Pressmeddelanden

2015-05-25 11:07 CEST Saxborn Fastigheter Den 1 juli 2015 kommer Saxborn Fastigheter genomgå en omorganisation, vilket innebär att fastighetsbeståndet fortsatt ägs av Saxborn Fastigheter men framöver förvaltas av Opalen FastighetsFörvaltning AB.

2015-05-21 09:11 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-05-05 08:00 CEST Familjebostäder Nu är hyresöverenskommelsen för 2015 mellan Familjebostäder och Hyresgästföreningen klar. Årets överenskommelse ger bolagets hyresgäster en hyreshöjning om 1,15 procent från och med den 1 juni.

2015-05-04 09:19 CEST Hyresgästföreningen region Stockholm Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Huge fastigheter är avslutade. Hyrorna höjs med 1,1 procent från 1 mars 2015. Huge fastigheter hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning om 2–4 procent från 1 januari, beroende på fastighetens läge i kommunen.

2015-04-30 13:30 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne 1806. Det är antalet personer som protesterar mot att kommunledningen i Malmö tar 30 miljoner från MKB, en summa som motsvarar hela årets hyreshöjning och mer därtill. Idag lämnade Hyresgästföreningen över protesterna till kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) på Stadshuset.

2015-04-28 14:13 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-04-21 17:21 CEST Familjebostäder Anette Sand tillträder i oktober som ny VD för Familjebostäder. Anette kommer närmast från rollen som VD på Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg.

2015-04-20 13:31 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

Beslut om kameraövervakning av Hulta torg överklagas

2015-04-15 15:03 CEST AB Bostäder i Borås ​Länsstyrelsen har i beslut den 30 mars endast delvis bifallit AB Bostäders ansökan om tillstånd för kameraövervakning. AB Bostäder sökte för totalt åtta kameror för att täcka ytorna framför och bakom torget. Länsstyrelsen ger endast tillstånd för fyra kameror på baksidan av torget under tiden 21.00-07.00. Länsstyrelsens beslut överklagas nu till Förvaltningsrätten.

2015-04-14 15:54 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Mjölby kommun anser att det räcker att bygga 7,5 hyresrätter om året. Kommunen har i dag 266 stycken 15-åringar och 277 stycken 16-åringar. Var ska de bo framöver?