Pressmeddelanden

​Hyran klar för nästan 50 000 hushåll i Göteborg och Mölndal

2015-03-09 09:00 CET Fastighetsägarna GFR Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är överens om hyrorna i Göteborg och Mölndal för 2015. De nya hyrorna gäller för nästan 50 000 lägenheter i de privata fastighetsföretagen och innebär höjningar på upp till 1,6 procent.

Pressträff: Marie Linder om rekordstrandningen i Uppsala

2015-03-04 20:16 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder besöker på torsdagen stadsdelen Gränby i Uppsala för att delta vid ett seminarium om ombyggnationer. Därefter bjuder hon in till pressträff för att kommentera de strandade hyresförhandlingarna.

2015-02-18 12:00 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyran för Nyköpingshems hyresgäster kommer att höjas med i snitt 1,52 procent 2015 och 1 procent 2016. I uppgörelsen ingår en bibehållen nivå på underhållsbudgeten. Hyresförhandlingarna mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen strandade i december när parterna inte kunde komma överens. Förhandlingarna återupptogs i mitten av januari och nu har en uppgörelse nåtts.

2015-02-03 10:23 CET Fastighetsägarna Stockholm Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm har idag träffat ett ramavtal om 2015 års hyror i Stockholms stad. Ramavtalet är en rekommendation till parterna på hyresmarknaden att träffa överenskommelser om hyreshöjning i enlighet med avtalet. Ramavtalet innebär att hyrorna höjs med 1,2 % från den 1 januari 2015.

Fastighetsägarna Stockholm rekryterar toppnamn från Stockholmshem

2015-01-12 08:00 CET Fastighetsägarna Stockholm Fastighetsägarna Stockholm har rekryterat Mikael de Faire till chef för förhandlingsverksamheten. Mikael de Faire, som varit en nyckelspelare på Stockholms fastighetsmarknad de senaste 25 åren, kommer närmast från Stockholmshem där han var vice VD. Han tillträder sin nya tjänst den 12 januari 2015.

Förbo AB vill höja hyran med upp till 20 procent

2014-12-15 09:08 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige 750 hushåll hos kommunägda bostadsbolaget Förbo riskerar rejält höjda hyror nästa år. Bolaget anser att dessa lägenheter har för låg hyra i jämförelse med likvärdiga fastigheter och kräver höjningar på mellan 10-20 procent.

2014-12-11 07:45 CET Hyresgästföreningen region Mitt Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Karlstads Bostads AB (KBAB) är klar. Hyran höjs i snitt med 0,75 procent från den 1 januari 2015. En hyresdifferentiering har förhandlats fram med ett spann mellan 0 till 1,5 procents höjning.

2014-12-10 12:01 CET Hyresgästföreningen region Mitt Årets hyresförhandling mellan Hyresgästföreningen och Kopparstaden i Falun är klara. Hyran höjs med i snitt 1,1 procent från och med 1 januari 2015. Det innebär 11,03 kronor per kvm och blir en höjning med 55 kronor i månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter.

2014-12-09 14:26 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresgästföreningen och kommunala bostadsbolaget i Avesta, Gamla Byn, har kommit överens om hyreshöjning för 2015. Hyran höjs i snitt med 0,7 procent, vilket innebär 6,53 kr per kvadratmeter. För en lägenhet på 60 kvadratmeter innebär det cirka 32 kronor i månaden i hyreshöjning.

2014-12-04 08:30 CET Hyresgästföreningen region Mitt Hyresgästföreningen och Karlskogahem har enats om en hyreshöjning 2015 på 0,65% i snitt. Det är den lägsta hyreshöjningen i länet hittills. Hyresgästföreningen berömmer Karlskogahem för sitt långsiktiga arbete med hyresättningen i kommunen.