Pressmeddelanden

Vad är en valutakris och när inträffar den?

Vad är en valutakris och när inträffar den?

2018-12-07 06:00 CET
När valutan devalveras i förhållande till det internationella monetära systemet. Valuta...

Pressinbjudan: Centralbanker som utvecklingsaktörer

2017-01-18 07:35 CET
En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för att skapa tillväxt och välfärd och Rik...

Oförändrade ITP2-pensioner 2016

2015-11-05 09:00 CET
Alecta håller de förmånsbestämda pensionerna (ITP2) under utbetalning oförändrade under...

Frukostseminarium med vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Frukostseminarium med vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

2015-05-06 10:32 CEST
Almega bjuder in till frukostseminarium där vice Riksbankschef ​Cecilia Skingsley talar...

Ekonomisk uppgång ledd av USA, följs av Japan och Euroområdet

2014-06-26 10:01 CEST
Officiell marknadsvy från Deutsche Asset & Wealth Management och deras chief invest...

DeAWM - Ingen oro för inflation

2014-05-19 10:05 CEST
Officiell marknadsvy från Deutsche Asset & Wealth Management maj 2014 (på engelska)...

Historiskt seg återhämtning av ekonomin

2014-04-29 08:00 CEST
Almega räknar med en historiskt sett långdragen återhämtning i svensk ekonomi, vilket h...

Centralbanksreformer påverkar inte alltid inflationen

Centralbanksreformer påverkar inte alltid inflationen

2014-01-21 08:29 CET
Reformer som gjort centralbanker mer oberoende har inte påverkat inflationstakten i ind...

Konsumentprisindex (KPI), augusti 2013: Inflationstakten 0,1 procent

2013-09-12 09:47 CEST
Inflationstakten var 0,1 procent i augusti, vilket är oförändrat från juli. Från juli 2...

Konsumentprisindex (KPI), maj 2013: Inflationstakten -0,2 procent

2013-06-11 11:22 CEST
Inflationstakten var -0,2 procent i maj, vilket är en uppgång sedan april då den var -0...