Pressmeddelanden

2014-12-21 12:26 CET Hyresgästföreningen region Stockholm Under 2013 kunde en privat fastighetsägare i Stockholm tjäna 21 450 kronor i snitt per lägenhet. Det var synnerligen lönsamt att äga och förvalta hyreshus i Stockholmsregionen under detta år, visar en ny rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm. I rapporten analyseras 15 privata fastighetsföretag som var helt eller delvis verksamma i Stockholmsregionen under 2013.

2014-12-17 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Den 1 januari 2015 höjs hyran för Simrishamnsbostäders hyres-gäster med 1,5 procent.

Tornstaden köper mark av Förbo - bygger radhus på Säteriet i Mölnlycke

2014-12-12 10:15 CET Förbo Det blir företaget Tornstaden som köper mark av bostadsföretaget Förbo i norra delen av området Säteriet, Mölnlycke. Där kommer de att bygga ett 40-tal radhus som bostadsrätter.

2014-12-11 19:41 CET Hyresgästföreningen region Sydost Det tycks inte ha någon betydelse vilka partier som bildar majoritet i kommunerna. Vill man ta hyresgästernas pengar hittar man ett sätt att göra det, genom att hitta kryphål i lagen, rejält utanför vad som är rimligt moraliskt. Växjö och Norrköping har använt olika modeller för värdeöverföring från sina bostadsbolag till kommunen men syftet är detsamma.

2014-12-08 10:45 CET Hyresgästföreningen region Sydost Hyrorna hos Hultsfreds Bostäder höjs med 11.75 kronor per kvadratmeter och år, vilket motsvarar cirka 1,6 procent i genomsnitt. Höjningen gäller från och med 1 januari. Inför förhandlingen hade bolaget begärt en hyreshöjning med fyra procent.

2014-12-02 18:23 CET Hyresgästföreningen region Sydost Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hyreshöjningar på upp till 60 procent är inte ovanligt.

2014-11-21 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Än en gång planerar majoriteten i Malmös kommunfullmäktige att ta pengar från MKB för att finansiera den kommunala verksamheten. Malmö stads budget för 2015 bygger på att MKB och dess hyresgäster bidrar med 30 miljoner kronor.

2014-11-18 14:41 CET Hyresgästföreningen region Sydost Mjölby kommun bygger alldeles för lite bostäder, framförallt hyresrätter. Bostadsbristen och den ökande bostadsbristen kommer hämma utvecklingen för Mjölby. Vart ska de 274 stycken 15-åringarna flytta framöver?

Matavfallskampen rullar vidare

2014-11-17 16:51 CET Familjebostäder Rom, Casablanca eller kanske New Delhi. Hur långt kommer Stureby och Svedmyra på cirka 3 månader?

2014-11-17 16:01 CET Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de senaste åren. Vår målsättning med rapporten är att ta itu med myter och vanföreställningar om hyrorna i Stockholm. Därför publicerar vi sammanställningar från Hyresgästföreningens databas, som ett kunskapsunderlag för en bättre och mer konstruktiv debatt om vad hyran är och bör vara.