Nyheter

Lösningen - Våga tänk mindre!

2015-03-27 10:38 CET Concent AB Många rapporter de senaste åren visar på svårigheter med att bygga och investera i hyresbostäder. Skälen till att det är svårt att finna investerare är många trots enorm efterfrågan på hyresrätter och orimligt långa bostadsköer i de flesta tillväxtorter. Flera bedömare anser, trots möjligheter med presumtionshyror, att det inte går att få ut tillräckliga vinster på investeringar i hyresbostäder.

Einar Mattssons nytänkande ger nöjdare hyresgäster

2015-03-23 14:30 CET Einar Mattsson ​I ett klassiskt 50-talshus har ett fasadbyte och en stamrenovering genomförts. Med respekt för de boende i de olika byggfaserna, med gemensamma möten för hyresgäster och hantverkare, och genom att ständig informera vad som händer nu och vad som ska hända framöver, så har de boendes nöjdhet över Einar Mattsson som hyresvärd ökat.

Concent söker fastighetsutvecklare

2015-03-05 16:44 CET Concent AB Concent är i ett spännande läge med ett flertal bostadsprojekt på gång i Stockholmsområdet. Vi har som ambition att de närmaste åren uppföra 3 000 nya bostäder i egen regi och behöver nu stärka vår organisation med fler medarbetare inom verksamhetsområdet Fastighetsutveckling.

Bostadsbolaget om rökfria hyresrätter

2015-02-27 13:29 CET Bostadsbolaget Sedan 2012 erbjuder Bostadsbolaget ett helt rökfritt boende i Eriksberg. Även bolagets studentbostäder är rökfria.

Ytterligare 173 bostäder i Hagastaden till Einar Mattsson

2015-02-03 06:31 CET Einar Mattsson Einar Mattsson Projekt AB har fått klartecken att utveckla ytterligare 173 nya bostäder i Hagastaden. Bostäderna kommer ligga i kvarter 5, ”Analysen”. 86 av bostäderna kommer bli hyresrätter och 87 bostadsrätter. Sedan tidigare har exploateringsnämnden godkänt en överenskommelse för Einar Mattsons utveckling av 280 nya bostäder i kvarter två, ”Cellen".

Einar Mattsson bygger 110 studentlägenheter i Bromma

2015-01-27 18:01 CET Einar Mattsson Einar Mattsson Byggnads AB fått förtroendet att bygga 110 studentlägenheter åt Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad och projekteringen är igång.Redan under våren kommer man att påbörja markarbeten.

​Einar Mattsson bygger 100 hyreslägenheter år SKB

2015-01-27 17:58 CET Einar Mattsson Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) har valt Einar Mattsson Byggnads AB för att uppföra 100 nya hyreslägenheter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad där markarbeten och arbete med grundplattan har påbörjats av tidigare entreprenör. Under februari kommer Einar Mattsson Byggnads AB att påbörja stomresningen.

2014-11-24 18:48 CET RO-Gruppen AB Nya kooperativa hyresrätter kan komma att byggas i Borås. RO-gruppen söker om markanvisning på två platser, och dessutom i både Dalsjöfors och Fristad.

Einar Mattsson samverkar för ett tryggare boende

2014-11-13 10:05 CET Einar Mattsson ​Under den nationella dialogdagen om det urbana utvecklingsarbetet som pågått i nio kommuner och 15 stadsdelar under tre år kommer Polisen i Stockholms län prata om de olika projekt Polisen haft i olika stadsdelar, däribland Hjulstasatsningen där Einar Mattsson deltagit. De är en arbetsmetod för vilken Einar Mattsson också fått Stockholm stads Trygghetspris.

Einar Mattsson prisas för innovativt hållbarhetsarbete

2014-11-11 11:11 CET Einar Mattsson Einar Mattsson har tilldelats priset för innovativt hållbarhetsarbete i samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst. Priset togs emot av Björn Schenholm Ristborg, gruppchef på förvaltning Einar Mattsson Byggnads AB, på Sweden Green Building Councils hållbarhetskonferens den 10 november. Priset delades ut av Stockholm stads fullmäktigeordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach.