Pressmeddelanden

Grontmij rådgivare i profilerat broprojekt

2015-03-26 08:12 CET Grontmij Grontmij levererar konsulttjänster inom konstruktion, belysning, 3D-modellering och geoteknik när Lidingö Stad bygger ny bro för spårtrafik och gång- och cykeltrafik.

2015-03-16 19:01 CET Triple Steelix Det är dags för den årliga Teknikmässan där skolungdomar får möjlighet möta vuxna med olika tekniska yrken. Under två dagar, 17-18 mars på Galaxen, Folkets Hus i Borlänge, kan elever prata med och lyssna till en rad inspiratörer, ingenjörer och andra tekniker. Tanken är att visa bredden av tekniska yrken och öka ungdomars intresse för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Grontmij vinner nytt ramavtal med E.ON i Norden

2014-12-11 10:03 CET Grontmij Grontmij har tecknat ett nytt ramavtal med E.ON i Norden gällande konsulttjänster från Grontmijs hela tjänsteportfölj.

2014-11-27 11:20 CET Berotec AB

Den framtida ingenjören

2014-11-19 12:29 CET Runius Design Ingenjören härstammar från en tid då vårt samhälle och förutsättningar såg helt annorlunda ut än vad de gör idag. Ett samhälle med fokus på rationalitet och masskonsumtion. För att definiera rollen för den framtida ingenjören behöver vi inte blicka långt från där vi står idag. Jag pratar om den nya spelplanen där globalisering, innovation och individualism står i fokus.

ÅF tecknar konsultavtal med Riikinvoima för ny waste-to-energy-anläggning

2014-10-02 09:26 CEST ÅF ÅF har tecknat ett Owner´s Engineer-kontrakt med Riikinvoima Oy om en ny kraftvärmeanläggning i Varkausområdet, ca 300 km nordost om Helsingfors i Finland.

14 000 ingenjörers drömarbetsgivare avslöjas under Ingenjörskarriär 2014

2014-09-29 14:27 CEST Talentum Sverige Den 7 oktober presenterar Ingenjörskarriär resultatet av Ingenjörsbarometern 2014. Totalt är det 14000 ingenjörer i Sverige som röstat fram sin drömarbetsgivare.

Ledande kvävereningsexpert från Grontmij gästar VA-mässan

2014-09-24 11:18 CEST Grontmij På VA-mässan i Jönköping nästa vecka kommer en av Grontmij-koncernens ledande kvävereningsexperter att vara med. Henk Wim de Mooij är senior projektledare på Grontmij Nederländerna och en av de ledande experterna på Grontmijs DEMON®- och ESSDE®-processer. Kväverening är en av de stora utmaningarna inom avloppsrening, och mycket händer inom forskningen för närvarande.

Grönare dansk energi med expertis från Grontmij

2014-09-18 07:15 CEST Grontmij Danska energijätten DONG Energy har kontrakterat Grontmij som teknisk huvudleverantör för en omfattande om- och tillbyggnad av kraftverket i Skærbæk. Kraftverket som ligger på Jylland och förser de sex kommunerna i Triangelregionen med fjärrvärme, ska byggas om för drift med biomassa istället för fossila bränslen.

Tekniksprånget - praktik för blivande ingenjörer

2014-09-05 08:00 CEST Lidköpings kommun Under hösten 2014 kommer fyra ungdomar att praktisera som ingenjörer i Lidköpings kommun. Ungdomarna har precis tagit studenten från Teknik- eller Naturprogrammet på gymnasiet. - Vi kommer att behöva rekrytera många ingenjörer i Lidköpings kommun framöver då vi står inför en generationsväxling, säger Kristina Lundgren förvaltningschef för Samhällsbyggnad och Teknisk Service.