Pressmeddelanden

2013-11-22 12:00 CET Akademiska Hus Göteborgs universitet vill skapa en kunskapspark för humaniora, konst & kultur. Det innebär att universitetet samlar sina konstnärliga och humanistiska verksamheter samt Universitetsbiblioteket till området Näckrosdammen i Göteborg. En utvecklingsplan har tagits fram i samarbete med Akademiska Hus, Fastighetskontoret Göteborgs Stad och Higab. Förslaget presenteras vid en pressträff 26 november.

Plugga stenhårt eller vara rolig?

2013-11-19 08:00 CET Umeå universitet Elever vid gymnasieskolans fordonsprogram som både vill satsa på skolarbetet och samtidigt vara en del av kamratgruppen kan få problem. Det framkommer i en ny avhandling som läggs fram vid Umeå universitet.

2013-10-31 16:08 CET Umeå universitet Vetenskapsrådet delar ut drygt 10 miljoner kronor till tre forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Umeå universitet. Dessutom tilldelas Pelle Snickars, som blir ny professor vid Umeå universitet till årsskiftet, närmare 8,8 miljoner kronor.

2013-10-31 15:45 CET Högskolan i Halmstad Den 6–8 november arrangerar Högskolan i Halmstad en nordisk konferens om namnforskning. Temat är ”innovationer i namn och namnmönster”.

2013-10-29 15:50 CET Södertörns högskola Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildning i medieteknik bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Hur det digitala förändrar normer, makt och människor

2013-10-29 10:23 CET Umeå universitet Det digitala går inte att separera från den analoga världen. Vad som händer online orsakar konkreta förändringar i våra kroppar, byggnader och samhällen. Men hur går detta samspel till? I en ny bok: "Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows" publicerar forskare från Umeå universitet några av de första studierna som kartlägger hur det går till när online och offline vävs samman.

2013-10-24 16:30 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.

Antisemitism ledde inte till diskriminering

2013-10-15 17:04 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Under 1920-talet och framåt försvann diskrimineringen av östjudar i Sverige. Passkrav för att resa in i Sverige samt ökade ambitioner att skapa ett transparent och rättssäkert ansökningsförfarande var de främsta orsakerna, anser Carl Henrik Carlsson.

Orkesterverk av tonsättaren Anders Lind framförs i Finland

2013-10-14 13:22 CEST Umeå universitet Ett orkesterverk av Anders Lind, tonsättare och konstnärlig ledare, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, kommer att framföras under årets upplaga av Nordic Music Days.

Umeåforskare i samma sällskap som Charles Darwin och Alfred Wallace

2013-10-04 09:43 CEST Umeå universitet Philip Buckland, lektor i miljöarkeologi och biträdande prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har valts in som ”Fellow” av The Royal Entomological Society (FRES) . Ett stort antal internationellt erkända entomologer har varit och är Fellows i sällskapet, däribland Charles Darwin och Alfred Wallace.