Nyheter

Högnivåmöten som levererar

2018-05-20 21:27 CEST

Den här veckan har den exekutiva gruppen träffats. Det innebär att infrastrukturministe...

Brittiska specialister intresserade av digitaliserat vägunderhåll

Brittiska specialister intresserade av digitaliserat vägunderhåll

2018-05-15 16:03 CEST

På en stor konferens i Storbritannien kommer Svevias Andreas Bäckström, Division Drift,...

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

IVL förstärker inom hållbar stadsutveckling

2018-05-04 08:45 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet inom hållbar stadsutveckling fortsätter att väx...

Vägslitageskatt – ett smart differentierat styrmedel för miljövänliga transporter?

2018-05-02 09:37 CEST

Tågoperatörerna konstaterar att promemorian är ovanlig i svenskt lagstiftningsarbete ef...

​Transporter och styrmedel

2018-05-02 09:24 CEST

Miljökompensationen är ett vallöfte som nu, genom godkännandet på EU-nivån, infriats. K...

På spåret mot klimatmålen?

2018-04-20 18:42 CEST

Veckans mediebevakning ger en överblick över den pågående öppna debatten om nya stamban...

COWI ny medlem i Svenska Cykelstäder

COWI ny medlem i Svenska Cykelstäder

2018-04-17 09:41 CEST

Genom kunskapsutbyte och samverkan arbetar Svenska Cykelstäder för förbättrade möjlighe...

COWI rekryterar ansedd specialist inom geoteknik

COWI rekryterar ansedd specialist inom geoteknik

2018-04-11 08:50 CEST

COWI stärker verksamheten i Göteborg genom rekryteringen av Mats Ekenberg som teknisk d...

DEKRA kontrollerar Trafikverkets nya system

DEKRA kontrollerar Trafikverkets nya system

2018-04-06 12:34 CEST

Trafikverket väljer DEKRA som assessor vid införande av nya tågtrafikstyrningssystem.

Ny forskning: Hur bör infrastruktur finansieras?

2018-03-27 09:33 CEST

WSP har tillsammans med Lunds universitet under tre år genomfört forskningsprojektet ”H...