Pressmeddelanden

Aktivitetshuset invigs i Hammarkullen

Aktivitetshuset invigs i Hammarkullen

2018-03-02 13:36 CET
Tisdagen den 6 mars klockan 17 är det dags för den officiella invigningen av Aktivitets...

Samarbete för ökat boinflytande

Samarbete för ökat boinflytande

2018-02-14 09:00 CET
Nu tar Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen ett samlat grepp kring trygghets- och tri...

Två miljoner kronor för fler unga röster i samhällsdebatten

2017-08-29 15:11 CEST
Organisationen Sveriges ungdomsråd har tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern startat...

Ungdomar arrangerar konferens om trygghet

Ungdomar arrangerar konferens om trygghet

2017-01-19 09:30 CET
​Den 23:e januari anordnar ungdomsrådet i stadsområde Söder en heldagskonferens på tema...

Hyresgästers inflytande vid ombyggnation endast symboliskt - beslut från Svea hovrätt

Hyresgästers inflytande vid ombyggnation endast symboliskt - beslut från Svea hovrätt

2016-04-21 08:30 CEST
Svea hovrätt har nu fattat beslut i ett principiellt viktigt mål som rör hyresgästers i...

​Nytt samarbete ska ge hyresgäster mer inflytande

​Nytt samarbete ska ge hyresgäster mer inflytande

2016-01-19 07:00 CET
Med en ny överenskommelse för ökat boinflytande vill Hyresgästföreningen och det allmän...

Den nya gång- och cykelbron i Eskilstuna föreslås få namnet Västerbron

2015-12-01 08:30 CET
En ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån kommer att stå hösten 2016.Namnberedningen f...

Ökat brukarinflytande i Psykiatri Skåne

2015-11-23 11:40 CET
Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vi...

Ökat brukarinflytande i Psykiatri Skåne

2015-11-23 11:28 CET
Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vi...

Borås unga under Lupp

2015-11-09 14:45 CET
​Borås Stad tar frågan om ungas livsvillkor på allvar. Som en grund för utvecklingsarbe...