Dokument

Hållbart Byggande - en 2-dagars kurs

Hållbart Byggande - en 2-dagars kurs

2013-12-23 16:48 CET

Kursen ska ge en bred översikt av hållbart byggande och i synnerhet stålbyggande. Kurs...