Pressmeddelanden

Newcomers Youth samarbetar med Sveriges första HVB-hem för unga asylsökande hbtq-personer

Newcomers Youth samarbetar med Sveriges första HVB-hem för unga asylsökande hbtq-personer

2017-01-11 13:56 CET
RFSL Ungdom startar via projektet Newcomers Youth ett samarbete med ett nytt HVB-hem fö...

RFSU Stockholms sexualupplysning till nyanlända hyllas av oberoende granskare

RFSU Stockholms sexualupplysning till nyanlända hyllas av oberoende granskare

2016-12-28 08:30 CET
RFSU Stockholms sexualupplysning på HVB-hem har lett till ökat ansvar för sin egen och ...

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

2016-06-22 09:10 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas...

Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

2016-03-15 15:51 CET
Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har...

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

2015-11-30 12:48 CET
Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tec...

De anser inte att de är underordnade

De anser inte att de är underordnade

2015-11-19 08:00 CET
Man måste försöka att förstå, ha empati och nyfikenhet och framförallt respekt för barn...

Flyktingsituationen i Örebro 27 oktober

Flyktingsituationen i Örebro 27 oktober

2015-10-27 11:36 CET
Kommunens arbete handlar fortfarande framför allt om att ta hand om de ensamkommande ba...

Nya boenden för ensamkommande

Nya boenden för ensamkommande

2015-10-06 13:12 CEST
Det kommer just nu många ensamkommande barn till Sverige och Örebro på grund av situati...

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

2015-06-17 13:57 CEST
Ärenden vid omsorgsnämndens sammanträde: Åtgärdsplan för att minska underskottet. Fler ...