Pressmeddelanden

Ny förhandlingschef hos Fastighetsägarna GFR

2014-10-21 08:30 CEST Fastighetsägarna GFR Den 1 november börjar Henrik Loveby som förhandlingschef på Fastighetsägarna GFR. Han får därmed det övergripande ansvaret i hyresförhandlingarna för 140 000 lägenheter. Tjänsten är ny och innebär en satsning på Fastighetsägarnas förhandlingsarbete som syftar till en bättre fungerande hyresmarknad och ökad nybyggnation.

2014-10-19 12:28 CEST Hyresgästföreningen region Mitt På Hyresgästföreningen Region Mitts måldialog 2014-10-19 i Borlänge antog mötet ett öppet brev riktat till nyvalde bostadsministern Mehmet Kaplan (Mp). På måldialogen träffas 150 aktiva hyresgäster med förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen Region Mitt. Det öppna brev som måldialog antog, mejlades på söndagen till Mehmet Kaplan och bifogas härmed.

Rekordhögt hyreskrav från Varbergs Bostad

2014-10-06 08:56 CEST Hyresgästföreningen Region västra Sverige Varbergs Bostad vill höja hyrorna med hela 5,9 procent från årsskiftet. Bolaget motiverar sitt skyhöga krav med att hyrorna i Varberg är för låga.

2014-09-30 12:05 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de årliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen. Men Hyresgästföreningen reagerar på kraven på hyreshöjningar. - Den finns starka skäl till en mycket återhållsam hyresjustering, säger Mårten Gulin, förhandlingschef.

2014-05-02 12:07 CEST Fastighetsägarna Stockholm I dag den 2 maj har Svea Hovrätt avslagit Fastighetsägarna Stockholms yrkande att lägesfaktorn ska få större genomslag vid hyressättning. Domen visar att 2011-årshyresreform är tandlös, säger chefsjurist Marie Öhrström.

2014-04-17 10:00 CEST Hyresgästföreningen Aros-Gävle Den segdragna konflikten mellan hyresvärden Sh bygg och Hyresgästföreningen om hyrorna i en fastighet på S:t Larsgatan i centrala Uppsala har nu avgjorts. Detta efter förlikningsförhandlingar i hyresnämnden. Sh bygg får nöja sig med hyreshöjningar för 2013 och 2014 med 4,8 procent.

Läget i hyresförhandlingarna 31 mars: 1,4 miljarder sparade åt landets hyresgäster

2014-03-31 12:03 CEST Hyresgästföreningen Knappt 90 procent av hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och kommunala bostadsföretag är nu klara, med en genomsnittlig höjning på 1,62%. Från början yrkade företagen på höjningar på i genomsnitt 2,77 %. Men genom ett bra förhandlingsarbete har Hyresgästföreningen nästan halverat dessa nivåer. Det betyder att Hyresgästföreningen har lyckats spara 1,4 miljarder åt landets hyresgäster.

Årets hyresförhandlingar snart avslutade: 1,4 miljarder kronor sparade åt landets tre miljoner hyresgäster

2014-03-20 09:02 CET Hyresgästföreningen Drygt 81 procent av hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och kommunala bostadsföretag är klara, med en genomsnittlig höjning på 1,60%. Från början yrkade företagen på höjningar på i genomsnitt 2,80 %. Men genom ett bra förhandlingsarbete har Hyresgästföreningen nästan halverat dessa nivåer. Det betyder att Hyresgästföreningen har lyckats spara 1,4 miljarder åt landets hyresgäster.

NCC bryter löfte om rimliga hyror

2014-03-14 07:00 CET Hyresgästföreningen Aros-Gävle Byggbolaget lovade kommunen att de skulle försöka bygga billiga hyresrätter. Nu riskerar NCC:s lägenheter på Öster Mälarstrand bli Västerås dyraste.

Hyran klar för 45 000 lägenheter i Göteborgsregionen

2014-03-10 11:00 CET Fastighetsägarna GFR Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om årets hyror i Göteborgregionen. De nya hyrorna gäller för omkring 45 000 lägenheter i de privata fastighetsföretagen och innebär höjningar på upp till tre procent.