Nyheter

2015-07-02 09:01 CEST Bostadsbolaget Yrkesroll med fokus på att bygga relationer banar väg till trygghet och gemenskap i bostadsområde. Bostadsbolaget områdesvärd får pris för sin drivkraft och sitt arbetssätt.

Einar Mattsson i Almedalen – alla har ansvar för samhällsutvecklingen

2015-06-29 13:33 CEST Einar Mattsson För fjärde året i rad är Einar Mattsson partner till Business Arena Almedalen som samlar fastighetsbranschens debatter och seminarier på restaurang Burmeister under hela veckan. Einar Mattsson har varit verksamma på bostadsmarknaden i 80 år och är idag Stockholm stads största privata ägare av hyresbostäder.

Nya bostäder som folk har råd med

2015-05-22 16:11 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Malmö är en stad i utveckling och en stad som växer i snabb takt, om mindre än 20 år förväntas vi vara närmare 100 000 fler Malmöbor. Bostadsförsörjningen är en nyckelfråga för Malmös utveckling och staden har höga ambitioner. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets budget för Malmö stad för 2016 finns ett bostadspaket som syftar till att öka takten i byggandet.

Nu öppnar Bostadsbolaget sitt andra trygghetsboende

2015-05-07 08:03 CEST Bostadsbolaget Trygghet och gemenskap är viktigt genom hela livet, inte minst när man blir äldre. Det har Bostadsbolaget tagit fasta på och inviger i dagarna det nya trygghetsboendet i Rannebergen.

Norbeck förstärker Einar Mattssons energigrupp

2015-04-29 05:30 CEST Einar Mattsson Karolina Norbeck blir ny gruppchef för Einar Mattsson Byggnads AB:s energigrupp som finns inom affärsområdet förvaltning. Rekryteringen av Karolina Norbeck är en strategisk förstärkning av det befintliga energierbjudandet som riktar sig till Einar Mattssons cirka 40 förvaltningskunder. Karolina Norbeck tillträder sin nya tjänst den 4 maj.

​Manifestation med Einar Mattsson i Hjulsta

2015-04-10 10:53 CEST Einar Mattsson Lördagen den 11 april klockan 12.00–14.00 arrangerar Einar Mattsson sin andra manifestation mot störande mopedkörningar i Hjulsta. Manifestationen arrangeras även den här gången tillsammans med de boende och med andra aktörer som stadsdelsförvaltningen, hyresgästföreningen och polisen.

Ny chef för Fastighetsutveckling

2015-04-08 11:53 CEST Bostadsbolaget Camilla Hallquist är sedan 1 april ny chef för avdelningen Fastighetsutveckling på Bostadsbolaget.

​En missriktad åtgärd för ett vällovligt syfte

2015-04-01 10:10 CEST Einar Mattsson Målet med regeringens åtgärder bör vara att få till en fungerande bostadsmarknad där köparen och hyresgästen står i centrum. Regeringens investeringsstimulans är en vällovlig men missriktad åtgärd som på sikt riskerar att hämma bostadsmarknadens funktion och öka kostnaderna för nybyggnation.

Lösningen - Våga tänk mindre!

2015-03-27 10:38 CET Concent AB Många rapporter de senaste åren visar på svårigheter med att bygga och investera i hyresbostäder. Skälen till att det är svårt att finna investerare är många trots enorm efterfrågan på hyresrätter och orimligt långa bostadsköer i de flesta tillväxtorter. Flera bedömare anser, trots möjligheter med presumtionshyror, att det inte går att få ut tillräckliga vinster på investeringar i hyresbostäder.

Einar Mattssons nytänkande ger nöjdare hyresgäster

2015-03-23 14:30 CET Einar Mattsson ​I ett klassiskt 50-talshus har ett fasadbyte och en stamrenovering genomförts. Med respekt för de boende i de olika byggfaserna, med gemensamma möten för hyresgäster och hantverkare, och genom att ständig informera vad som händer nu och vad som ska hända framöver, så har de boendes nöjdhet över Einar Mattsson som hyresvärd ökat.