Pressmeddelanden

2012-02-15 10:39 CET Svenska Mässan Två av våra politiska makthavare med personliga erfarenheter från mediescenen möts på Mediedagarna – Meg – den 8 mars. Ett samtal mellan två toppolitiker om strategier inför framtiden, den personliga infallsvinkeln och förmågan att medialisera sig och politikens idéer.