Nyheter

Göteborg en världsstad år 2070

2015-07-08 16:20 CEST MTR Nordic Året är 2070 och Göteborg är navet i en skandinavisk arbetsmarknadsregion som omfattar 13 miljoner människor. Allt enligt visionen ”Göteborg 2070”, som presenteras i dag kl 15.00 vid Almedalsseminariet ”Göteborg 2070 – navet i Skandinavien”. Bakom visionsarbetet ligger Sweco, Skanska, MTR, Volvokoncernen och Volvo Cars.

2015-07-04 09:22 CEST Vallentuna kommun I planerna för framtidens nya järnvägssystem är Arlanda den naturliga slutpunkten för höghastighetståg. Det skriver Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna tillsammans med tre andra kommunstyrelseordföranden och flygplatsdirektören på Arlanda i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle.

AcobiaFLUX delaktig till att ytterligare höja säkerheten på Landvetter flygplats

2015-07-02 10:29 CEST AcobiaFLUX AB

2015-06-30 23:10 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet arrangerar den 1 juli ett seminarium om framtidens järnväg och infrastrukturinvesteringar. Seminariet arrangeras tillsammans med Handelskammaren Mälardalen.

2015-06-30 16:18 CEST Mälardalsrådet Rosdahls krönika: Ses vi i Almedalen? - Efter en händelserik vår är det snart dags att ge sig av till svensk politiks största plats för väntade och oväntade möten. Torbjörn Rosdahl (M), Mälardalsrådets ordförande hoppas på att möta många samarbetspartners i Almedalen. Ska du dit?

Building Information Model (BIM) – En teknisk revolution med många fördelar

2015-06-30 14:17 CEST AcobiaFLUX AB Utvecklingen inom BIM, Byggnadsinformationsmodellering, går snabbt. AcobiaFLUX har tagit fram ett koncept där vi använder BIM-modellen för att generera bilder i SCADA-systemet.

2015-06-24 14:55 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Hur når vi jämlik vård, vad är nyckeln till lyckad integration och vem ska betala framtidens infrastruktur? De är några av frågorna som tas upp på SKL:s seminarier under Almedalsveckan.

WSP rekryterar affärsutvecklare inom infrastruktur och energi

2015-05-29 08:42 CEST WSP Johan Ericson har tillträtt som senior utredare och affärsutvecklare på WSP inom infrastruktur- och energiområdet. Johan har mer än 15 års erfarenhet av ekonomisk reglering inom dessa områden. Han har arbetat direkt med budget- och organisationsstyrning i Regeringskansliet under mer än 10 år.

2015-05-26 16:03 CEST MRF, Motorbranschens Riksförbund Mobilitet och bilens roll i samhället kopplat till tillväxt och samhällsutveckling, står i fokus för motorbranschens deltagande i årets Almedalsvecka. För bilhandels- och bilverkstadsorganisationen, MRF, läggs speciell vikt vid ett seminarium kring rekrytering, utbildning och kompetenstillförsel. Inom tre år behöver motorbranschen 5000 nya medarbetare.

Infrastrukturkommissionen – en viktig framtidssatsning

2015-05-05 11:56 CEST MTR Nordic ​​Infrastrukturkommissionen är en särskild kommitté tillsatt för att utreda framtidens infrastruktur. Uppdraget är att hitta nya, alternativa, sätt att finansiera och organisera Sveriges infrastruktur. Målet är att bredda diskussionen om ägande och organisering av infrastruktur och visa på alternativ till dagens finansiering genom offentliga anslag. MTR är en av initiativtagarna till kommissionen.