Pressmeddelanden

Göteborg en europeisk förebild inom entreprenörskap

2012-10-24 14:43 CEST
Göteborgsregionen är en förebild för flera europeiska regioner i arbetet med att stötta...