Pressmeddelanden

2014-11-25 08:33 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresförhandlingarna i Avesta mellan kommunala bostadsbolaget Gamla Byn och Hyresgästföreningen har pågått sedan den 4 november och parterna har haft två sittningar. – Det är politiska beslut som påverkar förhandlingen mellan parterna just nu, vilket gör att vi står en bit ifrån varandra, säger John Oknelid, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Mitt.

2014-11-21 08:44 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle Det kommunalägda fastighetsbolaget Salabostäder begär 1,75 procent i årets hyresförhandlingar. Hyresgästföreningens motbud är på 0,4 procent. Salabostäder har avbrutit förhandlingarna och några nya kontakter är inte planerade. - Vi kan inte förstå motiven till de höjningar som Salabostäder föreslår, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen.

2014-11-21 06:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresgästföreningen Karlstad bjuder in kommunstyrelsen till samtal om KBAB:s avkastningskrav. Idag prognostiserar KBAB att göra en vinst på 87 miljoner kronor till bekostnad på hyresgästerna. För att få Karlstads kommun att avstå från politiskt beslutade hyreshöjningar vill Hyresgästföreningen sätta sig ner och diskutera avkastningskravet.

2014-11-20 06:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt Den nya hyran för Årjängs bostads AB är förhandlad och klar. Initialt yrkade Årjängs Bostads AB en hyreshöjning på 2,5 % som sedan förhandlades ner till 1,3 % i snitt. Förhandlingen resulterade i att fyra fastigheter får frysta hyror det kommande året. I övriga bostadsbeståndet höjs hyran med 1,42%.

2014-11-19 12:06 CET Hyresgästföreningen region Mitt Överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Bärkehus hamnar i snitt på 0,5 procent. Det innebär att en lägenhet på 60 kvm får en höjning som motsvarar 23 kronor i månaden. Bärkehus gör dessutom under 2015 är en extra satsning på underhåll. Bolaget avsätter i en engångssatsning 4,8 miljoner kronor mer på underhåll för 2015, vilket motsvarar en höjning med 48 procent från 2014.

2014-11-17 16:01 CET Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de senaste åren. Vår målsättning med rapporten är att ta itu med myter och vanföreställningar om hyrorna i Stockholm. Därför publicerar vi sammanställningar från Hyresgästföreningens databas, som ett kunskapsunderlag för en bättre och mer konstruktiv debatt om vad hyran är och bör vara.

2014-11-14 17:22 CET Hyresgästföreningen region Mitt Idag publicerade Hem och Hyra det yrkande som KBAB lämnade till hyresgästföreningen i årets hyresförhandling. Yrkandet ligger på 1,9% för det kommande året. Det höga yrkandet är en följd av Karlstad kommuns avkastningskrav på KBAB samt den värdeöverföring som genomförs. Hyresgästföreningen Karlstad är mycket negativa till yrkandet och de politiska besluten som har lett fram till det.

2014-11-13 10:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresuppgörelsen för 2015 i Ludvikahem är klar. Den innebär en höjning av hyran i snitt med 0,5 procent och är en av landets lägsta hittills i år. – Ludvikahem har tagit stort ansvar för hyresgästerna och utvecklingen av hyresmarknaden. Inte bara i Ludvika utan för hela Dalarna, säger John Oknelid, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.

2014-11-07 06:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresgästföreningen Karlstad har höga förhoppningar på ett mycket lågt bud inför årets hyresförhandling med Karlstad bostads AB, KBAB. De ekonomiska förutsättningarna är goda och 2013 gjorde bolaget en vinst på ca 57 miljoner kronor.

2014-11-06 07:52 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresgästföreningen har tagit emot yrkandet från Trosabygdens Bostäder AB (Trobo). Bolaget vill höja hyrorna med 3,25 procent. – Vi har tagit emot yrkandet från Trobo och bolaget som redan har länets högsta hyror vill höja hyrorna ännu mer, konstatera Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Region Mitt.