Pressmeddelanden

2015-09-03 13:31 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Räntorna är fortsatt rekordlåga och samhällsekonomin i stort är stabil. Det är alltså med ett bättre utgångsläge än på mycket länge som vi nu inleder arbetet med att fastställa nästa års hyror i förhandlingar med fastighetsägare runt om i landet.

2015-09-03 10:03 CEST Hyresgästföreningen region Stockholm Inför årets hyresförhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm noggrant analyserat samhällsekonomin och bostadsbolagens ekonomi. Det har aldrig har varit mer lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns alltså all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

2015-09-02 13:00 CEST Hyresgästföreningen region Stockholm En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm visar att extrem trångboddhet är vanligare bland hyresgäster än bland boende i andra boendeformer. – Rapporten visar med skrämmande tydlighet att hyresgäster är betydligt mer trångbodda än hushåll i andra boendeformer. Det mest oroande är att detta främst drabbar barnen, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-08-26 09:00 CEST Hyresgästföreningen region Sydost

2015-07-27 10:05 CEST Hyresgästföreningen region Sydost I Kalmar län finns det kommuner som inser det akuta problemet med bostadsbristen och försöker hålla uppe byggnadstakten. Tyvärr finns det också kommuner som inte gör det.