Pressmeddelanden

Samarbetet med den idéburna sektorn fördjupas

2018-09-07 12:09 CEST
Det rödgröna styret i Region Skåne vill öka och formalisera samarbetet med den idéburna...

Bräcke diakoni deltar i dialogmöte med civilministern

2017-04-03 13:14 CEST
Bräcke diakoni har blivit inbjudna av civilministern att delta i det andra av fyra dial...

Ersta diakoni blir starkare och når utanför Stockholm med förvärvet av HSB Omsorg

Ersta diakoni blir starkare och når utanför Stockholm med förvärvet av HSB Omsorg

2016-12-01 10:00 CET
Ersta diakoni förvärvar vård- och omsorgsföretaget HSB Omsorg. Transaktionen stärker yt...

Möte om idéburet utvecklingscentrum

2016-01-22 13:05 CET
Linköpings kommun och föreningar i Linköping träffas för att diskutera förutsättningarn...

Överblick: idéburna verksamheters insatser för flyktingmottagning

2015-10-12 11:56 CEST
Famna har gjort en enkät bland sina medlemmar för att kartlägga i vilken omfattning de ...

Ulrika Stuart Hamilton ny generalsekreterare för Famna

2015-06-29 06:58 CEST
Ulrika Stuart Hamilton blir ny generalsekreterare på Famna i augusti. Hon kommer närmas...

Ny portal samlar all föreningsinformation

2014-11-13 12:52 CET
Aktuell information för dem som redan är aktiva inom föreningslivet. Men också lätt att...

Satsning på samarbete med föreningslivet inom etableringen av nyanlända flyktingar

2014-10-24 07:17 CEST
Genom projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) vill nu Region Skåne, Länsstyrelsen...

Beslutsmeddelande - Famnas testbädd beviljad av Vinnova

2014-10-06 16:42 CEST
Vinnova har beslutat att bevilja Famnas projekt Testbädd för personcentrerad vård och s...

Pressinformation från regionfullmäktiges sammanträde 23 sep 2014

2014-09-23 14:46 CEST
Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som beh...