Pressmeddelanden

 Hyresgästföreningen och VS-hus har gjort upp om nya bruksvärdeshyror

Hyresgästföreningen och VS-hus har gjort upp om nya bruksvärdeshyror

2017-11-23 06:50 CET
Efter ett långt och gediget arbete har Hyresgästföreningen och VS-hus gjort upp om nya ...

Tvåårigt avtal klart med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder

2017-11-20 13:00 CET
Hyresgästföreningen region Stockholm har träffat en tvåårig överenskommelse med AB Sol...

2018 års hyra klar för Primulas hyresgäster

2017-11-01 14:54 CET
​Den nya överenskommelsen med Primula Byggnads AB, innebär en höjning av hyrorna med 1 ...

2018 års hyresförhandlingar i gång på allvar – flera överenskommelser redan klara

2017-10-27 08:00 CEST
Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren, med bä...

Sandvikenhus AB vill höja hyrorna

2017-10-27 05:50 CEST
Sandvikenhus AB inledde de årliga hyresförhandlingarna med att begära 1,7 % höjning av ...

Hyresförhandling innan eventuell hyreshöjning

Hyresförhandling innan eventuell hyreshöjning

2017-10-25 16:24 CEST
Hyresgästföreningen arbetar intensivt för ett ökat inflytande för hyresgäster i ombyggn...

Hyrestvisten i Köping är avblåst!

2017-10-04 07:00 CEST
Hyrorna för de cirka 400 personer som bor i Köpings äldre- och LSS-boenden kommer att f...

Första hyresyrkandet från en allmännytta i Stockholms län

2017-09-28 08:00 CEST
​Det allmännyttiga bostadsbolaget, AB Sollentunahem som äger och förvaltar knappt 5 600...

"Ett hyreskrav utan verklighetsförankring"

"Ett hyreskrav utan verklighetsförankring"

2017-09-22 09:00 CEST
Det första hyreskravet inför nästa år har kommit in till Hyresgästföreningen i Göteborg...

Rekordstora vinster bör innebära återhållsamma hyreskrav för nästa år

Rekordstora vinster bör innebära återhållsamma hyreskrav för nästa år

2017-09-21 11:18 CEST
Nu drar förhandlingarna om 2018 års hyror igång på allvar. Rekordstora vinster och fort...