Pressmeddelanden

2014-04-22 12:24 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Östergötlands län: Ett rum och kök – 12 månader Två rum och kök – 16 månader Tre rum och kök – 16 månader Fyra rum och kök – 18 månader

2014-04-22 12:18 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Kronobergs län: Ett rum och kök – 5 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 10 månader Fyra rum och kök – 16 månader

2014-04-22 12:13 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Kalmars län: Ett rum och kök – 20 månader Två rum och kök – 15 månader Tre rum och kök – 16 månader Fyra rum och kök – 26 månader

2014-04-22 12:09 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Blekinges län: Ett rum och kök – 4 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 13 månader Fyra rum och kök – 20 månader

2014-04-22 12:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Blekinges län: Ett rum och kök – 4 månader Två rum och kök – 6 månader Tre rum och kök – 13 månader Fyra rum och kök – 20 månader

2014-04-22 11:59 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Kömånader i snitt i de allmännyttiga bolagen i Gotlands län: Ett rum och kök – 30 månader Två rum och kök – 42 månader Tre rum och kök – 36 månader Fyra rum och kök – 42 månader

2014-04-22 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Den 23 april inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen i en fastighet på Sigtunagatan 12 i Malmö. Fastigheten ägs av Centrumbostäder.

2014-04-14 14:55 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Färsk statistik från Statistiska centralbyrån, beställd av DN, visar att det råder stor brist på bostäder i växande kommuner. En av dessa är Växjö, där det redan har byggts 2 006 bostäder för lite och det lär bara bli värre eftersom fler vill flytta hit eller flytta hemifrån.

Kablarns vad många nya hyresrätter

2014-04-08 15:05 CEST Familjebostäder Gammal industribebyggelse ska bli moderna stadskvarter. Familjebostäder bygger 600 hyresrätter med promenadavstånd till Älvsjö centrum.

2014-04-03 14:49 CEST Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen har tagit emot en begäran från Luleås kommunala bostadsbolag, Lulebo AB, om att få höja hyrorna. Lulebo vill höja hyrorna från och med den första juni med 2,71 procent. Vilket skulle innebära att Lulebo ökar sina hyresintäkter med 16 miljoner kronor.