Evenemang

2015-09-15 14:28 CEST Svenska Mässan Underhållsmässan är med över 30 års erfarenhet industrins viktigaste mötesplats kopplat till driftsäkerhet och underhåll. Mässan arrangeras vartannat år och är branschledande på den Skandinaviska marknaden. Besökarna representerar cirka 3500 företag som väljer Underhållsmässan för att träffa nya och etablerade leverantörskontakter, ta del av nyheter och byta erfarenheter.

Tid: 2016-03-08 - 2016-03-11
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

2015-09-15 16:15 CEST Svenska Mässan Nordens största mötesplats för den tillverkande industrin! Automation, processteknik och hållbara lösningar i världsklass, helhetslösningar med utrustningen på plats i produktionskedjan och kompetenshöjande och inspirerande seminarier. Här samlas branschen under tre kunskapsintensiva dagar. Nya mötesmöjligheter för lönsamma affärer.

Tid: 2016-10-04 - 2016-10-06
Plats: Svenska Mässan, Göteborg