Pressmeddelanden

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Kirunabostäder har strandat

2015-01-28 09:54 CET Hyresgästföreningen region Norrland Kirunabostäder har krävt att få höja hyrorna med 3,6 procent från den första januari. Det högsta hyreskravet i årets förhandlingar hos de kommunala bostadsbolagen i Norrbotten. Det kan inte Hyresgästföreningen gå med på.

Matavfallskampen – hur går det för Stureby och Svedmyra?

2015-01-28 08:00 CET Familjebostäder Efter 10 veckors Matavfallskamp har hyresgästerna i de två områdena tillsammans sorterat ut 3270 kg matavfall.

Projekttävling om nya hyresrätter i Älvsjöstaden

2015-01-27 15:23 CET Familjebostäder Älvsjöstaden blir en ny årsring i stadsväven runt Älvsjö centrum. Den tredje detaljplanen innefattar minst 400 nya hyresrätter på det som tidigare varit LM Ericssons verksamhetsområde. För att hitta nya, spännande sätt att ta till vara områdets kvaliteter arrangerar Familjebostäder och Sveriges Arkitekter en projekttävling.

2015-01-22 08:37 CET Hyresgästföreningen region Sydost Det lönar sig att vara medlem i Hyresgästföreningen. Under 2014 drog Hyresgästföreningen region Sydost in 1,2 miljoner kronor till sina medlemmar genom framgångar i hyrestvister.

2015-01-13 08:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Den 1 februari 2015 höjs hyran för Sjöbohems hyresgäster med 1,75 procent.

2015-01-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Österlenhem har begärt förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2015 och 2016. Österlenhem vill ha ett tvåårsavtal och vill förhandla om att genomföra höjningar både från 1 april 2015 och från 1 april 2016.

2015-01-07 15:53 CET Hyresgästföreningen region Sydost AB Gislavedshus och Hyresgästföreningen är överens om att hyrorna höjs med 1,35 procent från den 1 april 2015.

Myten om att hyresgäster bor för stort krossad - Så bor stockholmare

2014-12-30 15:00 CET Hyresgästföreningen Med ny data från SCB:s lägenhetsregister kan vi för första gången på 24 år få en heltäckande och tillförlitlig bild av hur stockholmarna bor. Statistiken visar att boendetätheten i Stockholms stad som helhet är högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegment. Tvärtemot många debattörers påståenden. Det visar en rapport Hyresgästföreningen har tagit fram kring hur stockholmare bor.

2014-12-22 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne En hyresgäst i Malmö som under en längre tid haft problem med sin ventilation fick med hjälp av Hyresgästföreningen igenom 25 000 kronor i ersättning av sin hyresvärd.

2014-12-21 12:26 CET Hyresgästföreningen region Stockholm Under 2013 kunde en privat fastighetsägare i Stockholm tjäna 20 400 kronor i snitt per lägenhet. Det var synnerligen lönsamt att äga och förvalta hyreshus i Stockholmsregionen under detta år, visar en ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm. I rapporten analyseras 15 privata fastighetsföretag som var helt eller delvis verksamma i Stockholmsregionen under 2013.