Pressmeddelanden

2015-08-26 11:40 CEST Region Skåne Under sommaren har fyra patienter på Skånes universitetssjukhus, i Lund, smittats med vancomycinresistenta enterokocker (VRE), en resistent form av en vanligt förekommande tarmbakterie. Bakterien kan ge infektion hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Moderkakan skyddar fostret mot mammans immunförsvar

2015-02-19 15:52 CET Linköpings universitet (LiU) Den blivande mammans immunförsvar är ett dödligt hot mot fostret och måste därför försvagas under graviditeten. Helt nya forskningsrön visar nu att det är moderkakan som styr denna anpassning.

2015-01-15 13:08 CET Riksföreningen för ME-patienter En brittisk studie som påstås visa att patienter med ME/CFS, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom, kan förbättras med träning och KBT figurerar i svenska medier idag. Författarna hävdar även att patienterna är rädda för aktivitet. Studien får skarp kritik från både experter och patienter både i Sverige och utomlands.

2014-10-26 17:35 CET Riksföreningen för ME-patienter

Maria Faresjö tog emot pris från Kronprinsessan Victoria

2014-10-17 09:06 CEST Jönköping University Maria Faresjö, professor vid Hälsohögskolan, fick under torsdagen ta emot Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige. Kronprinsessan Victoria delade ut priset i samband med Barndiabetesfondens 25-årsjubileum.

2014-09-21 20:40 CEST Riksföreningen för ME-patienter

2014-06-09 13:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vid SLU bedrivs världsledande forskning om en typ av vita blodkroppar som kallas mastceller. SLU-forskarna Gunnar Pejler och Sara Wernersson har skrivit en översiktsartikel om mastcellens granula (sekretkorn) i den mycket välrenommerade tidskriften Nature Reviews Immunology.

Rök från vedeldning ger problem för både lungor och immunförsvar

2014-06-02 12:50 CEST Umeå universitet Exponering för rök från vedeldning kan orsaka en uttalad inflammation i luftrören med celleffekter som kan vara av betydelse för astma, KOL och lunginflammation. Det konstaterar Ala Muala i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet, den 5 juni.

2014-05-09 19:07 CEST Riksföreningen för ME-patienter

Kommunicerande bubblor skyddar fostret under graviditeten

2014-04-22 10:38 CEST Umeå universitet Små bubblor i form av så kallade exosomer skyddar fostret från att attackeras av mammans immunförsvar vid en graviditet. Det visar Ann-Christin Stenqvist i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 25 april.