Pressmeddelanden

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2016 till Christina Allard

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2016 till Christina Allard

2016-03-04 15:36 CET
Den 2 mars 2016 utsåg styrelsen för Vaartoe/CeSam Christina Allard till den tionde mott...

27 forskare nominerade till elitsatsningen Pro Futura

2016-01-19 08:35 CET
Pro Futura är en spetsforskningssatsning som nu börjar bli internationellt känd och som...

Riksbankens Jubileumsfond stödjer Open Library of Humanities

2016-01-13 09:33 CET
Som en av de främsta svenska finansiärerna av forskning inom humaniora och samhällsvete...

Sex forksare till Medelhavsinstituten

2016-01-04 13:53 CET
Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svens...

Sex forksare till Medelhavsinstituten

2016-01-04 13:53 CET
Riksbankens Jubileumsfond har utsett sex forskare som får var sin vistelse vid de svens...

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

Kyrkosyn före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat

2015-12-17 08:00 CET
Vid millennieskiftet upphörde Svenska kyrkan formellt att vara statskyrka. I en ny avha...

Utlysning: Samlingarna och forskningen

2015-12-03 16:50 CET
Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien utlyser för andra gången anslag som s...

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

Forskare stöder utvecklingen i organisationer

2015-12-03 11:20 CET
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) satsar nu ytterligare en gång för att föra samman hum/sa...

Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap!

2015-12-02 14:05 CET
Välkomna till ett samtal om framtida utsikter för humaniora och samhällsvetenskap! I sa...

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

2015-11-30 08:00 CET
Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som för...