyra andra sökande, som nu har erhållit 1 miljon EURO av HERA, Humanities in the European Research Area.

Den kulturella blicken påverkar hur vi använder adjektiv

2013-05-29 14:53 CEST Umeå universitet Betydelsen av dimensionsadjektiv, till exempel "stor" och "lång", är allmängiltig oavsett språk. Men trots denna allmängiltighet är vår uppfattning av dimensionsadjektiv inte riktigt densamma på olika språk; till exempel japanska och svenska.

Centrum för samisk forskning får ny föreståndare

2013-05-29 11:26 CEST Umeå universitet Patrik Lantto, professor i historia, är sedan den 1 maj 2013 ny föreståndare för Centrum för Samisk forskning, CeSam – Vaartoe, Umeå universitet. Patrik Lantto har arbetat på CeSam sedan 2007 och har i sin forskning framför allt fokuserat på samernas politiska mobilisering, svensk samepolitik och samisk utbildningshistoria.

Utlysning i humaniora/konstvetenskap

2013-05-27 14:21 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderberg stiftelse inbjuder i år alla som bedriver forskning och utvecklingsarbete i konstvetenskap att söka medel för projekt upp till 1 miljon kronor. Projekten kan bedrivas vid universitet såväl som museer. Ansökningsperiod 6 augusti–30 augusti (kl. 15.00).

Första heltäckande studien av Vänsterpartiets uppgörelse

2013-05-27 08:15 CEST Umeå universitet I en ny avhandling uppmärksammas Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia. Studien visar hur Vänsterpartiet har fått kämpa för att hantera sitt historiska arv mot bakgrund av ett starkt yttre tryck. Undersökningen är den första heltäckande studie som belyser det moderna Vänsterpartiets tillblivelse och de infekterade konflikter som rasade inom Vänsterpartiet 2003-2006.

Nordens historia under förhandling

2013-05-20 08:15 CEST Umeå universitet I en ny avhandling från Umeå universitet står föreningarna Nordens försök att säkerställa att de nordiska läroböckerna i historia skrevs i en nordistisk anda i centrum. Studien visar hur försöken att arbeta fram en gränsöverskridande historia utvecklades till ett försvar av den nationella historien med fokus på just de gränser som skulle överskridas.

2013-05-15 13:54 CEST Umeå universitet Välkomna till ett panelsamtal om kulturjournalistikens och det kritiska samtalets framtid.

Skinnstrumpa, Hjortfot och de andra – 100 år av svenska indianböcker

2013-05-13 08:15 CEST Umeå universitet Säg Skinnstrumpa eller Hjortfot och många äldre män får något nostalgiskt i blicken. Generation efter generation av framförallt pojkar slukade indianböcker och omsatte dem i lekar där man tillverkade fjäderskrudar, målade ansiktet med grälla färger och sköt med pilbågar. I en ny avhandling, beskrivs utvecklingen av indianböcker i Sverige med fokus på svenska indianboksförfattare.

Tonsättarprojektet The Voice Harvester till Paris

2013-04-22 12:54 CEST Umeå universitet Det interaktiva röstinspelningsinstrumentet som skapats av Interactive institute Umeå i samarbete med tonsättaren Anders Lind, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, har valts ut att visas vid 2013 års CHI (Computer-human-Interaction) konferens i Paris.