Pressmeddelanden

2012-06-20 09:26 CEST Fortum Sverige AB Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat styrsystem och två av de tre aggregaten uppgraderas och renoveras. Projektet som kommer att sysselsätta 15 personer i snitt har redan påbörjats och ska vara helt klart under 2014.

2012-05-28 10:35 CEST Fortum Sverige AB Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

2012-05-18 09:15 CEST Fortum Sverige AB Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

2012-04-16 10:13 CEST Fortum Sverige AB Fortum går ut med veckoprognoser för vattenflöden i områden där företaget har del i vattenregleringen under den tid som vårfloden pågår. Underlaget till prognoserna kommer bland annat från SMHI och vattenregleringsföretagen.

2012-01-17 17:07 CET Liberix Entreprenören Michael Delin fick en fin idé. Hans vision var att bygga ett nytt varu-märke för barn som berättade en historia om nordiska troll och deras liv i storskogen. Till sin hjälp tog han den folkkära konstnären Rolf Lidbergs mysiga troll och designteamet Systrarna Kax. Resultatet blev det nya varumärket Buffbuff och den första kollektionen ”The Ranger”.

2010-07-20 16:02 CEST Jämtkraft AB Jämtkraft överträdde inga regler vid provtappningen i Kattstrupeforsen sommaren 2007. Den vattenmängd som släpptes fritt genom dammluckorna vid provtappningen för tre år sedan följde vattendomen eftersom Jämtkraft höll nivån mellan domens dämnings- och sänkningsgräns. Två månader innan provtappningen skickade Jämtkraft en anmälan till Länsstyrelsen i Jämtland.