Nyheter

2015-01-30 11:01 CET Byggkonsortiet Forsåker Skapar förutsättningar för optimal infrastruktur

2015-01-15 14:08 CET Siemens AB Det finns infrastrukturer som är nödvändiga för ett fungerande samhälle – och dessa är ständigt utsatta för ett antal riskfaktorer. Experter världen över arbetar med organisatoriska och tekniska lösningar för att kunna implementera säkra lösningar för dessa kritiska infrastrukturer.

Christian Berner AB är leverantör till världens högsta trähus

2015-01-12 11:16 CET Christian Berner AB I Bergen, Norge uppförs nu det högsta trähuset i världen för boende - 51 meter och 14 våningar högt. Christian Berner gör det möjligt att lösa den akustiska utmaningen genom vår metod med elastomerer SYLOMER® och SYLODYN® som säkerställer hög isolering av flanktransmitterande ljud.

2015-01-08 08:53 CET FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut FOI arbetar för att medvetandegöra om riskerna med cyberangrepp och att höja förmågan att stå emot angreppen.

2015-01-07 08:28 CET IDENTIC AB Luleå Lokaltrafik är en av IDENTICs trogna kunder som funnits med sedan 80: talet. Den infrastruktur som installerades under 80: talet har under 90: talet uppgraderats och fungerat väl. För att säkerställa daglig funktionalitet framgent önskade Luleå Lokaltrafik en ny översyn av anläggningen.

Nyhetsbrev december Vi knyter ihop en säck och önskar alla ett gott slut och en god början

2014-12-18 15:34 CET Projekt Fjällvägen Fjällvägen – ett vinnande stråk genom samverkan! Fas 1 av Projekt Fjällvägen går in i sitt sista kvartal. jag skriver fas 1 för vi hoppas på en fas 2 av projektet. En fas 2 som sträcker sig över ett år, april 2015 till mars 2916. En fas som tydligare ska bädda för den framtida organisationen och plattformen för arbetet med att utveckla Fjällvägen.

2014-12-10 09:19 CET TrueSec AB Peter Löfgren, teknisk specialist på avancerad IT-infrastruktur, tillsätts som Senior Consultant på IT-konsultbolaget TrueSec. Med hans bakgrund och långa erfarenhet av arbete med System Center-suiten, licenshantering och VMWare blir han en stark tillgång i TrueSecs DataCenter & Cloud Team. ​

Stor Grontmij-uppslutning i Stockholm Tunnel Run

2014-11-20 11:17 CET Grontmij 117 Grontmij-konsulter är anmälda till Tunnelloppet i Norra Länken på lördag. Förutom ett stort intresse för motion på företaget finns det mer professionella skäl till intresset - Grontmij har arbetat i projektet ända sedan 2004.

2014-11-20 10:53 CET Best of Sri Lanka in Sweden Att de är ljusa utsikter för Sri Lanka ur ett affärsperspektiv framkommer väl i senaste Privata Affärer. Sri Lankas potenital inom turism belyses också i en stor artikel i SvD.

Fujitsus outsourcing och infrastrukturtjänster placeras högt i Gartner-ranking

2014-11-19 10:42 CET Fujitsu Sverige Fujitsu placeras återigen som marknadsledare av Gartner inom Data Center Outsourcing (DCO) och Infrastructure Utility Services (IUS) i den nypublicerade Magic Quadrant-rapporten för Asien och Stillahavsregionen.