Pressmeddelanden

Utlysning: Samlingarna och forskningen

2015-12-03 16:50 CET
Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag som s...

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

2015-12-03 11:20 CET
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sa...

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap!

2015-12-02 14:05 CET
Välkomna till ett samtal om framtida utsikter för humaniora och samhällsvetenskap! I sa...

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-11-30 08:00 CET
Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som för...

Författaren Bernhard Nordhs arkiv finns nu tillgängligt

Författaren Bernhard Nordhs arkiv finns nu tillgängligt

2015-11-26 16:06 CET
Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sv...

Tredje delen av Pehr Stenbergs unika självbiografi

Tredje delen av Pehr Stenbergs unika självbiografi

2015-11-16 08:00 CET
Nu släpps del tre av fem av Pehr Stenbergs unika självbiografi som detaljerat och medry...

600 miljoner kronor till 200 projekt inom hållbar utveckling

2015-11-05 13:15 CET
Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 614 miljoner kronor fördelade på 20...

Stiftelser vill se fler ERC-ansökningar

2015-10-23 15:55 CEST
RJ, diskuterar nu att, i samarbete med flera andra finansiärer, bevilja medel till de h...

Docent Elena Lindholm föreläser på Kvinnohistoriskt museum 22 oktober

Docent Elena Lindholm föreläser på Kvinnohistoriskt museum 22 oktober

2015-10-20 09:00 CEST
I år arbetar FN med att fastställa en agenda för hållbar utveckling, där det femte måle...

80 miljoner för forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

2015-10-15 18:00 CEST
Åtta forskargrupper delar på 80 miljoner kronor för att forska om samhällets långsiktig...