Pressmeddelanden

2014-11-21 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Än en gång planerar majoriteten i Malmös kommunfullmäktige att ta pengar från MKB för att finansiera den kommunala verksamheten. Malmö stads budget för 2015 bygger på att MKB och dess hyresgäster bidrar med 30 miljoner kronor.

2014-11-18 14:41 CET Hyresgästföreningen region Sydost Mjölby kommun bygger alldeles för lite bostäder, framförallt hyresrätter. Bostadsbristen och den ökande bostadsbristen kommer hämma utvecklingen för Mjölby. Vart ska de 274 stycken 15-åringarna flytta framöver?

Matavfallskampen rullar vidare

2014-11-17 16:51 CET Familjebostäder Rom, Casablanca eller kanske New Delhi. Hur långt kommer Stureby och Svedmyra på cirka 3 månader?

2014-11-17 16:01 CET Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de senaste åren. Vår målsättning med rapporten är att ta itu med myter och vanföreställningar om hyrorna i Stockholm. Därför publicerar vi sammanställningar från Hyresgästföreningens databas, som ett kunskapsunderlag för en bättre och mer konstruktiv debatt om vad hyran är och bör vara.

2014-11-14 09:08 CET Hyresgästföreningen region Sydost För en genomsnittlig trerumslägenhet får man i Mörbylånga varje månad betala 2 230 kronor för avgifter och taxor. Det är dyrast i hela Sverige. På ett år blir det 26 760 kronor.

2014-11-14 09:03 CET Hyresgästföreningen region Sydost För en genomsnittlig trerumslägenhet får man i Ödeshög varje månad betala 425 kronor mer än i Linköping för avgifter och taxor. På ett år blir det 5 103 kronor.

2014-11-14 09:00 CET Hyresgästföreningen region Sydost För en genomsnittlig trerumslägenhet får man i Aneby varje månad betala 545 kronor mer än i Jönköping för avgifter och taxor. På ett år blir det 6 540 kronor.

2014-11-14 08:57 CET Hyresgästföreningen region Sydost För en genomsnittlig trerumslägenhet får man i Lessebo varje månad betala 741 kronor mer än i Ljungby för avgifter och taxor. På ett år blir det 8 895 kronor.

2014-11-14 08:54 CET Hyresgästföreningen region Sydost Priserna för avgifter och taxor i Gotlands län har höjts med 3,1 procent det senaste året. Det är betydligt mer än snittet för landet som är på 2,1 procent.

2014-11-14 08:51 CET Hyresgästföreningen region Sydost För en genomsnittlig trerumslägenhet får man i Karlskrona varje månad betala 502 kronor mer än i Karlshamn för taxor och avgifter. På ett år blir det 6 024 kronor.