Nyheter

Bästa infraplanen någonsin är en bra början

2014-04-11 09:00 CEST Titania Sveriges Byggindustrier anser att den nationella planen, med satsningar på 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025, är den bästa någonsin. Det kommer dock att krävas mycket mer för att planen ska bli verklighet och för att skapa hållbara transportsystem åt framtida generationer.

2014-04-08 16:05 CEST IDENTIC AB IDENTIC får from 2014-04-07 nytt växelnummer, 08- 409 120 00.

2014-04-08 14:00 CEST Inlandsbanan AB Inlandsbanan erbjuder de järnvägsföretag som trafikerar stambanan att planera sina omledningar. Inför tågplaneringen 2015 finns nu en möjlighet till planerade omledningar, utnyttjas den här möjligheten så innebär det en avlastning för omkringliggande järnvägar samtidigt som det underlättar för godstrafiken vid underhållsarbete.

2014-04-03 10:06 CEST Inlandsbanan AB Med ett effektivare produktionssystem ökar behovet av väl fungerande samarbetslösningar. Längs Inlandsbanan har ett konstruktivt samarbete utvecklats de senaste åren. Vi berättar om samverkan mellan Green Cargo och Inlandståg AB som möjliggör effektiva helhetslösningar på järnväg för våra kunder!

Trafikverket ger Eltel Networks Infranet AB förnyat förtroende

2014-04-02 13:34 CEST Eltel Networks

Stefan Lindskog har utsetts till ny chef för Eltels Power Distribution-verksamhet i Sverige.

2014-03-28 12:33 CET Eltel Networks

2014-03-25 14:02 CET Mälardalsrådet Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare i planerna på att utveckla en större och mer sammanhållen storregional tågtrafik. Planerna går under arbetsnamnet Trafikplan 2017. - Med tanke på den växande befolkningen i östra Mellansverige och vikten av mer klimatsmarta resor är detta väldigt angeläget, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn.

2014-03-19 17:48 CET Best of Sri Lanka in Sweden Best of Sri Lankas senaste nyhetsbrev rapporterar om att infrastrukturen fortsätter byggas ut. Tipsar om östkusten där säsongen öppnar snart. Ett antal intressanta artiklar om turism och affärslivet på Sri Lanka finns med i det senaste nyhetsbrevet.

2014-03-12 15:29 CET Mälardalsrådet Välkommen till vår konferens om infrastruktur och kollektivtrafik Är du intresserad av att diskutera Stockholm-Mälarregionens framtida infrastruktur och kollektivtrafik? Välkommen på heldagskonferens den 20 mars. Anmälan senast 14 mars.

2014-03-12 14:53 CET TrueSec AB