Pressmeddelanden

Svenska kvinnor dolde håret av religiösa skäl

2014-02-06 08:00 CET Umeå universitet Under 1800-talet dolde de flesta kvinnor i Sverige sitt hår och fick inte heller klippa det. Idag är det däremot få kristna kvinnor i Sverige som döljer sitt hår. Traditionen förknippas främst med Islam. Hur blev det så – och när? Och varför försvann det kristna slöjbruket så obemärkt?

Politiken räddade språket

2014-02-05 13:52 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Sydsamiskan lever vidare mot alla odds, tack vare den nya minoritetspolitiken. Det går att få språk som nästan slutat talas att vitaliseras. Det är sydsamiskan ett exempel på: allt fler unga använder i dag språket. 2000-talets nya minoritetspolitik är förklaringen till vitaliseringen, visar språkvetarenLeena Huss i en nyligen avslutad studie finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

2014-01-29 15:38 CET Södertörns högskola Södertörns högskolas kandidatutbildning i etnologi bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

2014-01-24 10:32 CET Umeå universitet HUMlab är stolta att presentera en fullmatad seminarieserie för våren 2014, föreläsare är allt från världsledande spelutvecklare till spetsforskare inom visualisering. - Vi har lyckats locka forskare och konstnärer av yppersta klass att komma till Umeå, och vi tror verkligen att de kommer att bidra med ny kunskap och nya perspektiv, säger Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab.

Studenter vid Umeå universitet producerar kortfilmer för Röda korset

2014-01-14 13:13 CET Umeå universitet För första gången har studenter vid Manusutbildningen för film, TV och nya medier och programmet för Digital medieproduktion (DMP), båda vid Umeå Universitet, samarbetat när de producerat ett antal kortfilmer med temat medmänsklighet, för Röda Korset i Umeå.

2014-01-13 10:19 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 12 universitet har inkommit med 28 nomineringar till 2014 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten i år också Cambridge, Köpenhamn och Tartu universitet nominerat forskare. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet. Flera av de forskare som varit med , exempelvis Sara Danius, är i dag välkända både inom och utom universitetsvärlden.

Svensk slavhandel i Medelhavet

2014-01-10 10:35 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond När svenska staten under 1700-talet skulle befria svenska sjömän ur sitt slaveri, ledde det till att landet drogs in i den trans-mediterrana slavhandeln. Historikern Joachim Östlund har forskat om en bortglömd del av den svenska internationella historien. Han har undersökt det svenska friköpningsystemet, som både ledde fram till ett nytt folkrättsbegrepp, och avslöjar en svensk handel med slavar.

2013-12-03 09:44 CET Umeå universitet Den 5-7 december samlas ett 60-tal svenska och internationella forskare vid HUMlab, Umeå universitet, för att diskutera framtiden för humaniora och digital humaniora.

2013-11-28 13:37 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Selma Lagerlöf lästes av alla. I de över 40 000 brev som finns bevarade vittnar läsarna om sin läsupplevelse. Nu har breven studerats. Maria Karlsson och Jenny Bergenmar slutredovisar i dagarna projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940”. 9000–10 000 brev från allmänheten, har organiserats i en databas som kan bli grunden i en svensk läshistorisk databas.

Plugga stenhårt eller vara rolig?

2013-11-19 08:00 CET Umeå universitet Elever vid gymnasieskolans fordonsprogram som både vill satsa på skolarbetet och samtidigt vara en del av kamratgruppen kan få problem. Det framkommer i en ny avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.