Pressmeddelanden

2015-03-20 12:20 CET Hyresgästföreningen region Sydost I Östergötland är det enorm bostadsbrist. Främst gäller det Norrköping och Linköping men de flesta mindre kommunerna har också behov av ökat byggande. Mjölby är en av dessa kommuner, som visserligen är en mindre kommun men relativt sett är bostadsbristen minst lika besvärlig.

2015-03-20 12:04 CET Hyresgästföreningen region Sydost I Jönköpings län dras Jönköping sedan lång tid med en jättestor bostadsbrist och såväl studenter som andra har svårigheter att lösa sin bostadssituation. Här har kommunen inte alls arbetat tillräckligt hårt för att lösa situationen och jag hoppas på en klarare insikt om problemet och bättre handlingskraft.

2015-03-20 11:57 CET Hyresgästföreningen region Sydost I Kronoberg är behovet av bostäder skriande i framför allt Växjö, där inte minst studenterna ständigt ropar efter möjligheter till både sig själva men också till Växjöbor i övrigt. Även i flera mindre kommuner är behovet av byggande stor, för att komma ifatt och för att skapa förutsättningar för tillväxt i framtiden.

2015-03-18 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Kommunledningen tar 30 miljoner från MKB. Det motsvarar hela årets hyreshöjning och mer därtill.

Italienskt i Matavfallskampen

2015-03-11 14:16 CET Familjebostäder Mätperioden för Familjebostäders hyresgäster i Stureby och Svedmyra är nu avslutad efter cirka 16 veckor. Totalt 5,5 ton matavfall sorterades ut – en ökning om drygt 120 procent.

2015-02-26 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne En hyresgäst i Malmö fick ett skadeståndskrav på 27 000 kronor när han flyttade ut från sin lägenhet. Genom Hyresgästföreningen fick hyresgästen hjälp att bestrida kravet och det sänktes till 10 800 kronor.

Lägsta hyreshöjningarna på många år i Jämtland

2015-02-26 08:15 CET Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen konstaterar att 2015 års hyreshöjningar i Jämtland blev ovanligt måttliga. De lägsta på många år. Ett flertal av de kommunala bostadsbolagen höjer hyrorna med 1 procent eller mindre och snittet i länet ligger på 0,94 procent.

2015-02-19 17:19 CET Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen och AB Bostaden har tecknat en uppgörelse om en hyreshöjning på 1,25 procent. Huvudorsaken till hyreshöjningen är det ökade underhållet. "Vi har hela tiden hoppats på ett regeringsbeslut på subventioner och skattelättnader för underhåll i likhet till det som finns för villa- och bostadsrättsägare. Men ännu har vi inte sett något sådant", säger Hans-Urban Strand, förhandlare.

2015-02-18 17:32 CET Hyresgästföreningen region Sydost ​Hyresgästföreningen har under veckan träffat de politiska partierna i regionfullmäktige för att diskutera bostadsfrågan.Vi vill därför tillsammans ge vår bild av hur det ser ut och de olika partierna kan berätta om sina lösningar på bostadsbristen.

2015-02-18 12:41 CET Hyresgästföreningen region Norrland Den centrala Hyresmarknadskommittén, HMK, har nu beslutat om hur stor hyreshöjningen för Kirunabostäders hyresgäster blir. Detta efter att parterna inte kunnat komma överens. HMK sänker Kirunabostäders krav från 3,6 procent till 1,27 procent.