Kontaktpersoner

Joakim Lund

Hyresgästföreningen region södra Skåne Joakim Lund, chef för förhandlingsenheten på Hyresgästföreningen, region södra Skåne

Nan Kinnander

Hyresgästföreningen region södra Skåne Nan Kinnander, chef för juridiska enheten på Hyresgästföreningen, region södra Skåne

Susanna Melanchta

Hyresgästföreningen region södra Skåne Jag hjälper dig komma i kontakt med rätt person inom Hyresgästföreningen, södra Skåne.

Anna Saxborn

Saxborn Fastigheter

Anneli Philipson
Heléne Lilja
Lillemor Göranson