Pressmeddelanden

2014-01-13 10:19 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 universitet har inkommit med 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten i år också Cambridge, Köpenhamn och Tartu universitet nominerat forskare. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med , exempelvis Sara Danius, är i dag välkända både inom och utom universitetsvärlden.

Svensk slavhandel i Medelhavet

2014-01-10 10:35 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond När svenska staten under 1700-talet skulle befria svenska sjömän ur sitt slaveri, ledde det till att landet drogs in i den trans-mediterrana slavhandeln. Historikern Joachim Östlund har forskat om en bortglömd del av den svenska internationella historien. Han har undersökt det svenska friköpningsystemet, som både ledde fram till ett nytt folkrättsbegrepp, och avslöjar en svensk handel med slavar.

2013-12-03 09:44 CET Umeå universitet Den 5-7 december samlas ett 60-tal svenska och internationella forskare vid HUMlab, Umeå universitet, för att diskutera framtiden för humaniora och digital humaniora.

2013-11-28 13:37 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Selma Lagerlöf lästes av alla. I de över 40 000 brev som finns bevarade vittnar läsarna om sin läsupplevelse. Nu har breven studerats. Maria Karlsson och Jenny Bergenmar slutredovisar i dagarna projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940”. 9000–10 000 brev från allmänheten, har organiserats i en databas som kan bli grunden i en svensk läshistorisk databas.

Unik kunskapspark för konst, humaniora och kultur stärker attraktionskraften för Göteborg

2013-11-26 12:00 CET Akademiska Hus Göteborgs universitet samlar sina konstnärliga och humanistiska fakulteter samt Universitetsbiblioteket till området kring Näckrosdammen i centrala Göteborg. Därigenom läggs grunden för en världsunik kunskapspark för konst, humaniora och kultur. Ett förslag som nu läggs fram av universitetet ihop med Göteborgs Stad och Akademiska Hus, bereder även plats för näringsliv, bostäder och turism.

2013-11-22 12:00 CET Akademiska Hus Göteborgs universitet vill skapa en kunskapspark för humaniora, konst & kultur. Det innebär att universitetet samlar sina konstnärliga och humanistiska verksamheter samt Universitetsbiblioteket till området Näckrosdammen i Göteborg. En utvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Akademiska Hus, Fastighetskontoret Göteborgs Stad och Higab. Förslaget presenteras vid en pressträff 26 november.

Plugga stenhårt eller vara rolig?

2013-11-19 08:00 CET Umeå universitet Elever vid gymnasieskolans fordonsprogram som både vill satsa på skolarbetet och samtidigt vara en del av kamratgruppen kan få problem. Det framkommer i en ny avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

2013-10-31 16:08 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet delar ut drygt 10 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Dessutom tilldelas Pelle Snickars, som blir ny professor vid Umeå universitet till årsskiftet, närmare 8,8 miljoner kronor.

2013-10-31 15:45 CET Högskolan i Halmstad Den 6–8 november arrangerar Högskolan i Halmstad en nordisk konferens om namnforskning. Temat är ”innovationer i namn och namnmönster”.

2013-10-29 15:50 CET Södertörns högskola Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildning i medieteknik bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.