Pressmeddelanden

​Individ- och familjenämnden föreslår att byta kundvalssystem inom hemtjänsten

2018-11-21 18:51 CET
I dagsläget tillämpas lagen om valfrihet (LOV) när det gäller utförare av hemtjänst. Nu...

Delårsrapport för individ- och familjenämnden

2018-09-26 15:29 CEST
Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på -9,1 miljoner kronor för perioden...

Föreningar som ger stöd får bidrag

2018-05-23 16:02 CEST
Individ- och familjenämnden delar ut 1 088 260 kronor till föreningar som arbetar med s...

Stödet till anhöriga ska bli bättre

2018-05-23 15:57 CEST
Stödet till anhöriga inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorgen ska bl...

Samverkan för tandvård till personer i social utsatthet

2018-04-25 16:26 CEST
Personer som befinner sig i social utsatthet ska få bättre möjligheter till tandvård. U...

Individ- och familjenämnden delar ut bidrag till föreningar

2018-01-24 16:55 CET
Individ- och familjenämnden delade ut 2 666 500 kronor till sociala föreningar för 2018...

Kommundelsnämnderna upphör

2014-05-26 15:49 CEST
Kommundelsnämnderna upphör den 30 november, enligt ett beslut i kommunfullmäktige om en...