Pressmeddelanden

2013-12-03 09:44 CET Umeå universitet Den 5-7 december samlas ett 60-tal svenska och internationella forskare vid HUMlab, Umeå universitet, för att diskutera framtiden för humaniora och digital humaniora.

2013-11-28 13:37 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Selma Lagerlöf lästes av alla. I de över 40 000 brev som finns bevarade vittnar läsarna om sin läsupplevelse. Nu har breven studerats. Maria Karlsson och Jenny Bergenmar slutredovisar i dagarna projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940”. 9000–10 000 brev från allmänheten, har organiserats i en databas som kan bli grunden i en svensk läshistorisk databas.

Unik kunskapspark för konst, humaniora och kultur stärker attraktionskraften för Göteborg

2013-11-26 12:00 CET Akademiska Hus Göteborgs universitet samlar sina konstnärliga och humanistiska fakulteter samt Universitetsbiblioteket till området kring Näckrosdammen i centrala Göteborg. Därigenom läggs grunden för en världsunik kunskapspark för konst, humaniora och kultur. Ett förslag som nu läggs fram av universitetet ihop med Göteborgs Stad och Akademiska Hus, bereder även plats för näringsliv, bostäder och turism.

2013-11-22 12:00 CET Akademiska Hus Göteborgs universitet vill skapa en kunskapspark för humaniora, konst & kultur. Det innebär att universitetet samlar sina konstnärliga och humanistiska verksamheter samt Universitetsbiblioteket till området Näckrosdammen i Göteborg. En utvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Akademiska Hus, Fastighetskontoret Göteborgs Stad och Higab. Förslaget presenteras vid en pressträff 26 november.

Plugga stenhårt eller vara rolig?

2013-11-19 08:00 CET Umeå universitet Elever vid gymnasieskolans fordonsprogram som både vill satsa på skolarbetet och samtidigt vara en del av kamratgruppen kan få problem. Det framkommer i en ny avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

2013-10-31 16:08 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet delar ut drygt 10 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Dessutom tilldelas Pelle Snickars, som blir ny professor vid Umeå universitet till årsskiftet, närmare 8,8 miljoner kronor.

2013-10-31 15:45 CET Högskolan i Halmstad Den 6–8 november arrangerar Högskolan i Halmstad en nordisk konferens om namnforskning. Temat är ”innovationer i namn och namnmönster”.

2013-10-29 15:50 CET Södertörns högskola Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildning i medieteknik bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Hur det digitala förändrar normer, makt och människor

2013-10-29 10:23 CET Umeå universitet Det digitala går inte att separera från den analoga världen. Vad som händer online orsakar konkreta förändringar i våra kroppar, byggnader och samhällen. Men hur går detta samspel till? I en ny bok: "Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows" publicerar forskare från Umeå universitet några av de första studierna som kartlägger hur det går till när online och offline vävs samman.

2013-10-24 16:30 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.