Pressmeddelanden

Gammelänge kraftverk moderniseras

2012-06-20 09:26 CEST
Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat ...

Fortums Vårflodsprognos v 22

2012-05-28 10:35 CEST
Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vat...

Fortums Vårflodsprognos v 20-21

2012-05-18 09:15 CEST
Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vat...

Fortums Vårflodsprognos v 16

2012-04-16 10:13 CEST
Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vat...

Ett nytt varumärke för barnkläder – välkommen till trollens värld

2012-01-17 17:07 CET
Entreprenören Michael Delin fick en fin idé. Hans vision var att bygga ett nytt varu-mä...

Godkänd provtappning i Kattstrupeforsen

2010-07-20 16:02 CEST
Jämtkraft överträdde inga regler vid provtappningen i Kattstrupeforsen sommaren 2007. D...