Pressmeddelanden

2013-10-29 15:50 CET Södertörns högskola Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildning i medieteknik bedöms ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.

Hur det digitala förändrar normer, makt och människor

2013-10-29 10:23 CET Umeå universitet Det digitala går inte att separera från den analoga världen. Vad som händer online orsakar konkreta förändringar i våra kroppar, byggnader och samhällen. Men hur går detta samspel till? I en ny bok: "Hybrid Media Culture: Sensing Place in a World of Flows" publicerar forskare från Umeå universitet några av de första studierna som kartlägger hur det går till när online och offline vävs samman.

2013-10-24 16:30 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar i dag cirka 290 miljoner kronor till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att därtill öka stödet till internationalisering och open access vill RJ stärka forskarnas konkurrenskraft och handlingsfrihet.

Antisemitism ledde inte till diskriminering

2013-10-15 17:04 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Under 1920-talet och framåt försvann diskrimineringen av östjudar i Sverige. Passkrav för att resa in i Sverige samt ökade ambitioner att skapa ett transparent och rättssäkert ansökningsförfarande var de främsta orsakerna, anser Carl Henrik Carlsson.

Orkesterverk av tonsättaren Anders Lind framförs i Finland

2013-10-14 13:22 CEST Umeå universitet Ett orkesterverk av Anders Lind, tonsättare och konstnärlig ledare, institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, kommer att framföras under årets upplaga av Nordic Music Days.

Umeåforskare i samma sällskap som Charles Darwin och Alfred Wallace

2013-10-04 09:43 CEST Umeå universitet Philip Buckland, lektor i miljöarkeologi och biträdande prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, har valts in som ”Fellow” av The Royal Entomological Society (FRES) . Ett stort antal internationellt erkända entomologer har varit och är Fellows i sällskapet, däribland Charles Darwin och Alfred Wallace.

Museikunskaper går förlorade med gamla metoder

2013-09-27 08:00 CEST Umeå universitet Museerna sitter kvar i äldre forskningsmetoder och tidigare syn på kunskap som i stor utsträckning formades under 1900-talets första hälft. "Museerna bevarar kunskap om hur människor levde förr i tiden, det vet alla, men museerna bevarar också äldre metoder i sitt sätt att arbeta", säger forskaren Bengt Wittgren, författare till en ny avhandling: Katalogen – nyckel till museernas kunskap?

2013-09-23 11:10 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder en mängd intressanta föredrag på Forskartorgets scen på årets bokmässa i Göteborg. Vi erbjuder alla besökare en mängd intressanta presentationer baserade på aktuell forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. På en kvart ger forskarna dig inblick i olika ämnen - allt från Cicero till biologisk psykologi.

En viktig bok helt rätt i tiden

2013-09-23 10:01 CEST Umeå universitet Historikerparet Dolly Jørgensen and Finn Arne Jørgensen, vid Umeå universitet ger ut volymen New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies. Boken belyser fördelarna med tvärvetenskapligt tänkande och riktar sig mot forskare, studenter och politiska beslutstagare.

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014 om LÄSNING

2013-09-19 16:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Läsning är den sjätte i en ny serie årsböcker från Riksbankens Jubileumsfond. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. Med 2013/2014 års bok tränger vi in i läsningens mysterium. Boken diskuteras under bokmässan.