Nyheter

Vägkvaliteten på Fjällvägen är undermålig visar rapport

2015-03-03 17:12 CET Projekt Fjällvägen Vägkvalitetsrapport - En granskning av Sveriges vägnät med Roadroid av Motormännen. 83an och 84an är de riksvägar med sämst standard i Gävleborgs län.

2015-02-27 09:12 CET TrueSec AB Nästa generations IT-infrastruktur är snart här och förändringen är stor. Yrkesroller försvinner, nya uppstår, tekniken förändras och fokus förflyttas från hård- till mjukvara. Mikael Nyström visar de tydligaste IT-trenderna just nu på Dustin Expo 2015.

Ny webbaserad tjänst som ger bra stöd för ökad medborgardialog mellan en kommun och dess invånare

2015-02-26 10:00 CET Cad-Q Cad-Q lanserar ny webbaserad tjänst som ger bra stöd för ökad medborgardialog mellan en kommun och dess invånare. Med den digitala kartan som utgångspunkt kan kommuninvånarna enkelt rapportera något farligt eller trasigt eller vara med och bidra med idéer för att vidareutveckla kommunen. Tjänsten kan användas via dator eller smartphone.

Ramböll vinner stora nordiska infrastrukturprojekt

2015-02-23 13:41 CET Ramböll Sverige AB Ramböll har vunnit infrastruktur– och transportprojekt i norden värda 770 miljoner kronor under andra halvan av 2014.

2015-02-16 08:33 CET IDENTIC AB IDENTIC DU är en kompakt, driftsäker och multifunktionell dispenser för professionell tankning och tillhörande datainsamling. Dispensern finns tillgänglig för olika bränslen och med olika kapacitet (liter/min).

2015-02-10 16:04 CET TrueSec AB ​Microsofts senaste Windows-plattform innehåller både nyheter och utökad funktionalitet. TrueSecs experter har länge arbetat med den senaste versionen av operativsystemet och har nu utvecklat hands-on-labbar innehållande alla nya funktioner och uppdateringar. Upptäck, testa och labba med nyheterna och funktionerna i Windows 10 och Windows Server vNext.

2015-01-30 11:01 CET Byggkonsortiet Forsåker Skapar förutsättningar för optimal infrastruktur

2015-01-15 14:08 CET Siemens AB Det finns infrastrukturer som är nödvändiga för ett fungerande samhälle – och dessa är ständigt utsatta för ett antal riskfaktorer. Experter världen över arbetar med organisatoriska och tekniska lösningar för att kunna implementera säkra lösningar för dessa kritiska infrastrukturer.

Christian Berner AB är leverantör till världens högsta trähus

2015-01-12 11:16 CET Christian Berner AB I Bergen, Norge uppförs nu det högsta trähuset i världen för boende - 51 meter och 14 våningar högt. Christian Berner gör det möjligt att lösa den akustiska utmaningen genom vår metod med elastomerer SYLOMER® och SYLODYN® som säkerställer hög isolering av flanktransmitterande ljud.

2015-01-08 08:53 CET FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut FOI arbetar för att medvetandegöra om riskerna med cyberangrepp och att höja förmågan att stå emot angreppen.