Pressmeddelanden

2014-02-06 08:25 CET Deloitte Detaljhandeln blir allt mer internationell. Europeiska detaljister har nu 40 procent av sin omsättning utanför hemmamarknaden. E-handeln i Europa och USA tar också ett rejält kliv framåt med nästan 30 procent från tidigare relativt blygsamma nivåer. Det visar den årliga rapporten Global Powers of Retailing från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

2014-02-04 18:02 CET Fältbiologerna Fältbiologerna och Skydda Skogen har i flera år kritiserat IKEA:s/Swedwoods avverkningar av Europas sista urskogar i ryska Karelen, bl.a genom landsomfattande aktioner som riktade sig mot IKEA:s varuhus. Idag har vi fått rätt, då FSC tagit beslut om att dra tillbaka sin certifiering för Swedwoods skogsbruk i Karelen. IKEA ljuger för sina konsumenter om sitt hållbara skogsbruk.

2014-02-04 11:01 CET FN:s flyktingorgan UNHCR Bristen på ljus efter solnedgången kan göra enkla vardagssysslor som toalettbesök, matlagning och läxläsning svåra och farliga i världens flyktingläger. Särskilt kvinnor och barn är hårt utsatta. Därför donerar IKEA Foundation 1 euro till FN:s flyktingorgan UNHCR för varje LEDARE (LED-lampa) som säljs på IKEA varuhusen mellan den 3 februari och 29 mars.

Mycket kläder och för lite förvaring

2014-02-03 13:42 CET IKEA SVERIGE Dåligt med plats, avsaknad av överblick och för mycket kläder. Dessa är de främsta anledningarna till missnöje kring garderober och klädförvaring i Sverige . Svenskarna är samtidigt duktiga på att skapa ny plats och 7 av 10 rensar garderoben minst en gång om året. Nya KOMPLEMENT skapar möjligheter till smartare förvaring och en bättre överblick, men lämnar rensandet till kunden.

IKEA bidrar med hållbart ljus i mörkret i UNHCR:s flyktingläger

2014-02-03 08:00 CET IKEA SVERIGE Bristen på ljus efter solnedgången kan göra enkla vardagssysslor som toalettbesök, matlagning och läxläsning svåra och farliga i världens flyktingläger. Särskilt kvinnor och barn är hårt utsatta. Därför donerar IKEA Foundation 1 euro till FN:s flyktingorgan UNHCR för varje LEDARE (LED-lampa) som säljs på IKEA varuhusen mellan den 3 februari och 29 mars.

VÅ 2013: Ett bra år för IKEA Gruppen – hushållens konsumtion återhämtar sig på flera marknader

2014-01-28 09:00 CET IKEA SVERIGE Årets resultat för IKEA Gruppen ökade med 3,1 procent till 3,3 miljarder euro för räkenskapsåret 2013, och marknadsläget fortsatte att förbättras med stark tillväxt i Kina, Ryssland och USA.

IKEA Gruppen publicerar hållbarhetsrapport för VÅ 2013

2014-01-28 08:59 CET IKEA SVERIGE IKEA Gruppens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret (VÅ*) 2013, som presenteras idag, visar en stark utveckling i enlighet med hållbarhetsstrategin People & Planet Positive och bygger vidare på företagets långa historia av arbete med hållbarhet. Detta är första året IKEA Gruppen redovisar utvecklingen mot den nya hållbarhetsstrategin.

IKEA och danska ArtRebels i BRÅKIG kollektion

2014-01-23 08:00 CET IKEA SVERIGE I samarbete med det danska designkollektivet ArtRebels lanserar IKEA den tillfälliga designkollektionen BRÅKIG. Ung skandinavisk design i en mix av dimmiga pastellfärger och grafiska mönster. Med kollektionen finns tapeter igen på IKEA varuhusen. BRÅKIG säljstartar den 7 februari.

Stina Honkamaa Bergfors ny styrelsemedlem i INGKA Holding

2014-01-03 08:00 CET IKEA SVERIGE Vid INGKA Holdings årsmöte i januari 2014, kommer Stina Honkamaa Bergfors föreslås som ny styrelsemedlem i INGKA Holding BV, IKEA Gruppens* moderbolag.

2013-12-19 08:00 CET IKEA SVERIGE Medarbetarna är IKEA Gruppens viktigaste tillgång och företaget strävar efter långsiktiga relationer med alla medarbetare som är så viktiga för dess framgång. Med lanseringen av Tack! - The IKEA Group Loyalty Programme, kommer medarbetare, efter en kvalificeringsperiod om fem på varandra följande verksamhetsår, få ett bidrag till sin pension.